Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

СПОДЕЛЕНО

Щастие е да си част от прекрасен колектив работещи, творчески настроени колеги


В дните на семинара, който бе заключителната част на втория международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2015”, състояла се от 1 до 5 септември 2015г. в СОК „Камчия”, попитахме участниците в него и в съпътстващите инициативи за мотивацията им да организират различни форми на извънкласни и извънучилищни дейности, за възможностите за квалификация в тази сфера, за впечатленията им от форума. Ето какво ни отговориха те.

Доц. д-р Райна Захариева, преподавател в ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски”, председател на журито на конкурса: Семинарните дни на второто издание на конкурса протекоха много по-различно от миналата година, което е и плюсът на малката извървяна пътека в тази посока. Много ценно е това, че сред представилите свои разработки имаха учители с много малък стаж в образователната система. Радваме се на участието им, защото техният ентусиазъм е и смелост. Те показват на по-възрастните си колеги как да търсят информация, кое е важно за един млад учител. От друга страна, присъствието им на този семинар ги стимулира за оставане и развитие в системата. Тук те получават признание, което невинаги се случва на работното им място. Колеги от различни степени на образователната система, събрани на едно място, изслушват най-добрите практики и това е полезно както за работещите в детската градина, така и в по-горните степени. Удовлетворява ги това, че няма монотонност, еднотипност. Уникални са самите разработки, които бяха представени. Другият плюс е цялата програма, предложена от СОК „Камчия”, която се допълва с нашия семинар. Дори и обстановката, която е в Комплекса, събужда инициативи у колегите за нови изследователски проекти с децата и учениците, предразполага към творческо мислене, отпускане, радост, че си със съмишленици. Удивително е това, че непознати хора са събрани заедно, но ги обединява хъсът в учителската професия, желанието да развиват децата, да правят нови неща и преди всичко - техният процес на саморазвитие като личности и като преподаватели. Полезно е. Ефектът е многостранен и най-важният според мен е това, че ги зарежда с нови идеи, нов импулс, с нова искра да работят по нов начин.

Десислава Николова, учител в ЦДГ „Деница”, гр. Пловдив: Да работя в извънкласните дейности ме стимулира желанието ми да се създадат едни по-различни отношения между детската градина и семейството, което е основен фактор и движеща сила в обществото. Мотивира ме стремежът ми да създадем по-близки и приятелски контакти, родителите да навлязат в живота на детската градина, да живеят с проблемите й, да станат наши съмишленици. През тази година работих по минипроекта „Заедно можем повече“, като организирахме различни мероприятия, за да отговорим на желанията и нуждите на семейството. Формите бяха най-различни - родителски срещи, неформални срещи, информационно табло, което непрестанно се обновяваше, различни съвместни дейности с родителите, включително организиране на изложби и работилници, които бяха много желани от тях. Те се амбицираха и искаха да продължим това, което правим - подсказваха нови идеи за неща, които биха им били интересни и искат да реализираме заедно. Идеята за този проект бе изцяло моя. В нашата детска градина извънкласните дейности имат дългогодишна традиция. Всяка група работи в отделно ателие и сама решава какво да прави. Традиционно първите групи се занимават в областта на изобразителното изкуство, вторите - с приложни изкуства, третите - с народно творчество, а подготвителните - с театрална работилница. В началото на всяка учебна година учителският колектив обсъжда подробно кой с каква извънучебна дейност желае да се занимава. Аз избрах работата с родителите, като тенденцията е тя да се разшири и през следващата година ще е свързана с фолклора. Практика в детската градина е част от извънкласните дейности - като заниманията с родителите, честването на различните празници и др. да се провеждат в съботни или неделни дни. Всички работим с много желание и ентусиазъм, а най-голямата ни награда са усмихнатите детски личица и споделената радост и емоция на родителите. За да постигнем още по-добри резултати, бихме желали в детските градини да имаме възможности за финансова помощ за извънкласните и извънучилищните дейности, както е при училищата, които работят по проект УСПЕХ. Много добри практики бяха споделени по време на семинара. Макар в преобладаващата си част да се отнасяха за училището, те ми подсказаха нови идеи, които могат да се доразвият и адаптират в детската градина. Всички колеги сме много доволни от участието си в семинара и благодарим на нашата директорка г-жа Ели Грозева, която е много добър мениджър, на г-жа Петранка Калоферова, председател на ОбКС на СБУ - Пловдив, на целия екип, ръководен от д.ик.н. Янка Такева - председателят на СБУ, който ни даде възможност да се изявим и ни осигури такива добри условия за пребиваване в СОК „Камчия“.

