Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Уникален форум за подкрепа, иновации и признание на учителската професия


От 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” се проведе семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”. Форумът, в който се включиха над 120 участници, е заключителната част от едноименния Международен конкурс, провеждан за втора поредна година по инициатива на СБУ, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Семинарът е вече с утвърден авторитет и е изключително популярен не само в България, но и сред учители-синдикалисти от други страни. В него взеха участие учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от извънучилищните образователни звена (ИПУ), както и директори на учебни заведения и ИПУ, преподаватели в педагогическите факултети на университетите. За поредна година той съдейства за реализиране в пълнота ролята на извънкласната и извънучилищната дейност във възпитанието, образованието и развитието на личността, за социалната интеграция на децата и учениците, за изпълнение целите на гражданското образование и преодоляването на основни проблеми на образователно-възпитателния процес, като ниската мотивация за учене, растяща агресия сред учениците, голям брой отсъствия и др. Форумът е проява на дългогодишните съвместни усилия на организаторите за по-качествено обучение и възпитание на децата и учениците чрез реализиране единството на образователния и възпитателния процес. Той изразява отношението, загрижеността на организатори и участници към проблемите на обучението и възпитанието, стремежа им към подкрепа за промяна във възпитанието на децата, хуманизиране на обществената среда и духовния климат и култура, в които те израстват и се формират като граждани.

Семинарът „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците” бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която представи дългогодишната иновативна и устойчива политика на СБУ за утвърждаване и развитие на извънкласните и извънучилищните дейности в българското училище. Като подчерта, че образователно-възпитателният процес по своята същност е единен и се осъществява както чрез обучението, така и чрез извънучебните дейности, тя каза: „Когато за първи път организирахме конференция във връзка с тази тема, казахме, че няма по-важно нещо от това, да се създават възможности и да се намери най-точният път към развитието на таланта и способностите на децата и учениците. Днес е важно да си отговорим дали ще продължим напред с иновативни форми, атрактивни и желани от самите деца, като променяме и надграждаме, за да бъдат още по-привлекателни извънкласните и извънучилищните дейности и заниманията в извънучилищните педагогически учреждения.“ Д.ик.н. Янка Такева говори за необходимостта от създаването на по-добри възможности за разнообразяване на извънкласните форми на работа, които допринасят за цялостното развитие на детската личност, и подчерта, че СБУ ще работи за тяхното разширяване и усъвършенстване. Председателят на СБУ каза още, че Синдикатът, заедно със социалните си партньори в областта на средното образование, ще работи за намаляване на нормативите на учителите по физкултура и спорт, по изкуства и по бит и техника. Тя подробно презентира социалната политика на СБУ, като акцентира върху политиките на Синдиката по отношение на финансирането на средното образование, вкл. и на извънкласните дейности, за запазване на работните места, усвояване на средствата по Оперативната програма „Наука, образование и интелигентен растеж“. Разказа за Постоянната академия на СБУ за науки и иновации в образованието, както и за инициативите на Синдиката в подкрепа на гражданското образование. В заключение д.ик.н. Янка Такева каза, че СБУ, като най-голямата професионално-творческа организация у нас, и занапред ще работи в синхрон с идеите и желанията на своите членове, за професионалното им израстване като добри професионалисти и служители в системата на средното образование.

В тържественото откриване се включиха Манол Чобанов, заместник-изпълнителен директор на СОК „Камчия“, и Камелия Колева – началник-отдел „Достъп до образование“ в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерството на образованието и науката. Тук бе и журито на авторитетния конкурс: председателят - доц. д-р Райна Захариева от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“ и членовете - Величка Николова, директор на 144.СОУ „Народни будители“ в гр. София, Деница Танева, директор на ОДК „Св. Иван Рилски“ – гр. Казанлък, и председател на секцията на СБУ за извънкласни и извънучилищни дейности, и доц. Емилия Лазарова - Генчева, научен ръководител на конкурсите, организирани от Фондация „Устойчиво развитие за България” и СОК „Камчия”.

