Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

„Произход, превенция и решаване на проблемите на децата с различно възприятие и възпроизводство /РВВ/ в образователната система”


"

На 18 април 2013г. Синдикатът на българските учители и фондация „Стела Богомилова” организираха национална конференция на тема: „Произход, превенция и решаване на проблемите на децата с различно възприятие и възпроизводство /РВВ/ в образователната система”. При постъпване в училище тези деца нямат физиологични, психични и социални нарушения, характерни за групата със специални образователни потребности /СОП/ - аутисти, с церебрални нарушения, степен на умствена изостаналост и др. По данни на национално обследване на децата с РВВ на училищна възраст у нас, около 45% /от тях 25% с дислексия/ имат обучителни трудности. Затрудненията в образователен план се проявяват в две крайности – агресия и хиперактивност от една страна, а от друга - социална изолация и неприспособимост. Поради неспособност на образователната ни система да предложи национална стандартна методика за всички различни деца в детските градини и училищата броят на проблемните ученици застрашително нараства.


С настоящата конференция СБУ бие тревога за развитието и образованието на тези деца, търси решения и консенсус за справяне с проблемите. Затова на този форум участваха Мариана Банчева, зам.-министър на образованието, младежта и науката, Ваня Кастрева, началник на РИО на МОМН - София град, представители на Агенция „Социално подпомагане” и отделите за закрила на детето към МТСП, научни работници, експерти, учители, директори на детски градини и училища, логопеди, ресурсни учители, психолози, педагогически съветници и др.

По време на форума бяха изнесени докладите: „Норма и РВВ. Дислексията в контекста на универсалната и националната образователна система” от Стела Богомилва, автор на системата „Психолингвистични образователни методи и техники” /ПЛОМТ/; ”Методът ПЛОМТ, обединяваща национално-образователна стратегия и приложна система” от Мая Палазова – експерт психолингвист, психолог; „Дислексията и РВВ – сравнителен анализ” от Евелина Лавчийска, психолог и псиголингвист; „Регулаторно-коригиращи техники и ефекти посредством метода ПЛОМТ” от Малинка Мартинова, психолингвист, учител по български език и литература. Музикален поздрав към участниците в конференцията отправи представителна ученическа група на Националното музикално училище ""Любомир Пипков”.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©