Даниела Казанджиева, главен учител в начален етап, ОУ „Ран Босилек”, гр. Габрово: От много години работя в училището, което носи името на поета на детската радост - Ран Босилек. Колегията в нашето училище запазва и продължава традициите, но е и отворена към новостите в образованието и технологиите. Децата са изключително информирани и учителят трябва да бъде креативна личност, непрекъснато да търси нови методи и средства, с които да поддържа интереса на своите ученици, особено в начален етап. Затова следя новостите в педагогиката и се опитвам да прилагам нови интегративни методи. Често използвам мозъчната атака, екипната работа, създавам по-освободена обстановка, със съревнование между отделните екипи. Директорът на училището, г-жа Нина Митева, е изключително енергичен и динамичен човек. Тя винаги откликва на предложенията и исканията на учителите и това много допринася за една по-спокойна атмосфера. Извънкласните дейности са продължение на задължителната учебна работа, но с други средства и с по-интересни и свободни теми. От три години работим по проект УСПЕХ в една и съща област – предприемачеството. Ориентирахме се към това, защото е нещо ново и е вероятно часове по предприемачество да влязат в учебната програма. Посетихме много институции в нашия град и в околностите му, което бе много интересно за учениците. Убедена съм, че извънкласните дейности трябва да се развиват, за да се случват добрите неща в училище. За това са необходими повече квалификационни форми и по-добро финансиране на извънкласните и извънучилищните дейности. Те трудно биха се осъществили, ако го нямаше проект УСПЕХ. Семинарът бе изключително ползотворен за мен и аз действително се обогатих в своята професионална подготовка. СОК „Камчия“ предлага идеални условия за провеждане на такива творчески семинари, които са много полезни за всички, защото се научават нови неща, обменят се опит и идеи между колегите.

Мария Кирилова, старши учител по информатика и математика в Езикова гимназия, гр. Добрич: Това, което е полезно от самия семинар, е да видиш ти къде си, да научиш другите какво правят, да почерпиш идеи от тяхната работа, някои от тях дори предизвикаха моето възхищение. Въпреки че не са от моята област, не сме събрани от един тип училища, от една професионална сфера. Независимо от това, можем да почерпим едни от други опит, нови идеи. Искам да предложа на колегите, които не са склонни да участват в подобни изяви, защото имат по-ниско самочувствие, отколкото трябва, да се включат в инициативите, които организира нашият Синдикат, защото имат какво да покажат, а и да научат. Самият форум ми показва, че имаме основание за по-голямо самочувствие. Това, което ме впечатли в СОК „Камчия”, е атмосферата, културната програма, която ме развълнува, природата. Форумът е хубав старт на новата учебна година – едно зареждащо събитие, което прави по-ползотворна пряката ми работа с учениците. Благодаря специално на Павлина Димитрова, председател на ОбКС на СБУ, Добрич, която финансово ме подпомогна, в противен случай нямаше да съм тук.

