Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Предизвикателството мултимедийна презентация - семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците” (1-5 септември 2015г., СОК „Камчия”)


Творческа работилница „Предизвикателството мултимедийна презентация и нейното представяне” бе ръководена от Кремлина Черкезова, главен учител в прогимназиален етап, учител по информационни технологии в 34. ОУ „Стою Шишков”, гр. София. Темата бе предложена от участниците в заключителната част на първия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”, която се проведе миналата година по същото време в СОК „Камчия”. Това, че темата е актуална и тази година, показа големият брой колеги, заявили участието си - над 40 човека. По време на занятието всеки участник разполагаше с лаптоп и ресурси за работа и можеше самостоятелно да изпълнява задачата си – мултимедийна презентация на тема „Символът България”, свързана с придобиване на знания, умения за работа в програмата MS Power Point. Освен придобитите компетенции за създаване на презентация и усвояване на правилата за нейното представяне, участниците имахa възможност да се запознаят със своите колеги, да обменят идеи, да създадат нови контакти за бъдеща съвместна работа.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©