Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"Ролята на институциите и гражданското общество за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България - страна-членка на ЕС"


"


За общи координирани действия на институциите за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в България

На 16 октомври 2013г. в София се проведе представителен форум на тема: ""Ролята на институциите и гражданското общество за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България - страна-членка на ЕС"". Той се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството към Конфедерацията с подкрепата на фондация ""Фридрих Еберт"" и под патронажа на Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България.

Основната цел на форума бе да се очертаят общи координирани действия на институциите и да се анонсират стратегии и политики за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България - страна-членка на ЕС.Приветствия поднесоха официалните гости на събитието: Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, Регине Шуберт - директор на офиса на фондация „Фридрих Еберт” в България Роланд-Франсоа Вейл - представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България /ВКБООН/ в България, Огнян Златев - ръководител на представителството на Европейската комисия в България, Николай Чирпанлиев – председател на Държавната агенция за бежанците при МС, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ.Водещ на конференцията бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството към КНСБ.

Дискусията с модератор Добрина Чешмеджиева - журналист в БНТ премина в два тематични панела.

В първия панел: Гражданските права на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България становища и предложения за мерки за решаване на съществуващите проблеми изразиха Йордан Громов - зам.-министър в Министерството на вътрешните работи, Димитър Филипов - директор на дирекция „Права на човека” в Министерството на външните работи и Георги Иванов, кмет на Хасково.

Във втория панел: Социалните права на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България участие взеха Росица Янкова - зам.-министър в Министерството на труда и социалната политика, д-р Бойко Пенков - зам.-министър в Министерство на здравеопазването, Йорданка Фандъкова – кмет на София, Линда Ауанис - председател на Съвета на жените-бежанки в България, Марияна Стоянова, представител на Български червен кръст и др.

Повече за събитието – в бр. 31 на в. „Учителско дело”

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©