Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Оценяване в образованието"


"На 20 април т.г., Синдикатът на българските учители и Балканското сдружение по образование и педагогика - България, с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт” проведоха национална конференция на тема: “Оценяване в образованието”. Във форума, който се състоя в зала “Десислава” на столичния хотел “България”, се включиха няколко десетки участници от цялата страна, сред които бяха областните координатори на СБУ, активисти на синдиката, научни работници, експерти от МОМН, директори на учебни заведения, учители, както и заместник-областните управители на област София-град и на Софийска област. Участниците във форума бяха приветствани от Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, Росица Борисова, представител на фондация “Фридрих Еберт” и Юлия Симеонова, изпълнителен секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България, която ги поздрави от името на президента на КНСБ Пламен Димитров.

“Темата на днешната конференция е изключително важна от гледна точка на успеваемостта и качеството на учебно-възпитателния процес в училище - каза г-жа Янка Такева, председателят на СБУ, при откриването на форума. - Проблемът за оценяване в образованието досега не е коментиран пред такава широка аудитория. Днес ние поставяме началото на неговото публично обсъждане, което е изключително важно от гледна точка на изработването на съответните стандарти. Оценяването в образованието е актуална тема на страните от Балканския регион и лекторите от днешната конференция ще представят с докладите си България по време на Балканската среща в Белград, която ще се състои през юни.”

“Оценяване в образованието” бе и темата на презентацията на проф. дпн Енчо Герганов. Доц. д-р Росица Пенкова и доц. д-р Виолета Мирчева представиха изключително интересни резултати от анкетно проучване: “Учителите за оценяването в образованието”, а Мария Гайдарова, директор на ОУ “Райна Княгиня” от гр. Пловдив, провокира аудиторията към поставяне на многобройни въпроси и предложения. В дискусията се включиха и Асен Александров, съветник на министъра на образованието, младежта и науката, Мариета Петлешкова, директор на дирекция „Контрол и инспектиране” в МОМН, Милка Коджабашиева, директор на дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието” на МОМН, Петър Зарев, представител на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/.

В края на дискусиите бяха направени заключителни препоръки, който ще бъде представени на Министерството на образованието, младежта и науката, за да бъдат взети предвид при подготовката на проектите за Концепция и новия закон за училищно образование и предучилищна подготовка.

Повече информация за поставените от участниците проблеми, изразените от експертите становища и представените от научните работници презентации, очаквайте в бр. 17 на в. „Учителско дело”

Дата на провеждане: 20.04.2011 г.

Място на провеждане: хотел ""България"", град София

Партньори: Балканско сдружение по образование и педагогика - България; Фондация ""Фридрих Еберт""

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©