Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Укрепване на доверието между образование и медии"


"На 19 и 20 март т.г. в Боровец се проведе семинарно обучение за журналисти на тема „Укрепване на доверието между образование и медии”. То бе организирано от Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството образованието, младежта и науката. В откровения разговор за проблемите, свързани с формирането на общественото мнение и нагласите към образованието с представители на редица национални и регионални медии взеха участие председателят на СБУ Янка Такева, министърът на МОМН проф. Сергей Игнатов, Асен Александров - съветник на министъра и директор на столичното 51 СОУ “Елисавета Багряна”, експертни екипи от Централата на СБУ и МОМН, директори на училища и учители.

Основни лектори на семинарното обучение бяха проф. Татяна Дронзина, доц. Мирослава Кортенска и журналистката Ива Николова.

Докладът на проф. Татяна Дронзина бе на тема ”Образование и медии – от двете страни на барикадата”. В него бяха представени и анализирани резултатите от изследване на публикациите, посветена на образованието в 10 национални ежедневника. Доц. Мирослава Кортенска изнесе лекция „Медиите - фактор за формиране на общественото мнение за образованието”. Журналистката Ива Николова говори за необходимостта от реформиране на медиите, които в момента са абдикирали от същностните си функции и изцяло са отдадени на деструктивната си роля. Както и за възможностите за сътрудничеството между медиите и хората, които работят в сферата на образованието за изграждането на конкурентноспособни млади хора. Състояха се и две дискусии – за училищното образование – добрите практики и за взаимодействието на висшето образование и науката със системата на средното образование.

В процеса на обсъжданията се родиха идеи, чрез реализацията на които се цели да се повиши компетентността на журналистите при отразяване на образователните политики, както и на реалния живот в училищата и детските градини с оглед не само на проблемите, но и за издигане на престижа на учителската професия в обществото. Всички предложения ще бъдат обобщени в заключителен документ.

Подробно за събитието – четете в бр. 12 на в. Учителско дело”

Дата на провеждане: 19-20 март 2011 г.

Място на провеждане: Хотел Рила - Боровец

Партньори: СБУ; МОМН

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©