Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Интеркултурното образование"


"На 23 април 2015 г. Синдикатът на българските учители проведе национална конференция, посветена на проблемите на интеркултурното образование в България. Форумът се организира с финансовата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт” и е в изпълнение на политиките на Синдиката за непрекъснато повишаване квалификацията на учителите съобразно предизвикателствата на деня в класната стая, за качествено и устойчиво средно образование. Учителят има ключова роля в практическото осъществяване на образователната интеграция в детските градини и училищата на деца и ученици, носители на различни култури, в обща учебна среда и с еднакви образователни стандарти. Необходими са и обединени усилия на институциите, ангажирани с този процес.

Подробно за събитието - в бр. 17 на в. „Учителско дело”."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©