Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ”, 2014

“ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ДОБРИНИ”

СПИСЪК НАГРАДЕНИ


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ”, 2014

“ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ДОБРИНИ”

ПРИСЪДЕНИ СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

За разработка с изявен изследователски характер на Атанас Груев от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр.Разград с консултанти Румяна Раденкова и Дияна Георгиева за презентацията „Извисяване и единение на българския национален дух и трагичната съдба на тракийци” - Исторически факултет на СУ „Св. Св. Климент Охридски”

За активна и успешна цялостна работа на учителите Румяна Раденкова и Дияна Георгиева от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ Разград и на техните ученици за представените презентации, реферати и есета - Синдикат на българските учители

За задълбочена и оригинална разработка на Моника Данчева от СОУ ”Хр. Ботев”, гр.Тутракан с консултант Маргарита Димитрова за презентацията „Кметове и секретар-бирници от Тутраканско, 30-40 те години на XX век”-Министерство на образованието и науката

За разработка с археологическа насоченост на Боряна Богданова от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград за реферата „Археологически резерват „Абритус” – античност и иновации” с консултанти Румяна Раденкова и Дияна Георгиева - Национален археологически институт с музей към БАН

За изследване на родовата история на Габриела Павлова от СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Смядово за реферата „147 години род Чакърови град Смядово“ с консултант Росица Георгиева - Българска генеалогична федерация „Родознание”

За изследване на родовата история на Георги Йорданов от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница за реферата „Христаки Павлович – Дупничанин, Димитър Павлович и Николай Павлович – дело и мисъл за Родината” с консултант Маргарита Сапунджиева - Българска генеалогична федерация „Родознание”

За изключително постижение в конкурса като най-малък участник на Петя Делчева от Школата по етнография и история при Младежки център, гр. Хасково за реферата „Българската гордост – Григор Димитров“ с консултант Нели Арнаудова - Национален Дворец на децата

За оригинална разработка на Янаки Кръстев от СОУ „В. Левски“, гр. Велинград за реферата „Чепинската долина и Дружба Родина – трудния път към верската толерантност“ с консултант Радка Тотолакова - Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа

За оригинална разработка на Богдана Дукова от Школата по история и етнография към Младежки център, гр. Хасково за презентацията „Българските свастики“ с консултант Нели Арнаудова - Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа

За оригинална разработка с етнографска и етноложка насоченост на Симона Георгиева от СОУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа за презентацията „Пролетни момински обреди в моя край” с консултант Тодор Атанасов - Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН

За оригинална разработка с етнографска и етноложка насоченост на Павлета Маркова от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград за реферата „Непознатите алиани” с консултанти Румяна Раденкова и Дияна Георгиева - Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН

За показани отлични компютърни умения на Иван Пашалиев от I ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Дупница за мултимедийния продукт ”Българско възраждане с консултант Людмила Дерменджиева - Майкрософт

Специална награда за Антония Цонева от Школата по история и етнография при Младежки център, гр.Хасково за презентацията „Аспарух Лешников” с консултант Нели Арнаудова

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ”, 2014

“ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ДОБРИНИ” И КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ: „МИСИЯ УЧИТЕЛ”

Наградени са 21 учителски разработки в различни категории:

КАТЕГОРИЯ: ДОБЪР ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ

Първо място: Надя Филева,Вероника Петкова, Мария Караколева от ПГАВТ „А.С.Попов“, гр. София - „От корените до полета на крилете”

Елеонора Цонева Иванова-Великова от ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново - „За приложението на мисловните карти в обучението по литература в горния курс на средното образование“

Росица Висарионова от ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково - „Ученикът проявява самодейност, когато го учим на дейност“

Анета Петриева от ПГ „Христо и Евлоги Георгиеви“, гр. Карлово - „22 април – ден на Земята“

Юлия Кюртева - Христова от ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград - „Училищна политика за закрила на детето“

Стойна Илиева от ПГ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна - „По стъпките на един пламенен родолюбец”

Елка Кръстева от СОУ „Христо Ботев“, гр. Враца - Клуб „Аз помня и преоткривам“

Безценна Стайнова от ПГЕ „Г.С.Раковски“, гр. Стара Загора - „Живота и делото на Георги Раковски”

Вяра Гунева от МГ „Баба Тонка“, гр. Русе - „Карта на следотърсача”

