Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

„Моето първо работно място”


"Стартира образователната кампания „Моето първо работно място”

Ha 5 октомври т.г., когато учителите no света отбелязаха своя международен ден, Синдикатът на българските учители, КНСБ, с финансовата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт"" представиха образователния проект „Моето първо работно място"". Целта е младите хора да се запознаят обстойно с основните трудови, социални и синдикални права, като част от необходимите им компетентности на граждани на България и на европейската общност. Затова на събитието присъстваха дванадесетокласници, випуск 2011/2012 г. от София заедно със своите класни ръководители, синдикалисти, директори на училища. Бе презентирано и помагало, съдържащо трудовото право във въпроси и отговори по достъпен за учениците начин. Проектът официално се подкрепя и от просветното министерство. Във форума взеха участие Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, от КНСБ президентът Пламен Димитров, вицепрезидентът Валентин Никифоров и Юлия Симеонова – изпълнителен секретар. МОМН бе представляван Асен Александър, съветник на образователния министър Сергей Игнатов.

Дата на провеждане: 05.10.2011 г.

Място на провеждане: гр. София, хотел България, зала Десислава

Партньори: КНСБ; ФОНДАЦИЯ ""ФРИДРИХ ЕБЕРТ"" - БЮРО БЪЛГАРИЯ

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©