Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Проведе се първата регионална конференция по изследователския проект на СБУ и Фондация "Фридрих Еберт" за интеркултурното образование у нас


"


„Интеркултурното образование"" бе темата на съвместната конференция на Синдиката на българските учители и Фондация ""Фридрих Еберт"" - Бюро България, която се проведе на 12 ноември 2013г. в град Ловеч. Тя се състоя в залата на Община Ловеч, където бе открита от д.ик.н. Янка Такева и модерирана от Росица Борисова от Фондация ""Фридрих Еберт"", а проф. д-р Пламен Макариев от Софийския университет „Св. Климент Охридски"" представи доклад: „Критерии и показатели за мониторинг и контрол за оценка на постиженията на учители и ученици в мултикултурна среда"".В конференцията участваха Цецка Димитрова, заместник-областен управител на област Ловеч, Пламен Петков, заместник-кмет на община Ловеч, Райко Райков, началник на Регионалния инспекторат по образование - Ловеч, Пламен Митев, началник на дирекция „Образование, култура и младежки дейности” в Община Ловеч, Пламен Иванов, главен експерт в Централата на СБУ, Румяна Големанска, областен координатор на СБУ и председател на ОбКС на Синдиката в Ловеч, председатели на синдикални организации и синдикални членове на СБУ в общината, представители на ръководствата на училища от общините Ловеч и Летница, и др.

Уъркшопът в Ловеч е продължение на националната конференция по проблемите на мултикултурното образование, организирана от СБУ и Фондация ""Фридрих Еберт"", която се състоя през ноември миналата година в София под научното ръководство на проф. д-р Пламен Макариев и проф. д-р Ирина Колева от СУ „Св. Климент Охридски”. Той ще бъде проведен още в два областни центъра и след това ще приключи с голяма национална конференция по проблемите, която ще предложи конкретни политики и решения.

Повече информация - четете в бр. №35/18.11.2013 г. на вестник “Учителско дело”"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©