Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Осми международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” - Хасково 2017 г. под патронажа на евродепутата Мария Габриел - РЕГЛАМЕНТ


Регламент

на съвместния конкурс на Фондация „Еврика“, Компютърна школа „Вале“ и Образцово народно читалище „Заря 1858“, гр. Хасково

Целта на конкурса е децата и младите хора:

- да открият магията на дигиталната графика и живопис;

- да нарисуват света през своите очи;

- да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;

- да ни накарат да усетим силата на детското въображение.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката

за учебна година 2016/2017 г.

І.Изисквания към рисунките:

1. Да са изработени на графична програма по избор

са изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, и др.)

2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;

3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графични редактори.

ІІ. Изисквания към колажите:

1. Да са изработени с програма по избор;

2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.

ІІІ. Всяка рисунка и колаж участващи в конкурса трябва да е представена:

1. На хартиен носител с размер на листа формат А4 - паспартирана с размери 25х35 см. или на А3 – паспартирана с размери за 50х70см.

2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация залепена в задната част на творбата: заглавие на творбата;

трите имена на автора; възраст; дата на раждане; точен адрес; Учебно заведение/школа; преподавател; адрес за кореспонденция; име на програмния продукт, с който е създадена творбата.

Отпред в долния десен ъгъл трябва да има поставен етикет със следната информация: Име на творбата; Трите имена на автора и годините; Учебно заведение (школа);

Всеки участник може да участва с 1 своя творба във всяка категория.

Творбите, които не са представени в посоченият вид няма да бъдат журирани!

VI. Краен срок за получаване на творбите - 12 април 2017 година;

Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или в Интернет до обявяване резултатите от конкурса. Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране! Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от ОНЧ „ЗАРЯ-1858”.

Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 26.04.2017 г. Ще бъдат връчени Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група, както и поощрителни награди. Патронът на конкурса г-жа Мария Габриел

ще връчи две награди в категория рисунка и категория колаж

Посещение на Европейски парламент в Брюксел.

Творбите изпращайте на адрес:

6300 гр. Хасково,

пл. „Свобода” №11,

Образцово Народно Читалище „Заря*1858”,

Компютърна школа „ВАЛЕ” за Осми международен конкурс за компютърна рисунка и колаж “Творчество без граници” – Хасково 2017.

За допълнителна информация тел. 0887249643 и e-mail:kshvale@yahoo.com.

От Организаторите



____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©