Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Приключи XXI национален конкурс “Ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние него”
За двадесет и първа поредна година Националният клуб „Родолюбие” отправи предизвикателство към всички онези, които обичат България – нейното славно минало и прекрасна природа, които почитат традициите и ги пазят живи, за които днешният ден е брънка от гордата история на българския народ и отговорност към бъдещите поколения. И тази година стотици ученици от цялата страна писаха за миналото и настоящето, споделяха мечтите си за бъдещето, преоткриваха историята на род и Отечество, за да знаят и помнят и онези след тях. Общият брой на разработките, изпратени за националния кръг, е 116. До оценяване бяха допуснати 37 есета, 17 реферати, 18 презентации и 14 учителски разработки.

Церемонията по награждаването на отличените в тазгодишния конкурс се състоя на 8 октомври 2013г. в Националния военноисторически музей в София. Присъстващите бяха приветствани от председателя на НК „Родолюбие” д.ик.н. Янка Такева. Поздравителни адреси по повод инициативата изпратиха Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България, Анелия Клисарова – министър на образованието и науката и Йорданка Фандъкова – кмет на София. Сред уважилите церемонията бяха от МОН - Наталия Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране” и Тотка Иванова, държавен експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, Емил Миков, главен експерт в дирекция ""Образование"" на Столична община, Светла Димитрова, началник отдел ""Инспектиране в организационно методическата дейност, РИО на МОН и др.

Специални награди на отличените ученици и на техните учители - консултанти връчиха Синдикатът на българските учители, РИО на МОН, София-град, Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Българската генеалогична федерация „Родознание”, Националния дворец на децата, Общобългарски комитет и фондация “Васил Левски”, ТАНГРА ТанНакРа Общобългарска фондация.

Повече за празничното събитие, имената на наградените, темата на следващия - XII Национален конкурс на НК „Родолюбие” – в бр. 35/2013г. на в. „Учителско дело”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©