Събота,
  28 Януари 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Съюзът на учениците в България проведе дискусия на тема "Ученикът - равностоен субект в училищната система"


"На 21.10.2013 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СБУ Съюзът на учениците в България проведе дискусия на тема ""Ученикът - равностоен субект в училищната система"". Проявата бе открита от Адриан Кирилов, председател на Съюз на учениците в България.В приветственото си слово към участниците във форума Красимир Попов, зам.- председател на СБУ, поздрави учениците за тяхната амбиция да участват активно в процеса на усъвършенстване на образователната система и подчерта, че както в класната стая, така и в обществените дискусии, ученикът и учителят трябва да работят в една посока, в дух на толерантност и взаимно уважение. Това е една от предпоставките българското училище да формира самостоятелно мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят оптимистично и хуманно към живота и проявяват значителен обществен ангажимент.Приветствия към участниците поднесоха още Даниеле Димитри, член на борда на OBESSU, и Даниела Алексиева, председател на „Младежки форум 21 век”. Подкрепа за инициативата на Съюза на учениците в България изрази и Боряна Толовска, директор на 34 ОУ в София и член на ръководството на Сдружението на директорите в средното образование .

Адриан Кирилов, председател на Съюз на учениците в България, представи две презентации:

1.Ролята на ученическите представителства в определянето на образователните политики на училищно, местно, регионално и национално ниво.

2.Проблеми и предизвикателства пред ученическата общност при получаване на образование в училищна среда. Възможни действия и решения за тяхното преодоляване.

В дискусиите, последвали презентациите, свои идеи споделиха ученици от Варна, Бургас, Плевен, София. След обобщаване на направените предложения ръководството на СУБ ще внесе документ с искания за обсъждане в Обществения съвет по образование към МОН.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©