Манол Чобанов сърдечно благодари на д.ик.н. Янка Такева за дългогодишната съвместна работа в полза на издигането на образователното ниво и възпитанието на децата и учениците. Той подчерта, че СОК „Камчия“ освен идеална материална база е със съвременни програми в областта на образованието, културно-творческата и оздравителната дейност, а присъстващите имаха възможност да видят и кратък филм за Саниторно-оздравителния комплекс.

Камелия Колева презентира политиката и дейността на МОН, като акцентира върху възможностите за финансиране на извънкласните и извънучилищните дейности, които осигуряват ПМС № 36/2015 и ПМС № 2/2000 г., Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и подробно говори за Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и др.

Семинарът бе с квалификационен характер. Той предостави възможност за обмен и подкрепа на добри педагогически практики и опит, иновативни идеи за разширяване на извънкласната и извънучилищнато работа с децата и учениците, като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност и се привличат все повече участници в тази дейност. В продължение на 5 дни и участници, и гости имаха възможност да видят над 20 мултимедийни разработки, презентации на успешни практики на представилите се в конкурса, да дискутират, да покажат постигнатото с децата и учениците. Възползваха се и от възможността да обобщят и мултиплицират добрия педагогически опит, да изразят лична позиция и предложат авторски решения на поставените проблеми по отношение на извънкласната и извънучилищната дейност в системата на средното образование.

Участниците във форума споделиха през първия ден свои иновативни постижения в панела „Добри практики“ и дискутираха ключови теми и проблеми, свързани с извънкласните и извънучилищните дейности и за образованието въобще. Те се включиха в творчески работилници: „Предизвикателството мултимедийна презентация и нейното представяне” и „Хайде на хорото”. Имаха възможност да вземат участие и в Кръгла маса на тема: „Духовните послания на руската литература и култура днес“. За първи път имаше и панел: „Искам думата” - есе, с модератор Пламен Иванов, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита” в Централата. В него бяха презентирани осем разработки. Емоционален завършек на панела бе представянето на: „Стих, мелодия и театър“ (с китара) на Татяна Йотова, главен учител по български език и литература в СОУ „Христо Ботев“ от гр. Айтос, Бургаска област. (Презентации и разработки, изнесени по време на семинара – на сайта на СБУ - http://www.sbubg.info.) Доц. Емилия Лазарова представи дейността на фондация ""Устойчиво развитие за България"", свързана с българското училище.

Участниците в семинара се запознаха с опита и се срещнаха с колегите си от ЧСОУ „Юрий Гагарин“ и разгледаха едноименния Учебно-възпитателен център, в чиято сграда се намира единственият по рода си в България дигитален планетариум, авиокосмически център и музей на авиацията и космонавтиката. Българските учители се снимаха пред единствения в страната ни интерактивен аналог на космическия спускаем апарат „Союз - ТМА” заедно с българския космонавт Красимир Стоянов, който им представи космическата експозиция. Домакините запознаха своите гости и със Спортния център, оборудван по олимпийски стандарти и единствен в страната, предлагащ възможности за практикуване на 30 вида спорт. Семинарът бе съпътстван от богата културна програма с участието на певицата и актриса Грета Ганчева, фолклорна формация ""Феномени"", академичния танцов театър към ВСУ ""Черноризец Храбър"", тенора от Варненската опера Пламен Долапчиев, вокална група ""Бънджи сингърс"" и др.

Кулминацията на събитието, обединило изключително важни възможности и форми за квалификация и обогатяване на професионалния опит и породило нови професионални идеи, приятелства и професионални контакти, бе празничната церемония по награждаването на отличените в конкурса, която се проведе на 4 септември 2015 г. В нея взеха участие д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Станка Шопова - председател на Фондация „Устойчиво развитие за България” и изпълнителен директор на СОК „Камчия“, проф. Тодор Танев, министър, и Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, Камелия Колева – началник-отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОН, Росица Иванова, областен управител на Софийска област, партньори и съмишленици на благородната инициатива на СБУ, част от неговата дългогодишна политика в подкрепа на българските учители и достойния им труд за възпитанието и личностното развитие на децата и учениците.

