Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”


Фондация „Устойчиво развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили, Форум „България – Русия”, Федерация „Съюз на съотечествениците”, МКДЦ „Дом на Москва в София”, Руският културно-информационен център, Съюз на приятелите на България – Москва, СОК „Камчия” ЕАД, ГАУ „МЦДСОО”, МОО „СОДО” с подкрепата на Министерството на образованието и науката и под патронажа на Посолството на Руската федерация в Република България - Н. Пр. извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация Юрий Н. Исаков организират за учебната 2013/2014 г. Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”. Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

Примерни теми:

Юрий Гагарин – епоха в овладяването на Космоса (80 години от рождението на Юрий Гагарин); Пътят към Победата – 70 години от падането на блокадата над Ленинград и победоносните битки във Великата Отечествена война.

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации – на български и руски език в три възрастови групи: I – IV клас, V– VIII клас, IX – XII клас. Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави. Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект „Заедно в ХХІ век” на фондация „Устойчиво развитие за България”. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и страните от ОНД.

Условия за провеждане на конкурса:

Участието в конкурса е индивидуално. В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници. За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – 1/4 кадастрон/.

Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст. Учениците могат да използват специфичните средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби. Писмените работи, записите на песните, рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издадат диск с най-добрите песенни и музикални творби, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и в други държави, участнички в конкурса.

Организация на конкурса: За участие в конкурса, творбите се изпращат до 15 април 2014 г. в Националния организационен комитет на адрес:

Руски културно-информационен център, за конкурса „Заедно в ХХІ век”, ул. „Шипка” №34, офис 405 - фондация „Устойчиво развитие за България”

1504 гр. София, Република България

Телефони за връзка с организационния комитет:

Фондация „Устойчиво развитие за България”

моб. тел.++359- 896719620, 0885072351, E-mail: fond.u_r_b@abv.bg

Национален дворец на децата: ++359- 02 9202317

В. „Учителско дело”: ++359-02 9813528

Всички творби за участие да бъдат придружени с данните: трите имена на автора, държава, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; име на научния ръководител, телефон на ръководителя. Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.

Награди: Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите. На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РИО на МОН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците „Учителско дело”, „Русия днес”, „Жарава” и на сайта на Националния дворец на децата, Синдиката на българските учители, Руския културно-информационен център. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването, ще бъдат изпратени по пощата. Успех на всички участници!

Организационен комитет: Станка Шопова – председател на фондация „Устойчиво развитие за България” - Председател на организационния комитет; Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители; Виктор Баженов – директор на Руския културно-информационен център; Геновева Черкезова - главен експерт в Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на Министерство на образованието, младежта и науката; Татяна Досева – директор на Националния дворец на децата; Светлана Шаренкова – председател на Форум „България – Русия”; Любомир Коларов – председател на Сдружението на приятелите на Русия „Ал. Невски”; Марина Дадикозян – председател на Федерация „Съюз на Съотечествениците”; Борис Громов - директор на Московския културно-делови център „Дом на Москва в София”; Боряна Илиева - главен секретар на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД; Весела Груева - секретар на Централния съвет на Българския антифашистки съюз; Скъпидар Николов - секретар на НС на Национално движение Русофили; доц. Емилия Лазарова -историк; проф. Стоян Домусчиев - художник и преподавател в Националната художествена академия; доц. Цветана Ралева - преподавател в катедра „Руски език” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©