Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Гласът на младите за силна икономика


Гласът на младите за силна икономика

На 11 юни т.г. в Деня на икономиста Националният дом на науката и техниката в София бе домакин на тържествената церемония по връчването на наградите на отличените в конкурса „Млад икономист - 2015 г.”. Инициативата е на Съюза на икономистите в България (СИБ). Единадесетото издание на конкурса на темата „Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики” премина под мотото „Гласът на младите за силна икономика”. Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономическият университет в гр. Варна, който тази година чества 95 г. от създаването си и 100 г. академична сграда. Доказателство за големия интерес към темата бяха многобройните участници - близо 100 ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи на възраст до 35 години.

В приветственото си слово проф. дфн Кръстьо Петков, председател на Управителния съвет на СИБ, благодари на участниците за проявения интерес към конкурса и за изпратените качествени разработки. „Убеден съм, че трябва да ангажираме младите хора с онези теми, които са авангардни, като теоретичната мисъл, корпоративното търсене, за усъвършенстването на организацията на бизнеса. Ние се тревожим, че във време на господството на нихилизма и на криза грижата на корпорациите за социалните измерения, за човешкия фактор, за въздействието на околната среда намалява. Кой може да промени мисленето в това отношение? Естествено това са младите хора. Инструментът, с който си служим, за да се случи тази промяна, е конкурсът „Млад икономист”, който по своята същност е състезание на духа, на знанията” - изтъкна проф. Петков и благодари на всички, които подкрепят инициативата.

Поздравления към наградените и гостите на събитието поднесоха инж. Лилия Смедарчина, зам.-председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, проф. д-р Евгени Станимиров, зам.- ректорът по учебната дейност и акредитация на Икономическия университет, гр. Варна, както и представители на организациите, членове на СИБ. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, Димитър Асенов, експерт в Централата на Синдиката, честити професионалния празник на присъстващите и благодари за предоставената възможност да връчи наградите на Синдиката. И специално поздрави отличените ученици - за куража да участват, за тяхната находчивост, и им пожела винаги да имат свои тези, които да отстояват. „Защото младите хора не са просто бъдещето на нашата страна, те са и нейното настояще” - подчерта г-н Асенов.

Отличените в категория „Ученици”, освен наградите, осигурени от колективни членове на СИБ и други спонсори, получиха и книги от Синдиката на българските учители. Това са номинираните с грамота за успешно представяне: Александра Атанасова Илиева, Гюлшен Гюнер Юсуф и Зекие Мехмед Расим - СОУ „Йордан Йовков”, гр. Кърджали; Кристиана Романова Методиева и Георги Иванов Николаев - ПГИ, гр. Перник; Теодора Антон Тонева, Радослав Първанов Луков и Ренета Димитрова Джанаварова - НФСГ, гр. София; Петър Димчев Манолов - ФСГ, гр. Хасково; Мария Иванова Тодорова - ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Видин.

Ето и класирането: първо място - Нели Тихомирова Тилева, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, Стар Загора; второ място - Анна Русева Русева, Национална финансово-стопанска гимназия, София; трето място - Лорета Валентинова Любенова и Виктория Ивова Миладинова, Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, Видин; носителите на Специалните награди: Христина Светломирова Сандева - НФСГ, гр. София; Теодора Стойчева Тодорова и Надежда Ивайлова Димитрова - Финансово-стопанска гимназия „Ат. Буров”, гр. Хасково; Нора Христова Пиперева - Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”, гр. Русе, и Неврие Севгюл Бекир - СОУ „Й. Йовков”, гр. Кърджали.

Зам.-ректорът по учебната дейност и акредитация на Икономическия университет - Варна, проф. д-р Евгени Станимиров обяви специалната награда на Университета - прием на всички ученици без приемен изпит за студенти от учебната 2015-2016 г., класирали се на първо, второ и трето място и носители на специалната награда.

В останалите категории „Студенти”, „Докторанти” и „Млади специалисти до 35 години” награди връчиха от Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, представители на бизнеса. Наградените ще имат възможност да представят своите разработки по време на двудневен семинар през м. октомври т.г., чийто домакин ще бъде Икономическият университет в гр. Варна.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©