Величка Велчева, главен учител в ЦДГ „Свобода”, гр. Стара Загора: Голям пропуск за работещите в системата на предучилищното възпитание е, че нямаме възможност да участваме в проект УСПЕХ, макар да сме първото звено на средното образование. Дейностите, извън задължителните регламентирани ситуации, аз и моите колеги ги реализираме безвъзмездно. Надявам се, този въпрос да бъде решен. Това, което ще отнеса от този форум, е незабравимият спомен от срещата със съмишленици, творци от цялата ни страна, търсещи учители в подем. Тук се срещнах с колеги, които обогатиха моя опит. Новите идеи се раждат сред творци, които търсят изява сред съмишленици. За учителя в детската градина е особено важно да обогатява своя опит, защото застоят е загуба, а детето прави първите стъпки в своето личностно развитие при нас. От творческата работилница „На Хорото” научих нещо ново, като главен учител винаги трябва да съм една крачка напред.

Веселина Бойчева - Чапанова, главен учител по биология и химия в СОУ „Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив: Занимавам се основно с екологични дейности и моята конкурсна работа беше в тази насока - извънкласна дейност, свързана с изграждане на знания за околната среда. Конкурсът беше доста приятен, с добре формулирани теми и ясни критерии, които дават възможност всеки един колега, който се занимава с извънкласна дейност, да участва. Работата по време на семинара беше едно удоволствие. Ние се занимаваме с интерактивни занимания, свързани с обучението на децата сред околната среда. Това, което колегите правят, също е наистина много добро. Доста идеи научих от тях и ще имам възможност да ги използвам и реализирам в своята работа. Изключително добра организация на семинара, ценни наставления за наши бъдещи дейности, свързани със синдикалната дейност, които получихме от председателя на нашия синдикат г-жа Янка Такева. Много ми харесаха и културните програми вечер - един чудесен завършек на деня. Както и разходката по река „Камчия” – мен като биолог ме интересува какво е състоянието на „Лонгоза”, една защитена територия с много интересни растителни и животински видове.

Асим Имамов, главен учител по математика в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Абланица, обл. Благоевград: Аз работя в извънкласни форми доста отдавна. По проект УСПЕХ в продължение да три години се занимавам и с туризъм. В училището сформирахме клуб „Млад турист”, който продължава своята дейност без прекъсване – през цялото лято, всяка седмица децата се отзоваваха. Като лицензиран планински водач и инструктор по ориентиране, им предлагам интересни и подходящи за тяхната възраст маршрути из всички наши планини и те идват с голямо желание. Смятам да продължа тази дейност, защото тя е много полезна. Отвеждаме ги сред природата, на чист въздух, и по този начин въздействаме върху тяхното оформяне като личности и укрепваме здравето им. Полезното на този семинар е това, че се обменя опит с колегите, запознаваш се с добри практики, които се прилагат в много училища. Сверявам си часовника докъде съм стигнал, какво друго мога да предприема и т.н. На второ място – прекрасната база, направо съм очароват от това, което видях и научих за СОК „Камчия”. Благодаря на Синдиката на българските учители за възможността да участвам в семинара и творческите работилници. С моите колеги от училището в с. Абланица ще продължим да се интересуваме от всички подобни мероприятия, които организира Синдикатът.

Веска Терзийска, старши начален учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Самоков: По принцип съм творческа личност. Като малка съм участвала в изключително много занимания в извънкласна дейност - класически балет от 3-годишна, рисуване, баскетбол, мажоретни танци, каланетика, модни ревюта… Може би оттогава съм придобила навика да се занимавам с много странични неща - нещо, което прилагам с моите ученици вече 20 години. И винаги се стремя към по-нестандартното, дори да излизам от рамките на задължителната учебна програма, когато имам тази възможност, за да мотивирам децата да развиват творческите си способности. Четири години работя по проект УСПЕХ, най-хубавото нещо, което беше измислено за учениците. Три години: ателие „Пленер” - „Рисувай света около мен”, а четвъртата година направих вокална група и мажоретен състав. Силно съм впечатлена от училището, което видях в СОК „Камчия”, толкова много неща почерпих – снимах ги и смятам да предложа да се осъществят и в нашето училище, тъй като директорът ни Георги Панев е отворен към всичко ново. Семинарът е една изключително добра форма на квалификация на учителите от детската градина до 12. клас. Благодаря на Бойка Михайлова, председател на ОбКС на СБУ, Самоков, която прави изключително много неща за учителите в гр. Самоков. Щастлива съм, че съм част от прекрасен колектив работещи, творчески настроени колеги.

