Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ФЕСТИВАЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО МАЙСТОРСТВО“


РЕГЛАМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Националният конкурс „Фестивал на педагогическото майсторство“

се провежда в рамките на Националния ученически конкурс „Зелена планета 2021“, организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“, Националния дворец на децата и Представителството на Россътрудничество в България (Руски културно-информационен център).

Педагогическите разработки на победителите се изпращат за участие в Общоруския конкурс с международно участие „Фестивал на педагогическото майсторство“, провеждащ се в рамките на Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“ по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“.

1.2. Цели и задачи на конкурса:

– признание на заслугите на педагозите и ръководителите на образователни организации с принос за развитието на творческите способности на децата и формиране у тях на екологична култура, съхраняване на околната среда, екологична просвета на населението;

– широко привличане на общественото внимание към ефективни педагогически технологии, допринасящи за съхранение на културното разнообразие и формиране на екологична култура на подрастващото поколение;

– обмяна и разпространение на педагогически опит.

2. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

2.1. В конкурса могат да участват педагози и ръководители на образователни организации, подготвили лауреати в националния и международния детски екологичен форум „Зелена планета“.

2.2. Заявки, тезиси и презентации се приемат до 30 април 2021 г. cъс забележка „Фестивал за педагози“ на e-mail: zelena_planeta@mail.bg

2.3.Направления (номинации):

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ:

 Ефективна реализация на педагогически технологии, насочени към съхранение на културното разнообразие.

 Ефективна реализация на педагогически технологии, насочени към опазване на околната среда.

ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

 Разработка и внедряване на ефективни педагогически системи, насочени към формиране на екологична култура на подрастващото поколение.

2.4. Изисквания към конкурсните работи:

2.4.1. Работите могат да се представят във форма на тезиси (печатен текст - не повече от 5 страници, формат Word), а също така под форма на презентация (формат PowerPoint, видеофилм с линк към YouTube).

2.4.2.Конкурсната работа трябва да съдържа кратка информация за съдържанието на образователната програма, в рамките на която се провежда подготовката на децата (название, количество часове, възрастова група, отзиви и резултати). Всеки педагог или ръководител може да представи неограничено количество образователни програми.

За ръководителите на образователните организации: презентацията трябва да отразява образователната система на организацията като цяло или на нейна структура, която е допринесла за израстването на лауреатите на конкурсите „Зелена планета“.

2.4.3. Към ЗАЯВКАТА (приложения № 1 № 2) е необходимо да се приложат в сканиран вид дипломите или копия от дипломите на лауреатите на международните детски екологични форуми „Зелена планета“, подготвени от съответния педагог.

Организационният комитет и журито имат право да поискат допълнителна информация.

3. НАГРАДИ В КОНКУРСА

3.1. В резултат на проведения конкурс се определят победители във всяка номинация.

3.2. Победителите в конкурса получават грамоти на Националния конкурс „Зелена планета“ и разработките им се изпращат от организаторите за участие в програмата на Международния детски екологичен форум „Зелена планета 2021“ – „Фестивал на педагогическото майсторство“.

3.3. Всички участници в конкурса получават дипломи.

Победителите ще бъдат уведомени за датата на награждаването в

Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и НДД. При невъзможност за присъствено награждаване поради епидемичната обстановка отличията ще бъдат изпратени по пощата.

Контакти на организаторите на Националния ученически конкурс „Зелена планета 2021“:

Фондация „Устойчиво развитие за България“

E-mail: zelena_planeta@mail.bg

тел. 0896719620.

Приложение № 1

Заявка за участие в Националния конкурс

„Фестивал на педагогическото майсторство“

Име, презиме, фамилия

Месторабота, длъжност

E-mail

Мобилен телефон

Точен адрес на образователната организация

Номинация, по която е подадена заявката

Приложение № 2

Заявка за участие в Националния конкурс

„Фестивал на педагогическото майсторство“

за ръководители на образователни организации

Образователна организация

Име, презиме, фамилия на ръководителя

Месторабота, длъжност

E-mail

Мобилен телефон

Точен адрес на образователната организация

Номинация, по която е подадена заявката Формиране на екологична култура


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©