Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Вдъхновяваща инициатива в името на децата и в чест на българския учител
От 1 до 5 септември т.г. в Санаторно-оздравителния комплекс /СОК/ „Камчия” се състоя семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците"", организиран от Синдиката на българските учители, фондация „Устойчиво развитие за България” и СОК „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Единството на учебните и възпитателните функции на съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща личност, която да е носител на общочовешките ценности и да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света. Конкурсът бе една възможност да се обобщи, мултиплицира и подкрепи добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тази цел. Стремежът на организаторите е да се стимулира и все по-широко да се прилага извънкласната и извънучебната работа с децата, да се задълбочава и разширява възпитателната работа, като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност.Семинарът е заключителната част на първото издание на едноименния международен конкурс за учители, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност. В него участваха 109 учители, директори от училища, детски градини, извънучилищни образователни звена от цялата страна.

Той бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Тя приветства присъстващите с добре дошли и благодари на участниците в конкурса за това, че са представили изключително задълбочени разработки във връзка с тяхната дейност по темата. „Всички ние, които работим в образованието, знаем каква е голямата заслуга на извънучилищните и извън образователните дейности с децата за тяхното социализиране, професионално и личностно развитие, за по-успешния им старт в живота. Точно това е целта – да подготвим успешни млади хора, които излизайки от нашите образователни институции, да са по-уверени в себе си и да бъдат със самочувствието, че знаят как да се справят с предизвикателствата на живота.” – изтъкна в словото си г-жа Такева.До организаторите и участниците в семинара поздравителен адрес изпрати доц. Румяна Коларова, министър на образованието и науката, който беше прочетен от Камелия Колева - дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОН. /вижте прикачения файл/.

От името на Станка Шопова - председател на Управителния съвет на фондация „Устойчиво развитие за България“ и изпълнителен директор на СОК „Камчия“ ЕАД приветствие поднесе Манол Чобанов – зам.-изпълнителен директор на СОК ""Камчия”. „Ние отдавна очакваме темата за единството на извънучилищната и училищната дейност да намери място, на което да се обсъди и да може да се прилага на практика в нашата образователна система. И в този смисъл съм изключително благодарен на Синдиката на българските учители и на Министерството на образованието и науката за вашата инициатива и за това ново начало” – каза г-на Чобанов. Сергей Александрович - зам.- директор на Руския културно-информационен център в София поднесе приветствие от името на посолството на Руската федерация в България и благопожеланията на педагогическата общност в Русия към българските учители по повод новата 2014- 2015 учебна година. Венцеслава Генова, началник на РИО на МОН - Варна изрази своето задоволство от темата на семинара и още: „Щастливи сме с нашата професия, която имаме, защото можем по всяко едно време да общуваме с бъдещето – нашите деца, да развиваме техните умения, да насърчаваме мечтите им, да ги водим по онези пътища, където сами трудно биха се справили и в крайна сметка да направят нашия свят едно по-добро място за живеене. Благодаря ви, че ви има колеги.”

Гости на събитието бяха и Коста Базитов, приятел на Синдиката на българските учители - известен на педагогическата общност с приноса му не само за развитието на системата на средното образование в община Варна, но и на национално равнище, Веселин Рашев – председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ, както и поетите Лъчезар Еленков, Йордан Милев и Тамара Такова – преводач.По време на откриването на семинара бе представен клип, показващ дейностите в СОК ”Камчия”.

Деловата работа на семинара започна с въвеждащ към темата на семинара доклад на д.ик.н. Янка Такева: „Единство на класната, извънкласната и извънучилищната дейност за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”. Председателят на СБУ говори за необходимостта и същността на извънкласните и извънучилищните дейности, за съвременното виждане на идеята за пълноценното използване на свободното време на децата и учениците, както и за функционирането на системата на извънучилищните звена в нашата страна. Акцент бе поставен върху ролята на извънкласната и извънучилищната дейност в системата на средното образование, специфичните цели, принципи на организация, приоритетните направления съгласно изискванията на ЕС и др. Г-жа Такева се спря на съществуващите проблеми и възможностите за тяхното решаване. /Тази презентация, както и други разработки, изнесени по време на семинара, ще бъдат качени на Сайта на СБУ/.

