Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Приключи XXIII Национален ученически конкурс „Съединението прави силата”


НК “РОДОЛЮБИЕ”

Приключи XXIII Национален ученически конкурс „Съединението прави силата”

Приключи двадесет и третото издание на Националния ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата”. Тази творческа инициатива на Национален клуб “Родолюбие” умело съчетава учебната и извънкласната работа за патриотичното възпитание на подрастващите. Основан през 1992 г. от Михаил Докторов, клубът има основната цел пробуждане и развитие на интереса на децата и учениците към българската история, бит, култура, материални и духовни ценности, към родната природа. Днес негов председател е д.ик.н. Янка Такева.

Конкурсът традиционно се осъществява със съдействието на Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Синдиката на българските учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей. Медийни партньори са в. „Учителско дело“ и в. „Аз Буки”.

Тази година над 150 ученици от V до XII клас от цялата страна и български общности в чужбина преминаха Първия кръг (училищно ниво) и Втория кръг (регионално ниво) с разработки под формата на мултимедийна презентация, изследователски писмен проект или есе. Те твориха по теми, свързани с културно-историческото наследство по българските земи - хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието; приноса на българите в националната, общочовешката и регионалната история, национална идентичност, общочовешки ценности и др. Това бе възможност учениците да изразят своите познания, тълкувания и оценки за събития и личности по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейските и световните процеси.

Третото - национално, както и празничната церемония по награждаването се състоя на 12 ноември т.г. под домакинството на столичното 18. СОУ „Уилям Гладстон”. За резултатите от конкурса за учители за есе или художествен текст „Мисия учител”, съпътстващ националния ученически конкурс, както и подробности за вълнуващото събитие – в бр. 36 на в. „Учителско дело”.

Таня ЛЕОНИДОВА





____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©