Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Наградените в международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”


Близо 140 учители в предучилищните подготвителни групи за училище, училища и извънучилищни звена от цялата страна и чужбина изпратиха свои разработки за участие в международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”, организиран от Синдиката на българските учители съвместно с фондацията „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителния комплекс /СОК/ „Камчия”. Жури в състав: председател - доц. д-р Райна Захариева и членове - доц. Емилия Лазарова - Генчева, Величка Николова, Деница Танева и Галина Петрова, съвместно с представители на партниращите организации и съгласно обявените критерии, определиха до бъдат наградени следните участници:

Категория „Подготвителна група за училище”

Първа награда

- Поля Василева Кякова и Ивелина Борисова Стефанова - старши учители в ОДЗ №13 „Калинка”, ж.к. „Дружба”, район „Искър”, София – „Превенция на агресията сред децата чрез игри и забавления” - грамота и парична премия от 350 лв.

Втора награда

- Маруся Обретенова, старши учител и Димитрия Георгиева, учител в ЦДГ №116 „Щастливо детство”, район „Възраждане”, София – „Движи се безопасно - грамота и парична премия от 300 лв.

Трета награда

- Диляна Атанасова Гъркова, старши учител по музика в ОДЗ №11, „Радост”, град Хасково – „Ролята на допълнителните дейности за изграждане на естетико – художествената култура у децата в предучилищна възраст” - грамота и парична премия от 250 лв.

Категория „Извънкласни дейности”

Първа награда

- Диана Страхилова Николчева, старши учител по Български език и литература /БЕЛ/ в СОУ „Христо Ботев”, град Враца – „Комплексният /вълнови/ урок по методиката на Михаил Казиник в класните и извънкласните форми по български език и литература”- грамота и парична премия от 350 лв.

- Глущенко Валентина Константиновна, учител по история и обществознание, Общоруски детски център ""Орленок"" - Образователен проект ""Университет на правните знания"" – грамота и предметна награда

- Втора награда

- Инж. Веселина Панайотова Кашукеева, главен учител по професионална подготовка ПГМЕЕ, град Бургас – клубна дейност - „Млад машиностроител”, „Най-добър техник в машиностроенето” - грамота и парична премия от 300 лв.

- Константин Кирчев Фиданчев, учител по музика , ръководител на Народния оркестър при 144 СОУ „Народни будители”, София - „Приложение на ИКТ в обучението по народни инструменти в извънкласните и извънучилищните дейности” -- грамота и парична премия от 300 лв.

- Беляков Наталья Федоровна, учител по руски език и литература, Общоруски детски център ""Орленок"" - Проект ""Лаборатория на четене"" – грамота и предметна награда

Трета награда -

- инж. Десислава Стоянова Павлова, старши учител по теоретично обучение в Помощно училище „Петко Р.Славейков”, град Плевен – Ателие „История и традиции в приказния свят на ръкоделието” - грамота и парична премия от 250 лв.

Категория „Извънучилищни дейности”

Първа награда

- Монка Недкова Николова, директор на Общински детски комплекс, гр. Варна – „Предимства, проблеми и предизвикателства в работата с талантливите и даровитите деца в Общински детски комплекс - гр. Варна” - грамота и парична премия от 350 лв.

- Анастасия Александровна Уральска, учител по физика и математика - ръководител на Студио „Азбука на цифрите” – грамота и предметна награда

Втора награда

- Мариана Алексиева, старши учител по математика и информатика в Обединен детски комплекс /ОДК/ - град Пловдив - „Партньорство за по-добро извънучилищно образование и възпитание” - грамота и парична премия от 300 лв.

- Светлана Алексеевна Кадырова, учител по украински език и литература, Украински детски център ""Млада гвардия” , гр. Одеса - Проект ""Поетът на духовната свобода - Т.Г. Шевченко” – грамота и предметна награда

Трета награда -

- Галина Драганова Иванова, старши учител по изобразително изкуство в ОДК гр. Казанлък - Представяне на добра педагогическа практика - грамота и парична премия от 250 лв.

