Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

"НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

Партньорство за ново възраждане в демографски аспект"


" На 6 юни 2018 г., по инициатива на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ и на Ротари клуб София-Възраждане, с подкрепата на Конфедерацията на независимите синдикати в България и под патронажа на заместник министър-председателя на Република България по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, в столицата се проведе национална конференция на тема: „Причини за нарушаване репродуктивните функции при младите хора и пътища за преодоляването им“.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и на КРСЖД към КНСБ, откри значимия форум, на който бяха разгледани актуални проблеми, свързани с демографското състояние и бъдещето на страната ни в контекста на европейските тенденции на развитие. Обсъдени бяха конкретни акценти, свързани със здравния статус на мъжете, жените и младите хора, както и с ролята на семейството и образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование. Г-жа Такева подчерта, че отговорният форум е възможност да се отправят предложения за добри политически решения в демографски аспект. Тя изрази убеждението си, че с въвеждането на новите учебни планове и с рестарта на образователната система, осъществяван от настоящия екип на МОН, предложените от националната конференция идеи, решения и практики ще намерят място в нормативната уредба, засягаща в контекста на подобряването на демографската ни политика дейността не само на Министерството на образованието и науката, но и на Министерството на здравеопазването и на Министерството на труда и социалната политика.

Основни лектори на пленарната сесия на националния форум с модератор д.ик.н. Янка Такева бяха: доц. д-р Георги Бърдаров, зам.-декан на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и съветник по демографските въпроси на зам.-министър д-р Султанка Петрова, който представи темата за „Състоянието на демографския проблем в България“; професор член-кореспондент д-р Чавдар Славов, доктор на медицинските науки – заместник-министър на здравеопазването (2013–2014) и настоящ началник на Клиника по урология и андрология УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, който говори за „Мъжкото безплодие като фактор в демографската криза“ и д-р Гергана Коларова, изпълнителен директор на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение (ПСАГБАЛ) „Света София“, чиято тема бе „Репродуктивно здраве и поведение при жените“.

В конференцията взеха участие: д-р Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика, инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, Албена Михайлова – главен секретар на МОН, д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ, нотариус Весела Ивчева от Ротари клуб София-Възраждане и членове на Ротари клуб София-Възраждане, Христина Христова – министър на МТСП (2003–2005 г.) и съветник на заместник министър-председателя на Република България по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Живка Първанова – заместник-областен управител на Област София, проф. д-р Невена Цачева, дмн – ръководител катедра „Трудова медицина“ и заместник-декан по научната дейност на Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Росица Иванова – началник на РУО – София-регион, Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“ на Столична община, проф. дпн Дора Левтерова – директор на Университетски център за кариерно развитие към ПУ „Паисий Хилендарски“ и член на Ротари клуб Пловдив-Филипопол, Мариела Гюзелева от Ротари клуб Пловдив-Филипопол, експерти от дирекции на МОН, МТСП и от дирекциите „Образование“ и „Здравеопазване“ на СО, членове на КРСЖД и на Ротари клубове от София и Пловдив, изявени лекари, екипът на професор член-кореспондент д-р Чавдар Славов от Клиниката по урология и андрология УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, представители на основни федерации към КНСБ, на обществени организации, директори на образователни институции и учители от София, и др.

Направените предложения за изменения и допълнения на законодателната уредба и ефективни политики за подобряване демографското състояние у нас ще бъдат обобщени и изпратени до отговорните институции за изпълнение."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©