Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Първи национален литературен конкурс за ученици есе или литературен анализ на тема: „Творчеството на Николай Хайтов – наследство за българските литература и кино“


СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ–1936“

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

119. СУ „АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ“

Обявяват

Първи национален литературен конкурс

за ученици есе или литературен анализ на тема:

„Творчеството на Николай Хайтов – наследство за българските литература и кино“

Конкурсът е посветен на 100-годишнината от рождението на Николай Хайтов и неговата цел е да приобщи участниците към хуманизма, нравствените и естетическите ценности, характерни за Хайтовото творчество.

В конкурса могат да участват всички ученици от средните училища в страната.

Представянето на конкурсните материали е до 1 юни 2019 г. в електронен вид на адрес: haitov_konkurs@avb.bg

Конкурсната разработка трябва да съдържа:

1. Име, презиме, фамилия на участника

2. Населено място

3. Училище

4. Адрес

5. Е-поща

6. Телефон за връзка

7. Преподавател

8. Телефон за връзка с преподавателя

9. Е-поща на преподавателя

Конкурсът е анонимен. Творбите ще бъдат засекретени и ще бъдат подадени на журито без личните данни на участниците.

За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Компетентно жури ще определи победителите, на които ще бъдат присъдени следните награди:

За ученици:

1. Първа награда – 450 лв. и грамота

2. Втора награда – 300 лв. и грамота

3. Трета награда – 200 лв. и грамота

За учителите на наградените участници:

1. Първа награда – плакет, грамота и книги

2. Втора награда – грамота и книги

3. Трета награда – грамота и книги

Организаторите ще съобщят точните час и място на награждаването, което ще се състои през м. октомври 2019 г.

Трите имена на класираните участници и техните преподаватели, класа и населеното място, от което са, както и снимки или видеозаписи, включващи участници в официалната церемония по награждаването на отличените автори, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

От организаторите____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©