Боряна Георгиева от СОУ „П.К.Яворов“, гр. Стралджа - „Котленски възрожденци”

Татяна Йотова от СОУ „Христо Ботев“, гр. Айтос - Презентация, песен, есе за родолюбието

Лиляна Джолева от СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог - Алманах посветен на освобождението на Разлог

Донка Петрова от СОУ „Христо Ботев, гр. Тутракан - Творческа среща „Пред портрета на Бленика“

Даниела Василева от СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат - „Българските народни носии от раклата на баба оживяват в детските рисунки”

Дияна Боева от ЕГ „Гео Милев”, гр.Добрич - „Пътят към родолюбието. Петър Увалиев в моето училище”

Райна Георгиева от ПГ по транспорт, гр. Дупница

Албена Радионова, от СОУ""Христо Ботев, гр. Русе

КАТЕГОРИЯ: ЕСЕТА, РАЗКАЗИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕКСТОВЕ

Първо място: Емил Кръстев от 97 СОУ София, – есе „За духа и спасението”

Стефана Стайнова, пенсионер от Стара Загора, есе - „Сълзите на учителя“

Диана Николчева от СОУ „Христо Ботев“, гр. Враца – есе „ Реквием за книгата“

Герга Георгиева от СОУ „В. Априлов“,гр. Долна Митрополия – есе

„Молебен за щъркели“

Марта Радева от ОУ „Христо Смирненски”, гр.Провадия, – есе „ Кръстопът“

Надя Флорова от 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. София – есе „ Нравственото и патриотичното възпитание на учениците в началното училище като предпоставка за висок морал и активна гражданска позиция”

НАГРАДЕНИ КОНСУЛТАНТИ:

Анна Георгиева, гр. Тутракан - СОУ „Хр. Ботев“

Вера Бербова, гр. София - 88. СОУ „Димитър Попниколов“

Георги Василевски, гр.Пловдив - Национална търговска гимназия

Диана Георгиева, гр. Разград - ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”

Донка Петрова, гр.Тутракан - СОУ “Хр. Ботев”

Йорданка Филева, гр.Търговище - ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”

Людмила Дерменджиева, гр.Гоце Делчев - Първо ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

Малгожата Гацинска, гр.София - НУКК

Маргарита Димитрова, гр.Тутракан - СОУ „Хр. Ботев”

Маргарита Сапунджиева, гр.Дупница - СОУ „Св. Паисий Хилендарски”

Милена Ангелова, гр.Враца - ОУ „В. Левски“

Нели Арнаудова, гр. Хасково - Школа по история и етнография към Младежкия център

Пенка Димитрова, гр.Омуртаг - Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“

Радка Трифонова, гр.Тутракан - СОУ „Хр. Ботев“

Радка Тотолакова, гр.Велинград - СОУ „В.Левски”

Росица Георгиева, гр. Смядово - СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Румяна Раденкова, гр. Разград - ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”

Снежана Данчева, гр. Тутракан - СОУ „Христо Ботев”

Таня Трапова, гр.Гоце Делчев - ПМГ „Яне Сандански“

Теодора Петкова, гр.Велико Търново - ПМГ “Васил Друмев”

Тодор Атанасов, гр. Стралджа - СОУ „П. К. Яворов“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ”, 2014

“ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ДОБРИНИ”

Наградени са 37 есета, 22 реферати и 17 презентации на ученици от различни възрастови групи

НАГРАЖДАВАНЕ В КАТЕГОРИЯ РЕФЕРАТИ:

Възрастова група V – VIII клас

Първо място: Моника Джелепова от Школа по история и етнография към Младежкия център, гр. Хасково за реферата „1014 -2014 г. – 1000 години от битката при с.Ключ и смъртта на цар Самуил”, консултант Нели Арнаудова

Възрастова група IX - XII клас

Първо място: Йоана Ангелова от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград за реферата “Бащино огнище не забравяй, стари обичаи не оставяй“, консултанти Румяна Раденкова и Дияна Георгиева

Второ място: Йорданка Петрова от СОУ „Хр. Ботев”, гр. Тутракан за реферата „Тутракан и Руско-Турските войни от края на ХVІІІ до средата на ХІХ век – етнодемографски процеси“, консултант Маргарита Димитрова