„Моментът е изключително вълнуващ, защото сме заедно всички – институции, неправителствени организации, изпълнителна власт и българските учители - каза д.ик.н. Янка Такева в своето тържествено слово по време на официалната церемония. – Днес, благодарение и на общите ни усилия, извънкласните и извънучилищните дейности имат своето заслужено място в образователно-възпитателния процес.“ Тя подчерта значимостта на семинара като форум за квалификация и обмен на добри педагогически практики, който дава шанс за развитието на личността на младия човек - основната цел на образователно-възпитателния процес. „Искам всеки един от нас да бъде най-успешният, човекът с авторитет и доверие в класната стая и в обществото - каза д.ик.н. Янка Такева. - Доверието се гради само когато сме заедно, затова още веднъж благодаря на г-жа Станка Шопова, на министър проф. Тодор Танев и на г-жа Ваня Кастрева, на г-жа Камелия Колева и на екипа на МОН, на директорите на детските градини, училищата и извънучилищни педагогически звена, на всички партньори за ползотворната ни съвместна работа в името на българските учители, децата и учениците. Пожелавам на всички успешна учебна година. Бъдете със самочувствието на учители новатори, на просветители, които създават най-добрите практики не само в извънкласните и извънучилищните дейности, но и в групите в детската градина и в класната стая в училище. Образованието е въпрос на национална политика, без учителя е невъзможен просперитета на нито една държава. Затова бъдете със самочувствието на хора, без които обществото не може да върви напред.”

„Това, което правите, е уважавано от учителите в цялата страна и съм сигурен, че заедно ще успеем да извисим образованието на още по-високо ниво – каза проф. Тодор Танев. - В днешно време, когато информацията е достъпна за всеки, училищната система не може да остане непроменена. Просвещението остава изконна ценност, но трябва да подготвя и граждани, оцеляващи като българи и развиващи се в една конкурентна глобална среда. Да произвежда образовани и просветени българи, професионалисти, способни да бъдат адекватни на динамично променящия се пазар на труда. Задачата ни е уникална - училищното образование да бъда скачено с живота, с бизнеса и местната власт, защото всички имаме една цел – по-доброто бъдеще на България. Дълбок поклон пред всички Вас и Вашия най-изтъкнат представител и лидер - д.ик.н. Янка Такева.“

„Преди 10 години започнахме в партньорство със СБУ проекта „Заедно в XXI век“, той бе последван от още два конкурса: „Куба - далечна и близка“ и „Зелена планета“. Така, чрез много инициативи, обединили нашите усилия, достигнахме до по-широк брой деца и ученици, за да им подадем ръка, да им помогнем да видят доброто, да ги стимулираме да учат, да творят, да развиват талантите си и да се формират като граждани и творци - сподели в своето тържествено слово Станка Шопова. - Зад тях винаги стоят учители - професионалисти, духовно богати, с гражданска позиция. За да се подпомогне и популяризира тяхната работа, се роди идеята за нов конкурс - „Училище на бъдещето“. В своите инициативи Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СБУ, под патронажа на МОН, чертаят нови хоризонти, които зареждат българските учители с позитивни нагласи, информация и знания. Обръщам се с огромна благодарност към г-жа Янка Такева за многогодишната ни и изпълнена с хармония работа. Стъпка по стъпка тя убеди държавните институции да подкрепят конкурсите с децата и учениците, в които всяко училище, учител и дете намират насърчение и опора. Нека МОН приеме тази експериментална творческа площадка за съвременни подходи за работа с деца, за подкрепа на учителя, за формиране на граждански и творчески нагласи у всяка личност, каквато е СОК „Камчия“, където Синдикатът на българските учители може да е уверен, че има свое място. И ще се радвам, ако от всичко това се ражда общуване, което обогатява българските деца и подкрепя българския учител.“

