Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

СБУ и ВУЗФ организират национална онлайн конференция за повишаване на квалификацията на учителите


"

Синдикатът на българските учители и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) с подкрепата на МОН организират Национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“, която ще премине под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ). Форумът ще се проведе онлайн на 25 март 2021 г. от 10 часа в платформата Google Meet и ще бъде открит от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов и от д.ик.н. Янка Такева. В него ще се включат експерти от МОН и СБУ, много учители и директори на училища от цялата страна и преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието от академичните и научните среди и бизнеса.

Конференцията ще протече в три панела, а основен доклад по темата ще изнесе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която ще бъде и панелист във форума. В панелите ще се включат акад. Сава Грозев, проф. д-р Вирджиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството във ВУЗФ, проф. д-р Али Вейсел и проф. д-р Боян Дуранкев, ръководители на катедри във ВУЗФ, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение във ВУЗФ, доц. д-р Красимир Тодоров, декан на академичната програма във ВУЗФ, доц. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Юлия Добрева, доц. д-р Боян Жеков, доц. д-р Теодора Лазарова, Радостина Новакова, гл. експерт към Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ в МОН, Марио Каменов, директор на центъра за продължаващо и професионално обучение във ВУЗФ.

Панелисти в конференцията ще бъдат още акад. Сава Грозев, доц. д-р Даниела Илиева, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, Полина Фетфова, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН, Емилия Лазарова, директор на 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ – гр. София, Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София, Ирена Коцева, директор на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ – гр. Самоков, и др.

Модератори на Националната научно-приложна конференция ще бъдат проф. д-р Вирджиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството във ВУЗФ, доц. д-р Даниела Илиева и доц. д-р Юлия Добрева.

По време на първата част експертите ще направят анализ на реалното състояние на квалификацията на учителите и нормативната уредба, както и на това как продължаващата квалификация на учителите влияе върху качеството на обучението. Сред основните теми ще бъдат: учителят в новата социална и дигитална реалност, отражението на COVID-19 върху учебния процес и съвети за подобряването на ефективността на учебния процес в електронна среда.

Във втория панел ще бъдат представени методически решения за внедряване в средното образование, съвременни тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование и опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в средното образование, стратегическия и финансов мениджмънт на образованието, управлението на училищен бюджет и много други ценни за учителите теми.

Третият панел ще бъде посветен на добрите практики и ефективното образование. В него опит ще обменят директори и учители от средните училища.

Всички участници ще получат електронни сертификати за преминатото обучение. Крайният срок за регистрация е 22 март 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg. Събитието ще бъде излъчвано и на живо във Facebook страницата на ВУЗФ.

Медийни партньори на събитието са: в. „Учителско дело“, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, Inews.bg, Uchi.bg и Azcheta.com, Investor.bg.

УД"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©