Трето място: Фатме Фета от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев за реферата „Единство в многообразието”, консултант Таня Тряпова

Поощрителна награда: Иван Чоев от Школа по история и етнография към Младежкия център, гр. Хасково, за реферата „Хуманизмът и благородството – смисъл на един живот”, консултант Нели Арнаудова

НАГРАЖДАВАНЕ В КАТЕГОРИЯ EСЕТА:

Възрастова група V - VIII клас

Първо място: Десислава Георгиева от ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище за есе „Белият вързоп – миг от паметта на нашия род”, консултант Йорданка Филева

Захари Тодоров от ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище, за есе „Моето пътуване във времето”, консултант Йорданка Филева

Християна Йорданова от СОУ „Хр. Ботев“, гр.Тутракан за есе „Нашата свобода от нас зависи”, консултант Радка Трифонова

Ивет Ненкова от ОУ „Васил Левки“, гр. Враца, за есе „Вечната борба между доброто и злото”, консултант Милена Ангелова

Давид Мавродиев от 88. СОУ „Димитър Попниколов“, гр. София за есе

„Паметта на историята” (или за любовта към Отечеството, превъзхождаща всички световни добрини), консултант Вера Бебова

Симона Мартинова от Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“, гр. Омуртаг за есе „Любовта към отечеството през погледа на една шестокласничка”, консултант Пенка Димитрова

Възрастова група IX - XII клас

Първо място: Румяна Георгиева от ГПЧ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград за есе „Солидарността – необходим мост между поколенията”, консултанти Дияна Георгиева и Румяна Раденкова

Моника Метева от ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” , гр. Търговише за есе „Мечта за песен“, консултант Йорданка Филева

Антон Тончев от Школа по история и етнография към Младежкия център гр. Хасково, за есе „България – поглед от бъдещето“, консултант Недялка Арнаудова

Стоян Гечков от Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, за есе „Българската история – път към вечността“, консултант Георги Василевски

Мария Тюхкова от ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев за есе „Любовта към отечеството превъзхожда всички световни добрини”, консултант Таня Трапова

Даниел Терещенков от СОУ „Хр. Ботев“, гр. Тутракан за есе „Общественият живот – неблагодарен ли е?“, консултант Маргарита Димитрова

Кристина Керчева от ГПЧ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград за есе „Доброто ражда добро”, консултанти Дияна Георгиева и Румяна Раденкова

КЛАСИРАНЕ В КАТЕГОРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Възрастова група V - VIII клас

Първо място: Ния Валентинова от Национален учебен комплекс по култура, за презентация „Български маршрути – град Враца, моето родно място и символите му“, консултант Малгожата Гацинска

Второ място: Александър Енчев от СОУ „Хр. Ботев“, гр.Тутракан за презентация „Да се знае, да се помни 190 години от издаването на Буквар с различни поучения”, консултанти Радка Трифонова и Анна Георгиева

Трето място: Десислава Господинова от Школа по история и етнография към Младежкия център, гр Хасково за презентация „Десети пехотен родопски полк и участието му във войните”, консултант Нели Арнаудова

Трето място: Саня Севдева от ПМГ”Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев , консултант Таня Трапова

Възрастова група IX - XII клас

Първо място: Благовест Пулев от ПМГ „Яне Сандански“, гр Гоце Делчев за презентация „Неврокопският край – многообразие в единство”, консултант Таня Трапова

Второ място: Доротея Колева от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград за презентация „Уроците на Първата световна война – помни миналото, пази настоящето, за да я има България“, консултанти Румяна Раденкова и Дияна Георгиева

Трето място: Илиян Неделчев от СОУ „Хр. Ботев“, гр. Тутракан за презентация „Печатница „Никола Мавродинов“ в Тутракан. Национален издателски център от началото на ХХ век“, консултант Маргарита Димитрова

Антония Цонева от Школа по история и етнография към Младежкия център, гр. Хасково за презентация„Аспарух Лешников – глас от и за вечността“, консултант Нели Арнаудова

Моника Данчева от СОУ „Хр. Ботев“ , гр. Тутракан, „Кметове и секретар-бирници от тутраканско през 30 – 40 години на ХХ век (от личните досиета съхранени в ДА – Русе)”, консултант Маргарита Димитрова____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©