Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Кръгла маса обсъди уменията на ученици и учители в 21. век


"На 22 януари 2016 г. Синдикатът на българските учители съвместно с Фондация „Заедно в час“ проведоха кръгла маса на тема „Новият закон за училищно образование: умения за 21. век за ученици и учители - как да ги постигнем?“ В дискусионния форум, който бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и Евгения Пеева, изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“, взеха участие Виктория Левин - главен икономист към Световната банка, Милена Дамянова - председател на Комисията по образование и наука към 43. НС, Евгения Костадинова - директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в МОН, доц. д-р Бончо Господинов - декан на Факултет по педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“, доц. Жулиета Савова - Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Пламен Иванов и Иван Кънчев - главни експерти в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ.В дискусиите се включиха директори на дирекции в Министерството на образованието и науката, експерти от Синдиката на българските учители и Фондация „Заедно в час“, директори на училища, учители, представители на работодателските организации в средното образование, на столични ученически съвети и др. Целта на форума бе да се обсъдят и идентифицират уменията, необходими на учителите и учениците в условията на новите социални, икономически и технологически реалности на 21. век.


По време на кръглата маса участниците коментираха сегашното състояние на българската образователната система по отношение уменията на учениците и тяхната пригодност за пазара на труда и определящото им влияние за дългосрочните перспективи пред държавата ни; ключовите компетентности за всеки ученик и новите учебни програми; новите изисквания за придобиване на квалификацията „учител“ и др. Модератори на форума бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и Евгения Пеева, изпълнителен директор на „Заедно в час”. Домакин на събитието бе столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ с директор Емилия Лазарова, чийто възпитаници асистираха провеждането на кръглата маса.

Подробности за събитието- в бр. 4 на в. „Учителско дело”.

Презентация от събитието:"


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©