Събота,
  28 Януари 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Взаимодействието между средното и висшето образование – перспективи и решения"


"На 10 юни 2015г. в столицата се проведе Национална конференция на тема: „Взаимодействието между средното и висшето образование – перспективи и решения“, организирана от Синдиката на българските учители, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“. Конференцията бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Участие във форума взеха: проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, Росица Борисова – представител на Фондация „Фридрих Еберт“ - София, чл.-кор. проф. дин Иван Илчев – ректор, и доц. д-р Милена Стефанова - зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Стоян Денчев – ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), доц. д-р Григорий Вазов – ректор, и Детелина Смилкова - вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. д-р Росица Пенкова – директор на Департамента за квалификация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) в София, проф. д-р Огнян Симеонов – първи зам. ректор на УНСС, проф. дин Сергей Игнатов – ексминистър на образованието и науката, проф. дпн Дора Левтерова – директор на Университетския център за кариерно развитие - ПУ “Паисий Хилендарски“, проф. д-р Иван Даков, зам.-ректор на Техническия университет - София, Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Малина Едрева - председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичната община. Присъстваха и представители на прогресивната научна мисъл у нас, университетски преподаватели, директори на дирекции и началници на отдели в МОН, водещи директори и учители от цялата страна, медии и др.

Като една от най-авторитетните обществени организации, формираща иновативни политики, СБУ организира поредния значим форум, насочен към партньорство за развитие и усъвършенстване на образователната система у нас. Във встъпителните си думи при откриването му д.ик.н. Янка Такева благодари на присъстващите за големия интерес и отговорното отношение по темата за качеството на образованието и перспективите за взаимодействие между средното и висшето образование и подчерта, че Синдикатът ще продължи да работи за усъвършенстване на взаимоотношението между средното и висшето училище като единна образователна система, в това число създаване на възможности за размяна на преподавателски екипи от средното към висшето училище и обратно, както и осигуряване на допълнителна подкрепа при придобиване на научна степен „доктор“ от българския учител.

Сред дискутираните теми на форума бяха търсене на нови възможности за подобряването на връзката на средното с висшето образование по отношение на потребностите на пазара на труда; осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения; качествената квалификация на учителя и продължаващото обучение в контекста на ученето през целия живот; осъвременяването на учебните планове във висшето училище при подготовката на кадрите, в това число на бъдещите учители за осигуряването на модерни и качествени знания у учениците и др.

Сред целите на провелата се конференция бе да се чуе и мнението и да се обединят усилията за координация между институциите при формирането на политиките за устойчивост на образователната система, качеството на средното образование и изискванията на висшите училища, както и да се създадат условия за партньорства, регионални програми и национални проекти за съвместни дейности между средните училища и висшите учебни заведения у нас. По време на провелата се научна конференция единодушно бе гласувано участието и подкрепата на присъстващите в организацията и провеждането на Балкански конкурс „Учител на годината“ под патронажа на вицепрезидента на Р България Маргарита Попова, с подкрепата на МОН и водещия УниБИТ с ректор проф. д-р Стоян Денчев.

Подробности за поредния значим форум – четете в брой 24 на в. „Учителско дело“."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©