Сряда,
  08 Февруари 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Продължаващото обучение на учителите - гаранция за качеството на образованието"


"""Продължаващото обучение на учителите - гаранция за качеството на образованието""

Дата на провеждане: 03-04 декември 2010 г.

Място на провеждане: гр. София

Партньори: Синдикат на българските учители; Синдикат Образование КТ ""Подкрепа""; СУ ""Св. Климент Охридски""; СРСНПБ - Софийската организация; Фондация ""Европартньори"" 2007 Академия за образователни иновации; Община Враца; Община Кърджали;

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©