Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

„Младите хора и влиянието на обществената среда за формиране на политики на гражданственост” - Препоръка на Комитета на министрите към страните - членки по Хартата на Съвета на Европа за образование за демократично гражданство


"Препоръка на Комитета на министрите към страните - членки по Хартата на Съвета на Европа за образование за демократично гражданство и образование по правата на човека -

Конференция „Младите хора и влиянието на обществената среда за формиране на политики на гражданственост”

Дата на провеждане: 29.10.2013

Място на провеждане: зала ""Десислава"", х-л ""България"", гр. София

Партньори: Фондация „Конрад Аденауер "


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©