Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

„ФЕСТИВАЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО МАЙСТОРСТВО“


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общоруският конкурс с международно участие «Фестивал на педагогическото майсторство се провежда в рамките на Националния конкурс „Зелена планета – 2019 г.“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета”.

1.2. Цели и задачи на конкурса:

- признание на заслугите на педагозите и ръководители на образователни организаци, с принос за развитието на творческите способности при децата и формиране у тях на екологична култура, съхраняване на околната среда, екологична просвета на населението;

- широко привлечане на общественото внимание към ефективни педагогически технологии, допринасящи за съхранение на културното разнообразие и формиране на екологична култура на подрастващото поколение;

- обмяна и разпространение на педагогически опит.

2. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОКУРСА

2.1. В Конкурса могат да участват педагози и ръководители на образователни организации, подготвили лауреати в националния и общоруския международен детски екологически форум «Зелена планета».

2.3. Заявки, тезиси и презентации се приемат до 30 април cъс забележка «Фестивал за педагози» по e-mail: zelena_planeta@mail.bg

По следните направления (номинации):

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ:

 Ефективна реализация на педагогически технологии, насочени към съхранение на културното разнообразие;

 еффективна реализация на педагогически технологии, насочени към опазване на околната среда.

ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

 разработка и внедряване на ефективни педагогически системи, насочени към формиране екологичната култура на подрастващото поколение.

2.4. Изисквания към конкурсните работи работам:

2.4.1. Работите могат да се представят във форма на тезиси ( печатен текст - не повече от 5 страници, формат Word), а също така под форма на презентация (формат PowerPoint).

Конкурсната работа трябва да съдържа кратка информация за съдържанието на образователната програма, в рамките на която се провежда подготовката на децата (название, количество часове, възрастна група, отзиви и резултати). Всеки педагог или ръководител могат да представят неограничено количество образователни програми.

За ръководителите на образователните организации: презентацията трябва да отразява образователната система на организацията като цяло или на нейна структура, която е допринесла за израстването на лауреатите на конкурсите «Зелена планета».

Към ЗАЯВКАТА /прил.№1, 2/ е необходимо да се приложат в сканиран вид дипломите или копия от дипломите на лауреатите на международните детски екологически форуму «Зелена планета», подготвени от съответния педагог.

Организационният комитет и журито имат право да запитат за допълнителна информация.

2.5. Участниците - победители в Конкурса, ще могат да представят своя опит по време на заключителния етап на Национални конкурс „Зелена Планета“.

3. НАГРАДИ В КОНКУРСА

3.1. По резултатите на конкурса се определят Победители и Участници във всяка номинация.

3.2. Победителите в Конкурса получават дипломи на Националния конкурс „Зелена планета“ и се изпращат от организаторите за участие в програмата на Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2019”

3.3. Всички Участници в Конкурса получават Грамоти.

Победителите ще бъдат уведомени за датата на награждаването в Руския културно-информационен център чрез сайта на РКИЦ и НДД.

Контакти на Организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелената планета 2019”:

Фондация „Устойчиво развитие за България”: Тел.: 0896719620

E-mail: zelena_planeta@mail.bg

Приложение 1

Заявка за участие в Общоруския

„Фестивал на педагогическото майсторство“ с международно участие

за педагози

Фамилия, име презиме

Месторабота, длъжност

E-mail:

Мобилен телефон:

Точен адрес на образователната организация

Номинация, по която е подадена заявката

Приложение 2

Заявка за участие в Общоруския

«Фестивал на педагогическото майсторство» с международно участие

за ръководители на образователни организации

Ф.И.О.

Фамилия, име презиме

Месторабота, длъжност

E-mail:

Мобилен телефон:

Точен адрес на образователната организация

Номинация, по която е подадена заявката Формиране на екологическа култура


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©