Паричните награди за българските участници са дарение от Съвета на директорите на пристанище „Бургас” ЕАД

Специални награди:

Министерство на образованието и науката

- Деница Станчева Узунова, старши учител, художествен ръководител и диригент на детски хор „Бодра песен” – Общински детски комплекс, гр. Шумен –„Възпитателният и образователният процес в Детски хор „Бодра песен” – път към духовност, висока култура, нравствено развитие и национално самосъзнание на пеещите деца”

Областен управител на област София-град

- Богданка Цачева Георгиева, педагогически съветник в 144 СОУ „Народни будители”, София – „Гражданското образование като извънкласна дейност”

- Кремлина Любомирова Черкезова, старши учител по информационни технологии в 31 ОУ „Стою Шишков”, София - „Творчество на учениците – компютърна графика, 3D моделиране, математика с компютър, участие в олимпиади по ИТ”

Национален дворец на децата

- Илия Стойчев Ласин, учител по актьорско майсторство и ръководител на театрално студио в ОДК, гр. Благоевград – Проекти, реализирани множество сценични продукти, рецитали по стихове на български поети

- Венета Тенева Кирова, старши учител по математика в Детски комплекс, гр. Сливен, член на природо-математическото обединение в ДК, гр. Сливен - „Привличане, работа и резултати на децата в кръжоците и школите по математика в Детски комплекс - гр. Сливен”

- Юлия Митева Кавръкова, учител в школа „Детски и младежки парламент – гражданско образование” към ОДК, гр. Варна - „Детски и младежки парламент - организация за изграждане на активни млади граждани”

- Лидия Рангелова Обретенова, старши учител в ОДК, гр. Благоевград, ръководител на клуб „Празници и традиции” – Споделен опит на три работилници: „Дядо Коледа”, „Баба Марта” и „Великденско яйце”

- Виолета Русева Янкова, старши учител в ОДК - град Тервел, ръководител на Школа по изобразително и приложно изкуство – „Народните обичаи, обреди и вярвания в община Тервел”

Български национален комитет към Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП

- Емилия Аспарухова Чобанова и Мария Николова Стоилова – главни учители, и старши учител по музика Валентина Иванова Йовчева – ОДЗ №8 „Таврия”, София – „Традиции и танц – културен мост между страните в Европа”

- Венета Маринова Лукова – Кирова, директор на ЦДГ „Чучулига” град Плевен – „12 години занимания по „Шах” с деца от подготвителна група”

- Репешко Людмила Николаевна, Общоруски детски център ""Орленок"", музикален ръководител в детска градина – начално училище - „Никой не е по-голям от хляба”

144 СОУ „Народни будители”, София

- Даниела Радева Василева, старши възпитател в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Карнобат – „Българските народни носии в детското творчество”

- Нели Иванова Енева, старши учител в НУ „Любен Каравелов”, град Нова Загора – Детски клуб „Млад родолюбец”

Специални награди на Председателя на Синдиката на българските учители

Колективни награди:

- Екип на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Стрелци, общ. Брезово: Нина Пацева, директор - „Извънкласните дейности в училище – важен фактор за подобряване на учебно-възпитателния процес; Диана Делчева Пилева, старши учител по изобразително изкуство и руски език - „СИП „Млад журналист” и СИП „Фантазия в багри и форми – поле за изява на творчески умения, талант и лично мнение на учениците”; Димитрина Иванова Тачева, и Десислава Недкова Бориславова, старши учители - СИП „Фолклор на етносите” - Различни, но заедно”

- Екип на СОУ „Васил Левски”, град Опака: Борислав Борисов, директор – „Включи се, покажи промяната”; Румяна Неделчева Иванова, главен учител - „Кажи ми и ще забравя. Покажи ми и ще запомня. Направи го интересно и ще разбера”, „Миналото – огледало на бъдещето”, „СОУ „Васил Левски” – място за изява на учениците” и „Отворени врати – живей природосъобразно”; Пелагия Михайлова Трифонова, старши учител по ИТ и информатика – „Клуб „Мозайки”

- Екип на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, град Самоков: Бойка Стоянова Михайлова, старши учител – „Да опознаем Европа и ЕС”; Генка Георгиева Динева, пом.-директор - „Развиване на познавателните интереси на учениците”; Румяна Христова Котева, старши възпитател - „Кибертормоз и превенция на кибертормоза.”