„Възпитателното педагогическо взаимодействие в детската градина и училището – съвременни научни подходи” бе темата на изложението на доц. д-р Райна Захариева, преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите” към СУ „Св. Климент Охридски” и председател на журито на конкурса. Тя направи преглед на някои от теориите от хуманистичната психология в контекста на хуманистичната парадигма в образованието. Бяха разгледани характеристиките и процесите на възпитателното и педагогическото взаимодействие учител-ученик-родител.На другия ден участниците в семинара разгледаха Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин”, в чиято сграда се намира единственият по рода си в България цифров планетариум, обсерватория, авиокосмически център и музей на авиацията и космонавтиката. Българските учители се снимаха пред единствения в страната ни интерактивен аналог на космическия спускаем апарат „Союз – ТМА” заедно с българския космонавт Красимир Стоянов, който им представи космическата експозиция. След това доц. Емилия Лазарова ги запозна с дейността на фондация ""Устойчиво развитие за България"", свързана с българското училище - проекти, конкурси, семинари и др. Домакините запознаха своите гости и със спортния център, оборудван по олимпийски стандарти, Славянския център, Музея на кристалите и др. А вечерите бяха изпълнени с богата концертна програма.

В продължение на 4 дни и гости, и участници имаха възможност да видят над 25 мултимедийни разработки, презентации на успешни практики на представилите се в конкурса, да обменят опит, да дискутират, да покажат на живо постигнатото с децата и учениците.

Част от програмата на семинара бе посветена на дейността на Синдиката на българските учители. Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ запозна присъстващите с актуалните задачи и политики на Синдиката, а Пламен Иванов, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита” в Централата - с целите и задачите на Националните секции на СБУ.

Кулминация на тази работилница на идеи, нови приятелства и стойностни професионални контакти бе церемонията по награждаването на отличените в международния конкурс за учители Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”. Официални гости на празника бяха Станка Шопова - председател на УС на фондация „Устойчиво развитие за България“ и изпълнителен директор на СОК „Камчия“ ЕАД, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, Камелия Колева – дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” и Стоянка Почеканска, главен експерт по руски език – МОН, Цеко Стайков – управител на издателство „Изкуства”, Аргир Бояджиев, изпълнителен директор и Стойко Танов, председател на съвета на директорите – пристанище Бургас.

Конкурсът е израз на отношение, на загриженост и подкрепа към проблемите на обучението и възпитанието, към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани. Затова и празничната церемония предизвика у присъстващите радост в душите и гордост от учителите, които поддържат светлика на знанието. Бяха отличени 105 участници в конкурса в три категории: „Подготвителна група за училище”, „Извънкласни дейности” и „Извънучилищни дейности” /Пълният списък на наградените можeте да видите на Сайта на СБУ и на страниците на в. „Учителско дело” бр. 24 от 23 юни 2014 г./

Церемонията бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с вълнуващо слово по повод празника. Тя специално благодари на г-жа Станка Шопова за успешната съвместна работа; на зам.-министър Ваня Кастрева, която дойде специално от град Казанлък, където се провеждаше съвещание с началниците на РИО на МОН от страната, за да приветства организаторите и участниците в събитието; на приятелите от пристанище Бургас в лицето на изпълнителния директор Аргир Бояджиев, които дариха парични средства за носителите на първа, втора и трета награда; на Цеко Стайков - управител на издателство „Изкуства”, който връчи на наградените учители комплект „Сътрудничеството между училището/детската градина и семейството”; на уважаемото жури и др.

Г-жа Такева поздрави Станка Шопова, председател на УС на фондация „Устойчиво развитие за България“ и изпълнителен директор на СОК „Камчия“ ЕАД за нейната юбилейна годишнина и й връчи юбилеен медал на Синдиката на българските учители, поздравителен адрес и подарък.

