Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Преход към модерно образование" - първа сесия


"За усъвършенстване и модернизиране на образователната системаНа 26 юни т.г. в Големия салон на БАН в столицата се проведе научно-практическа конференция на тема „Преход към модерно образование”, с организатори Българската академия на науките, Синдиката на българските учители, Обществената Европейска академия за иновации, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Форумът бе израз на междуинституционално сътрудничество по въпроси, свързани с новите политики в образователната сфера и прилаганите европейски практики за развитие и утвърждаване на качествено и модерно образование у нас. Разгледани бяха основни проблеми на съвременното взаимодействие на науката, образованието и практиката, както и ролята на новата педагогика, с новата методология, които ще дадат възможност за адекватно използване на информационно-комуникационните технологии в образованието и обучението, в контекста на Стратегията на Европейския съюз за учене през целия живот. Акцент бе поставен върху съществени проблеми в организацията и управлението на образованието на всички равнища.Конференцията бе открита от акад. Дамян Дамянов - зам.-председател на Българска академия на науките. В работата на научния форум взеха участие: акад. проф. Асен Богданов - почетен професор в Peninsula Institure – Калифорния, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, д-р Теодора Узунова от Обществената европейска академия за иновации, проф. д-р Кольо Рамчев – преподавател по практическа и икономическа психология; доц. Стойчо Симов – председател на Контролния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, д-р Вера Ганчева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, както и представители на научните среди, учители, изявени столични директори и синдикални активисти на СБУ от София. Подробна информация за представените доклади, свързани с модернизирането и развитието на образователната система – очаквайте в брой 25 на вестник „Учителско дело”.

Дата на провеждане: 26.06.2013

Място на провеждане: Големия салон на БАН

Партньори: Българската академия на науките,Обществената Европейска академия за иновации, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Асоциацията на индустриалния капитал в България

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©