Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Годишната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси.


"На 10 декември 2015 г., в Централен военен клуб, гр. София се проведе Годишната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Участие в конференцията взеха –проф. дпн Тодор Танев – Министър на образованието и науката; проф. Костадин Костадинов – зам.-министър на образованието и науката; г-н Асен Марков – зам.-министър на младежта и спорта; г-жа Емилияна Димитрова – Председател на Националната агенция за професионално образование и обучение; г-жа Мария Божкова – директор на Дирекция „Протокол и публични прояви” Столична община; г-жа Валентина Дейкова – началник на отдел „Учене през целия живот” в Министерство на образованието и науката и др.

След отправена покана към Председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, на конференцията присъства г-н Димитър Асенов – експерт в Централата на СБУ. Участие в конференцията взеха още и представители от всички институции, успешно реализирали проекти финансирани със средства по Програма „Еразъм +” през 2015 г.

На конференцията бе направен годишен обзор на всички осъществени дейности и постигнати успехи от Центъра за развитие на човешките ресурси. Паралелно с това тържествено бе отбелязана и десет годишнината от създаването на документите Европас.

Всички участници в конференцията имаха възможността да разгледат и активно да участват в занимателното изложение „И аз умея”. В организираните работни ателиета, образователните институции демонстрираха по интерактивен начин знания и умения, придобити в процеса на работа по европейски образователни проекти.

По време на конференцията се проведе и официалната церемония по награждаване със сертификат за качество на организации, успешно изпълнили проекти по Програма „Еразъм +”.

Специална награда и сертификат за високо качество на реализиран проект получи и Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев”, гр. Видин, с директор г-жа Евлогия Манджукова – председател на ОбЩКС на СБУ Видин и Областен координатор на СБУ за област Видин.

Димитър Асенов, експерт в Централата на СБУ

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©