Зам.-министър Ваня Кастрева поздрави организаторите и участниците за тази инициатива. „Ние, работещите в системата на образованието знаем, че важна е мисията, която сме поели. Че е важно да чувстваме, че сме изпълнили своя дълг. Няма по-значима професия от тази на учителя. Поемайки в ръцете си съдбите на толкова много деца, с всяко свое действие всички ние работим за утрешния ден. В този семинар всеки един от вас е проявил себе си не просто като професионалист учител, а като творец. Защото извънкласната дейност, извънучилищната дейност е извън нормата на държавното образователно изискване, но е в голямата норма на творчеството. Това, което правите, не е в рамките на изискването, а в рамките на вашето желание за изява. Вие създавате личности, откривате таланта у детето и му давате шанса да се разгърне. Вие му показвате света по един различен начин, защото животът е толкова пъстър, колкото сме пъстри и ние, колкото е необятно знанието и творчеството. Затова нямаше как да не дойда при вас. Бих искала да изразя изключителната си благодарност към вас, защото за мен, вие сте символ на тази система. Разчитаме на вас и на партньори като Синдиката на българските учители - най-големият, най-сигурният, най-довереният, най-успешният, най-постоянният. Заедно можем повече.” - подчерта г- жа Кастрева

„Благодаря, че днес сме заедно с МОН и на СБУ - два фактора, от които зависи изключително много животът на България, на младото поколение. Заедно в истинския смисъл на думата - много искрено и по същество в ежедневието си вече много години” - с тези думи започна приветствието на г-жа Станка Шопова. И още: „Няма нищо по-важно от това, в бурните времена, в които живеем, във времето, в което се случват дълбочинни промени и по света, и в живота на нашето общество, да има такива постоянни стълбове на опора и надежда Хващайки се за ръце един за друг да си помагаме в трудни моменти и да създаваме условия за растеж. А ресурс има. Докато го има учителя творец, докато има мечти, ще има бъдеще, път напред.”

Аргир Бояджиев, изпълнителен директор на пристанище Бургас поздрави участниците за успешното представяне в конкурса и в приключилия семинар. „Българското общество в по-голяма степен оценява вашия труд. Да се надяваме на такава подкрепа и от страна на институциите, защото на всички животът ни преминава през училището, водени за ръка от учителите. А техният труд е благороден, себеотрицателен, изпълнен с ежедневно напрежение, умора. А на вас ви трябват сили, много сили. След няколко дни започва новата учебна година, започва новият творчески сблъсък за вас. Ще видите и новите ученици – любопитни, непослушни, някои от тях неразбираеми, други разглезени… От сърце ви пожелавам успех и попътен вятър, както казваме ние, моряците”- каза още г-н Бояджиев.

Приветствие към присъстващите изпрати и проф.д-р Елена Русинова, председател на Българския национален кометите на ОМЕП. В него се казва: „Загрижеността и подкрепата за децата, изразени в конкурса, отговарят на стремежа за хуманизиране на образователната и социалната среда, за постигане на устойчиво равенство в ценностно развитие на децата и подрастващите. Положително е включването на подготвителните групи за училище в конкурса, като се има предвид, че детската градина е елемент на общообразователната система. С пожелание за много творческа радост и вдъхновение в образователното взаимодействие с подрастващите – бъдещето на света!”

Доц. Райна Захариева, председател на журито на конкурса представи останалите членове: доц. Емилия Лазарова - Генчева, историк, научен ръководител на конкурсите, организирани от фондация „Устойчиво развитие за България” и СОК „Камчия”, Величка Николова, директор на 144 СОУ „Народни будители”, София, Деница Танева, директор на ОДК „Св. Иван Рилски” в гр. Казанлък и председател на Националната секция на СБУ „Извънучилищни звена” и Галина Петрова, директор на училището в СОК „Камчия“. От тяхно име доц. Захариева поздрави отличените и сподели впечатленията от представените конкурсни работи.

Специални награди раздадоха Министерството на образованието и науката, областният управител на област София-град, Националния дворец на децата, Българският национален комитет на ОМЕП, Столичното 144 СОУ „Народни будители”.

Д.ик.н. Янка Такева връчи специалните награди на Председателя на Синдиката на българските учители: четири колективни и 36 индивидуални.

Участниците в семинара получиха Сертификат, който им бе връчен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, от Станка Шопова - председател на УС на фондация „Устойчиво развитие за България“ и изпълнителен директор на СОК „Камчия“, от Ваня Кастрева – зам.министър на образованието и науката.

Музикален поздрав към участниците и гостите на празничната вечер отправиха певицата Евелина Станчева и Константин Фиданчев – учители по музика в столичното 144 СОУ „Народни будители”, гр. София. Празникът завърши с коктейл.

Водещ на церемонията бе Пламен Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката.

Таня ЛЕОНИДОВА


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©