Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Състоя се дискусия за ключовите умения на 21. век в образованието и подкрепата на учителите, за да ги развиват успешно


"На 20 февруари 2016 г. се състоя конференция на тема „Умения на 21. век в образованието”, организирана от Фондация „Заедно в час” в партньорство с ЮНЕСКО междуфакултетска катедра ИКТ в образованието и културното наследство към УниБИТ. Тя бе своеобразно продължение на кръглата маса – „Новият закон за училищно образование: умения за 21. Век за ученици и учители - как да ги постигнем”, която СБУ и Фондация „Заедно в час” проведоха през месец януари т.г. Конференцията събра на едно място представители на МОН, на неправителствени организации, на бизнеса, преподаватели във висши училища, подготвящи бъдещите педагози, научни работници, училищни директори, учители и ученици, заедно да обсъдят и търсят отговори на ключови въпроси за уменията на 21. век в образованието. В събитието участва вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Представители на Синдиката на българските учители бяха главните експерти в Централата на СБУ Желю Иванов и Пламен Иванов.


Форума откри изпълнителният директор на Фондация „Заедно в час” Евгения Пеева. „Конференцията е финално събитие по проект Функционална грамотност за 21. век: инструменти за оценка и методи на преподаване”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. Фондация „Заедно в час” още от създаването й е вярна на мисията си да подпомага достъпа до качественото образование на всяко едно дете в България, независимо къде е родено и в каква социално-икономическата среда расте. Няма как да постигнем мисията си, без да е ясно кои са тези умения и социални нагласи, които ще направят децата и учениците ни успешни, можещи и уверени хора в 21. век в нашата страна и в глобалния свят. Реализирането на този проект ни даде възможност да осмислим по-задълбочено кои са ключовите умения на 21. век и как можем да подкрепим учителите да ги развиват успешно в своите ученици. Вярвам, че тези умения са и в центъра на образователната реформа, за която толкова говорим и всички работим. Нека, подавайки си ръка и заедно, с всички заинтересовани страни в сферата на образованието, да постигнем тази цел” – изтъкна тя.

В изказването си вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, подчерта, че новият Закон за предучилищното и училищното образование, за който в момента се подготвят нормативни актове, поставя детето и ученика за свой център, но фокусът е върху свободата и избора на учителя. Усилията на МОН ще бъдат насочени изключително много към подкрепата и квалификацията на учителите, защото именно те са тези, които могат да приложат закона и да преведат учебния материал.

Като пример тя посочи една от промените в закона, според която в по-голямата част от учебните програми има разделение между времето за задължителни нови знания - 60 процента, и между времето за допълнителни занимания - 40 процента. Това означава, че учителят ще може да прецени дали според нивото на своя клас да използва това допълнително време за преговор, ако се налага, или да предложи работа по проекти, допълнителни занимания, употреба на нови технологии или интерактивни игри.

Министър Кунева коментира и приетите последни поправки в Закона за висшето образование, според които университетите ще развиват специалностите, в които са добри. Ако един университет е по-добър във филологиите, той ще се концентрира и развива в тях, а ако друг университет е по-добър в биотехнологиите, държавата го подкрепя именно там. Това е конкуренция, която трябва да последва, след като вече имаме рейтинг на университетите, каза Кунева и допълни, че ще бъдат поощрени качествените специалности, водещи до реализация на студентите.

За първи път в закона се записват приоритетни специалности, от които има нужда пазарът на труда, отбеляза тя. Целта е да имаме икономика на знанието и да се развиваме като държава, каза вицепремиерът. По думите й ключов за определянето на приоритетни специалности ще бъде диалогът между държавата, образователните институции и бизнеса. Образованието е национална цел и трябват национални усилия, посочи вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Основен гост-лектор на конференцията „Умения на 21. век в образованието” бе проф. Йоке Вуут, преподавател във факултета по социални и поведенчески науки на Амстердамския университет, основател на световния форум за информационни технологии в образованието EduSummIT, изследовател с опит в областта на интегриране на ИКТ в образованието и професионалното развитие на учителите. Тя представи интересна презентация на тема „Как образователната система може да отговори на изискванията на 21. век”. В изложението си проф. Вутт акцентира на факта, че сега в глобален аспект има нужда от все повече хора с висока и средна квалификация и със специфични умения. Важно е учениците да бъдат подготвяни за работни места, които още не съществуват, но съвсем скоро ще има остър глад за тях. Така, както се оказва в глобален аспект, че най-търсените работни места през 2010 г. не са съществували през 2004 г. Като професии за бъдещето тя посочи: дилър на алтернативна валута; градски агроном; инженер по триизмерен печат; архитект на глобални системи. Сред най-важните умения на 21. век проф. Вутт изтъкна: комуникацията, дигиталната грамотност, умението за работата в екип, гражданската активност, креативността, критичното мислене, продуктивността и умението за поемане на отговорност и за решаване на проблеми. Тя визира и различните възможни подходи за тяхното изпълнение - чрез добавяне към съществуващата учебна програма посредством нови предмети или ново съдържание по съществуващи предмети, чрез интегриране из цялата учебна програма или като част от новата учебна програма.

По време на конференцията се проведе панелна дискусия на тема „Какво означава да бъдеш успешен в 21. век”, както и практически работилници с добри примери за уменията на 21. век с активното участие на ученици от СОУ „Отец Паисий”, гр. Самоков; СОУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище, и СОУ „Любен Каравелов”, гр. Копривщица.

Участниците в конференцията имаха възможността първи да се запознаят с постигнатите конкретни резултати по проекта „Функционална грамотност за 21. век: инструменти за оценка и методи на преподаване” и чрез специално разработения и издаден наръчник с добри практики за развиване на умения и ключови компетентности в час.


"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©