- Екип на СОУЕЕ „Св. Консатнтин – Кирил Философ”, град Русе: Анка Билчева, старши учител по химия, Стефка Георгиева, старши учител по физика и Татяна Иванова, старши учител по география – „Европейски проекти за изграждане на екологично мислене и поведение на учениците, креативност и самостоятелност”

Индивидуални награди:

Категория „Подготвителна група за училище”

- Илка Василева Динева, директор на ЦДГ „Детелина”, гр. Самоков – „Извънкласни и извънучилищни дейности за устойчиво и качествено обучение и възпитание на децата в ЦДГ „Детелина”, гр. Самоков”

- Радостина Ангелова Кирилова, главен учител, ЦДГ „Слънце”, град Смолян – „Клуб Европа” и „Родопски скаут” – две иновативни практики за деца от предучилищна възраст”

Весислава Иванова Александрова – Иванова, директор на ЦДГ „Светлина”, град Трявна -„Допълнителните дейности в детската градина – иновативен подход за приобщаване, възпитание и развитие на детето”

Категория „Извънкласна дейност”

- Гинко Петров, главен учител по БЕЛ в Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев”, град Видин – „Преподавателят по български език и литература – медиатор между училищната и извънучилищната дейност”

- Тодорка Лазарова – Мавродиева, старши учител по БЕЛ в ГПАЕ „Гео Милев”, град Бургас – „Една иновационна форма на извънкласна работа за развиване на творческите възможности на учениците”

- Даринка Йорданова Стоянова, главен учител начален етап в СОУ „Гео Милев”, град Варна - клуб „Шест мислещи шапки”

- Дора Иванова Давидова, старши учител по БЕЛ и Леонетка Данаилова Тодорова, главен учител по биология и здравно образование в СОУ „Крум Попов”, гр. Левски, обл. Плевен – училищен клуб „Приятели на книгата и изкуствата”

- Иван Петров Банев, старши учител в ОУ „Проф. Д. Димов”, гр. Ловеч – Куклено театрално студио „Коко”

- Светлана Александрова Василева, старши учител по БЕЛ в ОУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово - „Клуб „Млад Журналист” информира, въздейства, възпитава, забавлява”

- Ирина Стоянова Ненова, старши учител в Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас – „Клуб „Млад поет”

- Даниела Димитрова Йотова, старши учител по теоретично обучение Професионална гимназия по механоелектротехника, град Ловеч – Секция „Шахматът – начин на мислене”

- Мария Кирилова, старши учител по информатика и ИТ в Езикова гимназия „Гео Милев”, град Добрич –„Информационните технологии – нещо повече от хоби”

- Елияна Иванова Керанова, старши начален учител в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Силистра – „Извори на родолюбие”

Елияна Иванова Керанова, Невяна Любенова – старши начални учители в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Силистра – „С какво седмото изкуство помага за устойчиво качествено обучение и възпитание”

- Димитринка Костова, старши начален учител и Живка Димитрова, старши възпитател в XI ОУ „Николай Лилиев”, град Стара Загора - Защо „С червенушка на училище и сред природата”

- Елза Гавраилова Близнакова, старши учител в СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Хасково – „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”

- Магдалина Валентинова Тенекева, старши учител по музика в СОУ „Христо Ботев”, гр. Ихтиман – „Под звуците на фанфарите – Ода на радостта”

- Славка Костадинова Джурджева, старши начален учител в ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив – работа с родителите „ В търсене на желаната хармония За едно по-успешно партньорство”

- Мария Илиева Петрова, старши възпитател в ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив – „Творчески работилнички”

- Таня Костадинова Трапова, старши учител по история и цивилизация ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев – „България – наш общ дом, единство и многообразие”

- Борка Николаева Петрова, старши начален учител в Първо ОУ ”Васил Левски”, гр. Костинброд` - „Ученическото самоуправление - преференция за учителския труд”

- Павлина Христова Замфирова, старши учител по изобразително изкуство в 8 СОУПЧЕ „А.С. Пушкин”, гр. Варна - Ателие „Приложни изкуства” и ателие „Декорации”

