Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“


Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Организационен комитет с участието на: Синдикат на българските учители, Съюз на българските писатели, Съюз на българските журналисти, Национален дворец на децата, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски“, Национално движение „Русофили“, Форум „България – Русия“, Дружество „Найден Геров“, Федерация „Съюз на съотечествениците“, Представителството на Россътрудничество в България – Руски културно-информационен център в София, Союз друзей Болгарии – Москва с подкрепата на Министерството на образованието и науката организира за учебната 2018/2019 г.

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

Темите за конкурса са:

1. Ние сме за мир! (Моята представа и подкрепа за мирно и щастливо бъдеще на човечеството)

2. Антифашистката борба в България (1941–1944 г.) Българското участие в борбата и победата над фашизма

3. Сътрудничеството в Космоса – гаранция за мирно бъдеще на човечеството („Заедно в космоса – заедно на Земята“). 40 години от космическия полет на Георги Иванов и Николай Рукавишников

4. 140 години дипломатически отношения между България и Русия

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации – на български и руски език в три възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас. Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави.

Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект „Заедно в ХХІ век“ на Фондация „Устойчиво развитие за България“. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и други приятелски страни, да осмислят важността на диалога, приятелството и солидарността в борбата за мир.

Условия за провеждане на конкурса

Участието в конкурса е индивидуално.

В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята

теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници. За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж (препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон).

Песните се изпращат на диск (аудио запис на изпълнение на песента), придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество (от един автор) за музика и текст.

Учениците могат да използват специфичните средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.

Стимулира се участието на български ученици с творби на руски език.

Писмените работи, записите на песните, рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издадат диск с най-добрите песенни и музикални творби, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и в други държави, участнички в конкурса.

Организация на конкурса

За участие в конкурса, творбите се изпращат до 30 април 2019 г. в Националния организационен комитет на адрес:

Руски културно-информационен център

За конкурса „Заедно в ХХІ век“

Фондация „Устойчиво развитие за България“

Ул. „Шипка“ № 34

1504 гр. София

Република България

Телефони за връзка с организационния комитет:

Фондация „Устойчиво развитие за България“, моб. тел.++359- 896719620, 0895546578, E-mail: zaedno_21vek@mail.bg

Национален дворец на децата:++359- 02 9202317

Вестник „Учителско дело“:++359-02 9813528

Всички творби за участие да бъдат придружени с данните: трите имена на автора, държава, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; име на научния ръководител, телефон на ръководителя. Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.

Награди

Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите. На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РУО на МОН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците „Учителско дело“, „Русия днес“, „Жарава“ и на сайта на Националния дворец на децата, Синдиката на българските учители, Руския културно-информационен център. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването, ще бъдат изпратени по пощата.

Организационен комитет:

Станка Шопова, председател на Фондация „Устойчиво развитие за България“, председател на Организационния комитет; Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители; Снежана Тодорова, председател на Координационен съвет „България – Русия“, председател на СБЖ, председател на Дружество „Найден Геров“; Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели; Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата; Любомир Коларов, председател на Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски“; Руски културно- информационен център; Марина Дадикозян, председател на Федерация „Съюз на съотечествениците“; Симеон Игнатов, председател на Сдружение „Български антифашистки съюз“; Светлана Шаренкова, председател на Форум „България – Русия“; Боряна Илиева, главен секретар на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД; Цвети Цветков, член на НС на Национално движение „Русофили“; доц. д-р Емилия Лазарова, историк; проф. Стоян Домусчиев, художник и преподавател в Национална художествена академия; доц. Цветана Ралева, преподавател в катедра „Руски език“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Успех на всички участници!

От ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©