Думи на благодарност за осъществяването на форума изказа и Ваня Кастрева. „Тази прекрасна инициатива се случва за поредна година, защото е в партньорство с организациите, ръководени от г-жа Янка Такева - най-бележитият синдикален лидер в историята на българското учителство, и от г-жа Станка Шопова, която е отдадена на развитието на българското образование и култура - каза Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката. - Благодарение и на Вас, скъпи участници, които показвате какво значи да си учител - не просто да знаеш, но най-вече да обичаш, да можеш и твориш. Този, който успее да докосне сърцето на детето, да му покаже пътя на знанието, добротата и любовта, това е човекът-творец, който никога не бива да бъде забравян. Благословени да сте, колеги, със своята мисия и с професията си. Политиките, приемани в пленарната зала, не биха се реализирали без Вас, които изпълвате хартията с живот, вдъхвате увереност на всяко българско дете и го изграждате като личност.“

„За мен е огромно удоволствие и привилегия да бъда с Вас - каза в своето приветствие Росица Иванова, областен управител на Софийска област. - Дълбок поклон и благодарност за всичко, което правите с цялото си сърце и душа за младото поколение на България.“

Поздравления към всички присъстващи отправиха доц. д-р Райна Захариева, председател на журито, която сподели впечатления от представените конкурсни работи, както и членовете на журито - Величка Николова и Деница Танева. Доц. Райна Захариева даде висока оценка на работата на участниците в конкурса. „Пожелавам творчеството да е във всички, които работят с деца, защото детето е предизвикателство към творческите умения на учителя“, каза тя.

Стефанка Балева, член на Българския национален комитет на ОМЕП, председател на Сдружение на директорите в средното образование в Република България и директор на столичното ОДЗ № 8, поздрави всички присъстващи и прочете приветствие до д.ик.н. Янка Такева от името на проф. д-р Елена Русинова, председател на Българския национален комитет на ОМЕП. В него се казва: „Българският национален комитет за предучилищно образование поздравява Вас и всички участници в конкурса за издигането авторитета на учителската професия. Международният конкурс е форум, който разкрива нов потенциал на образованието. Учителската практика е безценен извор за нови идеи за постигане на висок стандарт на учителската професия и нейната важна социална мисия.“

Водещи на празничната церемония, на която бяха връчени награди на отличените, бяха Таня Леонидова, редактор във в. „Учителско дело” и Пламен Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката. (Пълният списък на наградените в Международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците” е публикуван в бр. 25/29 юни 2015 г. на в. „Учителско дело“/

Специални награди раздадоха: Министерството на образованието и науката, областният управител на област София-град, областният управител на Софийска област, Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски”, Националният дворец на децата, Българският национален комитет на ОМЕП, Издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”, Столичното 144. СОУ „Народни будители”, Общинският детски комплекс „Св. Иван Рилски” - гр. Казанлък.

Д.ик.н. Янка Такева връчи Специалната награда на Председателя на Синдиката на българските учители, с която тази година бяха удостоени колективите на три учебни заведения и тридесет и седем индивидуални участници.

Участниците в семинара получиха Сертификат, който, напомни им д.ик.н. Янка Такева, има тежест при определяне на диференцираното заплащане, грамоти и награди, както и комплекти книги и материали от трите издателства: „Изкуства“ и „Булвест 2000“, и Издателска къща „Анубис“. Музикален поздрав към всички присъстващи на паметното празнично събитие поднесоха Радостина Симонова, учител по музика в ЦДГ „Детелина“ от гр. Самоков, и Татяна Йотова, главен учител по БЕЛ в СОУ „Христо Ботев“, гр. Айтос, област Бургас.

Отличени и участници в престижния Международен конкурс също изказаха думи на благодарност към организаторите за чудесната инициатива, чиято цел е утвърждаване авторитета на българския учител, повишаване на неговата професионална компетентност и самочувствие, стимулиране на стремежа към иновативност и творческа изява. Специална благодарност бе изказана и към д.ик.н. Янка Такева, която упорито, постоянно, със сърце и душа, с изключителна пламенност защитава професионалните интереси, правата на българския учител и се грижи за обществения му авторитет.

С много настроение, позитивизъм, професионална удовлетвореност и усещане за творчески подем, участници и гости си пожелаха догодина да се срещнат отново сред прекрасните условия на СОК „Камчия“, за да споделят свои нови професионални успехи и постижения.

Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©