Евгения Николова, главен учител по природни научни дисциплини в СОУ „Христо Ботев”, председател на ОбКС на СБУ – Оряхово: С голямо желание и интерес дойдох с колегата, награден в конкурса - Виктор Кунчев, главен учител по български език и литература в нашето училище. Исках и да чуя какво ще се сподели като опит, какво се прави в тази област. Ние сме средищно училище и не работим по УСПЕХ, но имаме организирани разнообразни дейности по интереси. Има училища в общината, които са изключително доволни от дейностите, които са заложили, и изпълняват и концепцията на проекта. Това, което видях тук - позитивна среда, изключително съм доволна от изложението на г-жа Янка Такева за синдикалната ни работа и активното й включване като модератор, актуалните политики в сферата на извънкласните и извънучилищните дейности на МОН, представени от г-жа Колева. Смятам, че мотивирането за работа с деца е многопластова. Много неща могат да се кажат като мотиви, но специално за този вид дейност - това е изключителното желание на учителите за неформални контакти извън извънкласната стая, извън училището и голямото желание на децата да работят по дейности по интереси. Ясно е, че само с един ентусиазъм, желание и сърцатост на колегите и активното включване и на родители не могат да се изпълнят със съдържание всички тези дейности, ако няма добро финансиране. И колегите споделиха, че талантливите трябва да бъдат по-добре подпомагани, Включих се в модула за мултимедийните презентации. Като базов инструктор по ИКТ смятам, че това, което колегите научиха, ще им е от голяма полза. Събирането на хора в обща дейност, която извършват заради обмяна на добрите практики и на опита, който имат, води до тяхното професионално обогатяване. В семинара участвахме четирима учители, двама от които бяха финансирани от директора на училището. Доволна съм от организацията, от условията и смятам, че това, което видях като база, което споделиха като опит, ще даде крила на по-младите. И всеки ще си тръгне оттук не само с усещането за море, хубава обстановка, а и с идеи и намерения за по-нататъшна работа.

Павлина Пенева Вълева, старши детски учител, 10. ЦДГ „Слънце”, гр. Бургас: Това, което ме мотивира да реализирам дейности, съобразени с ДОИ извън задължителните регламентирани ситуации, са децата. Престоят им в детската градина трябва да бъде приятен, те трябва да идват с удоволствие, с очакване, че денят ще бъде прекрасен, че ще се случи нещо интересно, неочаквано. Учителят е длъжен да създава позитивна среда в групата. Всяко дете се изразява по различен начин - някои със средствата на изобразителното изкуство, други със средствата на театъра и т.н. Убедена съм, че всяко едно знание в детската градина може да бъде усвоено със средствата на театъра. Работим съвместно с колежка в групата, помагат ни и родителите. Те също са голям стимул, интересуват се от това, което се случва в групата, и желаят да участват с идеи като водещи, осигуряване на украса и др. За първи път участвам в този конкурс. След като чух какво показват колегите, какво се оценява, мисля, че в следващ конкурс нашата детска градина може да се представи и с други интересни практики. В ЦДГ „Слънце” са създадени условия и непрекъснато се стимулират иновативните идеи. Конкурсната ми работа е мое решение и опит, но и една задача, поставена от директора ни Ели Драгоева. През годината върви квалификационна дейност под формата на семинари, дискусии, практикуми под различна форма, в зависимост от съответната тема. Всичко това се обсъжда и приема на педагогически съвет. Тази година съм участвала в много курсове. Но тази форма тук, в СОК „Камчия”, организирана от СБУ, е невероятна. И атмосферата е толкова позитивна, колегите са изключително доброжелателни.

Таня ЛЕОНИДОВА, Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©