Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

„Час за Европа” – съвместен проект на СБУ и Европейския институт


"На 7 и 8 май 2013г. в Централата на Синдиката на българските учители стартира проектът „Час за Европа”, който се изпълнява от Европейския институт в партньорство със СБУ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз, подпрограма „Жан Моне” и е насочен към водещи учители в страната. Идеята е да се подобри капацитетът на българските преподаватели от средното образование да планират и провеждат със своите ученици часове, посветени на Европейския съюз. За тази цел ще се разработи учебно помагало „Час за Европа” за преподаване на теми, свързани с Европейския съюз и евроинтеграцията на страната ни, което ще съдържа изчерпателен, актуален и съобразен с нуждите на учителите материал - лекционни теми и практически упражнения за учениците. Помагалото ще се публикува в две версии: за ученици от прогимназиалния етап /от V до VII клас/ и от гимназиалния етап /от VIII до XII клас/. Етапът на разработването му обхваща процес на консултиране на съдържанието с преподаватели от всички райони в страната. Това ще стане на 6 регионални дискусионни срещи, освен тази в столицата, на 16 и 17 май в Пловдив, на 18 и 19 май във Враца и в други градове. В програмата им е включен и лекционен курс по някои аспекти на евроинтеграцията, които са от особен интерес за участващите учители. Дейностите по проекта включват и пилотен „час за Европа” в две столични училища, чиито преподаватели ще се подготвят с помощта на учебното помагало.

Първата среща в Централата на Синдиката бе открита от неговия председател Янка Такева - „Ние, българските учители, трябва да бъдем не само активни граждани, но и да можем да отговорим на предизвикателствата на младите хора, които са вече граждани и на Европа, и на света, и са изключително любопитни за всичко случващо се в него. В тази посока също сме длъжни да дадем компетенции на новото поколение, които да им служат, да им помагат в глобалния свят, в обединена Европа. Познаването на европейските структури е изключително важно за развитието на България и от гледна точка на формирането на политиките в образователната система.”

Участниците в проекта бяха поздравени и от Любов Панайотова, директор на Европейския институт, която представи дейността на тази независима гражданска организация. Основана през април 1999 г., в първия етап на своето развитие подпомага процеса на подготовката на България за нейното присъединяване към Европейския съюз, а след осъществяването на тази национална стратегическа цел работи за по-бързото и по-пълно интегриране на България в европейските структури, както и за подготовка на българското общество за ефективно участие във формирането и прилагането на европейските политики. Сътрудничеството на Европейския институт със Синдиката на българските учители е традиционно и ползотворно. „Затова, когато решихме да кандидатстваме по програмата „Жан Моне” в Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и култура” на ЕС - естествен партньор бе СБУ, чрез „Час за Европа” да може заедно да помогнем на вас, като учители, като информирани и образовани хора да можете по-детайлно и компетентно да вникнете в конструкцията и политиките на Европейския съюз.” – изтъкна г-жа Панайотова

За целите на проекта е проведено изследване в периода, който предхожда организирането на тези обучения. То бе представено от Борислав Мавров, програмен директор на Европейския съюз. Получените резултати са на база на представителна извадка – над 550 анкети - 61% от анкетираните са учители от гимназиалния етап и 39% са преподаватели на ученици от V до VII клас вкл. Въпросите са свързани с методологията на изработването на предвидените по проекта наръчници.

Специален гост на регионалната среща в София бе евродепутатът Ивайло Калфин, който е и заместник-председател на Комисията по бюджета в Европейския парламент. Той поздрави организаторите на тази инициатива и благодари за възможността да бъде сред учителите, членове на СБУ - „ Синдикатът на българските учители е една от най-важните части на гражданското общество в нашата страна, с удоволствие съм работил със СБУ, освен това и темите са интересни.” Г-н Калфин говори за ролята на европейските институции и новите предизвикателства на растежа на Европейския съюз. „Трябва да имаме самочувствието на страна, която участва в правенето на политики в Европейския съюз, която си знае интересите, знае как да ги постига в една среда от 27 страни-членки и която много добре осъзнава каква е ползата и какво означава членството в ЕС. Добрата политика е ние да си знаем интересите дългосрочно, да сме активни - да предлагаме теми, да настояваме за тях, да търсим решения. Европейският съюз не е свързан с хора, които дават съвети и отпускат средства, Европейският съюз е въпрос на ценности. Вашият начин на мислене трябва да бъде на хора със самочувствие – ние сме част от тези ценности, част от това семейство и сме част от тези, които определят какво да се случва в ЕС” – е посланието, което той отправи към участниците в срещата.

Присъстващите бяха запознати и дискутираха по въпроси, свързани с историята на ЕС и неговите институции след договора от Лисабон, с взаимоотношенията между ЕС и България, европейските програми и възможностите за финансиране, програмите в областта на образованието и младежта, мобилност, източниците на информация за Европейския съюз и др. Сред лекторите бяха и Юлияна Николова – съветник на министър-председателя на България, Милена Караангова, началник отдел „Информиране, разпространение, съпътстващи дейности” в Центъра за развитие на човешките ресурси, Виктория Баръмова, експерт по европейска интеграция в Европейския съюз и др.

През вторият ден на срещата Янка Такева говори за ролята на Комисията по образование към Европейския парламент и на Европейския синдикален комитет по образование по отношение на политиките, свързани с развитието на образователните системи в страните, за някои добри практики и проблеми, които предстои да бъдат решени. Тя по-подробно се спря на някои предложения на Синдиката на българските учители, които стават основа за приемането на важни директиви за бъдещето на образованието. Например директивата за защита на човешкото достойнство и за преодоляването на всички форми на проявление на насилието в училище; за здравословни и безопасни условия на труд. СБУ смята, че в обединена Европа трябва да има правила, които да гарантират достоен минимален праг на работната заплата на учителя, независимо в коя държава работи. Важен акцент в изложението на г-жа Такева бе за новата роля на учителя – в социално-обществените процеси и от гледна точка на централното му място при обучението и възпитанието на младото поколение. - „В основата на доброто образование стои добрият учител – с компетенции, придобити чрез фундаментално базисно образование във ВУЗ, чрез поддържаща и развиваща квалификация.”

Презентация на тема „Проблеми и предизвикателства пред образователната система на Македония в контекста на бъдещото членство на страната в Европейския съюз” представиха доц. Жидас Даскаловски от Университета „Св. Климент Охридски”, Битоля и Диоген Милевски от Училището за публични политики „Майка Тереза” към Центъра за публични политики в Скопие.

В края на тази софийска дискусионна работна среща, нейните участници - учители, получиха специален сертификат.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©