- Гинка Младенова Захариева, старши учител в Прогимназия „Акад. Даки Йорданов”, гр. Омуртаг – кръжок „Природа и творчество”, екоклуб „Зелен лъч”

- Снежанка Барболова, старши учител по биология и здравно образование в Национална Априловска гимназия, гр. Габрово – „Доброволческото – възпитаване в толерантност и съпричастност”

- Пенка Иванова Петрова, главен учител по история и цивилизация в Национална Априловска гимназия, гр. Габрово – „Ролята на краезнанието за създаване на трайни представи за историческото минало на родния град”

- Силвия Асенова Червенкова, старши учител по химия и опазване на околната среда в СОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив – проекти, образователни празници, фестивали, конкурси, състезания

- Инж. Светлана Николова Йорданова, старши учител по теоретично обучение в Професионална гимназия по транспорт „Гоце Делчев”, гр. Пловдив – Клуб „Електронно конструиране”

- Мария Методиева Солакова, старши учител по английски език в СОУ ”Христо Ботев”, гр. Смолян – „Театърът на чужд език, конкурсът и проектът форми на извънкласна дейност и средство за активизиране на творческите компетентности по руски и английски език”

- Стойна Стоянова Илиева, старши учител по биология и химия в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”, гр. Варна – „Емоционално ангажираните ученици по-лесно се водят по дългия път на знанието и възпитанието - алтернативен поглед към извънкласната работа в училище”

- Главен учител БЕЛ Валентина Драганова Райкова, 8 СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, гр. Варна – „Нашата книга за Пушкин”

- Дафинка Иванова Ботева, старши учител по руски език в Професионална гимназия по горско стопанство и дървопреработване „Сава Младенов”, гр. Тетевен – „Руский клуб „Круг друзей”

- Гергана Иванова Георгиева, учител в НУ „Петър Берон”, град Самоков – „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”

- Надя Божидарова Стаменова, старши начален учител в 41 ОУ „Свети Патриарх Евтимий”, София – „Гражданска култура в училищната общност, клуб „Арти – при нас е весело”

- Вероника Вескова Петкова, Старши учител по БЕЛ в ПГАВТ „А.С.Попов”, София – Осем години „Медиен клуб от 14 до 18”

- Инж. Даниела Самарджиева, главен учител в СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Златица – „Училищен клуб – творческа работилница за развитие на дигитални компетентности, артистични заложби и активна гражданска позиция на учениците”

- Ася Иванова Кулева, старши учител по немски език в Математическа гимназия „Баба Тонка” – три ателиета: по креативно писане „Какво би станало ако..”; по създаване на филм „Латерна Магика” и по вербална и невербална комуникация „Знаци и послания”

- Еременно Екатерина Олеговна, учител по английски език в училището на СОК „Камчия” – Музикална вечер ""Пеем на различни езици""

Категория „Извънучилищни дейности”

- Станка Иванова Новакова, учредител и председател на Асоциация „Бургаски детски младежки парламент”, гр. Бургас – „Асоциация „Бургаски детски младежки парламент” - реализирани проекти и кампании

- Нели Петрова Вълкова, специален педагог, старши учител, слухово-речев рехабилитатор в Ресурсен център, гр. Монтана –„Извънкласната форма по „Български фолклор и традиции” – успешна педагогическа технология за развиване на граждански качества и култура у децата със СОП”

- Инж. Андон Славчев Мавродиев, главен учител по техническо конструиране и моделиране в ОДК, гр. Благоевград – Школа „Техническо конструиране и моделиране” – работа по проекти

Номинирани:

-Болодьян Олеся Петровна, Общоруски детски център ""Орленок"", възпитател в начално училище – „Животът е даден за добри дела”

- Юрьева Ольга Владимировна, Общоруски детски център ""Орленок"", възпитател висша квалификационна категория в детска градина – начално училище - Празник ""Ден на Земята""

Организаторите канят отличените участници, заедно с техните колеги и ръководствата на съответните учебни заведения да участват в националния семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”, който ще се проведе от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия”. В рамките на този форум ще се състои тържествената церемония за награждаване на победителите. Подробности - в програмата, която може да намерите в прикачения файл.

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©