Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Професионалното дуално образование в мултикултурна среда"


"

На 11 декември т.г. Синдикатът на българските учители съвместно с фондация „Конрад Аденауер” организираха в София Международна конференция на тема „Професионалното дуално образование в мултикултурна среда”. Форумът се проведе под патронажа на Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, и събра представители от над седем страни от Европа, водещи експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, Министерството на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, учители, директори от професионални и средни общообразователни училища, синдикални активисти и лидери на СБУ от цялата страна и др. Международната конференция бе открита от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, а приветствия към присъстващите поднесоха Ваня Кастрева - зам.-министър на образованието и науката и проф. Лалко Дулевски - председател на Икономическия социален съвет на България. Лектори по актуалната тема бяха инж. Емилияна Димитрова - председател на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на РБългария, както и водещи експерти от учителските синдикати на Полша, Холандия, Унгария, Русия, Румъния, Белгия, които споделиха опит в контекста на общоевропейските измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила. Във фокуса на сътрудничество и обмен на добри практики и политики бяха обсъдени: съдържанието и организацията на дуалната система за професионално образование и обучение в мултикултурна среда, с оглед нейното функциониране, усъвършенстване и развитие; възможностите за учене и работа у нас, отговарящи на потребностите на пазара на труда; квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда, като гарант за постигане и поддържане на качествено професионално образование и обучение. Подробности за изнесените доклади, формираните становища и политики по темата, както и за дадената висока оценка от чуждестранните гости за провеждането на форума – четете в брой № 1 на в. „Учителско дело“.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©