Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Конкурс за учители: "Мисия учител", провеждан в рамките на Двадесет и третия национален ученически конкурс под наслов: “Съединението прави силата” - 2015 - РЕГЛАМЕНТ


Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Синдиката на българските учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“, в.“Аз Буки” обявява

Двадесет и третия национален ученически конкурс под наслов: “Съединението прави силата”. В рамките на конкурса се провежда и конкурс за учители:

Мисия учител

Участници:

В конкурса могат да участват учители от всички училища, центрове за работа с деца и домове за деца в страната, както и от българските общности в чужбина, които споделят целите на конкурса.

Формат на работите:

Споделяне на добър педагогически опит:

- описание,

- компютърна презентация

Уеб базирани образователни продукти:

- образователни филми,

- интерактивни уроци по история на България.

Художествен текст, есе

Формата на разработката е по избор на участника.

Изисквания към учителските работи:

Автентичност (наличие на доказателство - снимки, видеоматериали, продукти на ученици;

Устойчивост на опита (поне двугодишен или прилаган двукратно);

Открояване на най-привлекателните дейности за популяризиране сред колегията;

Коректност при използване на образци и подобни описания;

Литературна осведоменост;

Техническа прецизност.

Всяка работа да бъде до 5 стандартни страници без приложенията и придружена с общо представяне - за кой клас и за какъв тип учебна подготовка е предназначена; междупредметни връзки; резултати (възможно е чрез попълване на анкетна карта от учениците); популяризиране на идеята (методическо обединение, педагогически колектив, регионално, национално ниво).

Изисквания към художествените текстове и есетата

Всяка работа да бъде в обем до 5 стандартни страници и да е придружена с кратко представяне на автора, мотивите за участие в конкурса и посланието му към другите участници – учители и ученици.

Всички участници получават грамоти за отличие. Класираните работи ще бъдат наградени и публикувани на страниците на в. „Учителско дело“.

Адресът за изпращане на конкурсните работи е:

гр. София, п.к. 1000, ул. „Ген. П. Д. Паренсов“ № 11, за конкурса „Мисия учител“

Телефони за справки: 02/9437782, 02/9877818, 0879142112; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©