Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Дискусия по проблемите на джендър равенството


"Наскоро в Дома на Европа в столицата се проведе дискусия на тема: „Защо да инвестираме в жените?“, с организатор Български фонд за жените, работещ по проблемите на равнопоставеността и равните възможности на жените и мъжете във всички сфери на живота. Приветствия и кратки изложения по тематиката на форума представиха: Жасмина Мирчева – началник-кабинет на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, Гайр Шолер от Посолството на Норвегия у нас; Боряна Манолова – председател на Съвета на жените в бизнеса в България и главен изпълнителен директор на Siеmens – България; Иван Танев – съветник по културните и икономически въпроси в Посолството на Норвегия у нас, доц. д-р Румяна Стоилова – директор на Институт за изследване на общността и знанието при БАН и Надежда Дерменджиева – изпълнителен директор на Български фонд за жените. Специален поздрав до участниците бе изпратен от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ и вицепрезидент на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет на Международната конфедерация на профсъюзите. Акцент бе поставен на въпросите: защо постигането на равнопоставеност на половете във всички сфери е ключово за икономическото и социалното развитие на България; колко ни струва годишно домашното насилие; каква е разликата в заплащането на жените и мъжете; трябва ли да има квоти в бизнеса и политиката; има ли пол безработицата и не на последно място - ще се решат ли тези проблеми с приемането на Закон за равнопоставеност между половете и защо инвестицията в жените е инвестиция в цялото общество. Представен бе опитът и добрите практики на Норвегия в джендър образованието, законодателството в сферата на равнопоставеността на половете и преодоляване на стереотипите в това отношение. Новият изпълнителен директор на Български фонд за жените Надежда Дерменджиева презентира бъдещите конкретни приоритетни области на организацията в следващите 4 години, а именно: политическо и икономическо овластяване на жените; елиминиране на домашното насилие над жени; обучения на младите хора по клубове за преодоляване на джендър стереотипи и работа с групи жертва на дискриминация и маргинализация. В края на дискусията, участниците се договориха за по-голяма активност и синхрон в изработването на политики и конкретни мерки за преодоляване на разликите в заплащането и равнопоставеност във всички сфери на жените и мъжете.Димитринка ХРИСТОВА

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©