Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Национална ученическа конференция на тема: "Икономика, образование и психология в условията на пандемия"


" Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Национална ученическа конференция на тема: ""Икономика, образование и психология в условията на пандемия"" , която ще проведе онлайн на 16 февруари 2021 г. в платформата https://meet.google.com/ .

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за отражението на пандемията от COVID-19 върху различните социални сфери - икономика, образование, социални отношения, психологически аспекти на изолацията и т.н. Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него.

В конференцията могат да участват ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им. Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията - 1 стипендия от 20% от таксата за обучение за целия период на обучение и 2 стипендии от 10%.

*Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ ""Св. Григорий Богослов"".

Важни срокове:

- Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 10 януари 2021 г. на следния линк: vuzf.bg/events/registration

- Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 февруари 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

- Докладите ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 16 февруари 2021 г.

- Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 12 февруари 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Участието в конференцията е без такса.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК:"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©