Четвъртък,
  30 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Конкурс „Вековната мъдрост на нашия град“


Регламент

за провеждане на Конкурс за ученици от столичните училища

1. Тема – „Вековната мъдрост на нашия град“

2. Регламент

2.1. Конкурсът се организира от клуб „Учители“ към Столична библиотека и 149 Средно училище „Иван Хаджийски“ – София;

2.2. В конкурса може да участват ученици от всички училища и гимназии на територията на Столична община в две възрастови групи – от V до VII и от VIII до ХІІ клас;

2.3. Конкурсът е разделен на две направления:

• есе;

• стихотворение.

2.4. Обем на предлаганите авторски произведения – до четири стандартни страници (Times New Roman, single, 12);

2.5. Задължително условие е творбите да не са публикувани преди това на друго място, в това число и в Интернет и социалните мрежи. Ако в която и да било фаза от конкурса бъде установена подобна практика, предлаганата творба се дисквалифицира от участие;

2.6. Творбите се изпращат само по електронен път на адрес: sofiateachers@abv.bg;

2.7. Всеки участник има право да изпрати максимум по едно свое произведение в едното или в двете направления;

2.8. Няма ограничения в броя участници от всяко отделно училище;

2.9. Селекцията на изпратените произведения, както и определянето на победителите, се извършва от предварително избрано и обявено жури, в чийто състав участват:

• представител на Столична библиотека;

• представител на клуб „Учители“ към Столична библиотека;

• представител на Министерство на образованието и науката;

• представител на Асоциацията на учителите по български език и литература;

• представител на Синдиката на Българските учители (КНСБ);

• университетски преподавател по българска литература;

• представител на ученическия парламент от софийско училище;

• представител на 149 СУ „Иван Хаджийски“.

2.10. Всеки член на журито има право, според собственото си желание, да участва в оценяването само в едното или и в двете направления на конкурса;

2.11. Членовете на журито участват в неговата дейност като доброволци, без възнаграждение от страна на организаторите.

3. Срокове:

• Срок за изпращане на произведенията – от 15 март до 15 април 2019 г.;

• Обявяване на журито в двете направления: не по-късно от 14 март 2019 г.;

• Срок за оценяване на изпратените произведения от журито и изготвяне на протокол със списък на наградените – 10.05.2019 г.;

• Публикуване на резултатите – не по-късно от 15.05.2019 г.;

• Награждаване на победителите – 24.05.2019 г. в Столична библиотека.

4. Награден фонд:

• Първа награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – електронна книга или таблет;

• Втора награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – книги и флаш-памет;

• Трета награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – книги.

4.1. Всеки участник получава едногодишна безплатна читателска карта за Столична библиотека;

4.2. Всеки участник получава награда – книги, които ще бъдат предоставени като дарение от организаторите.

5. На класираните на първо място се осигурява участие в средства за масова информация, в което те да бъдат представени на широката публика.

6. Издаване на сборник с десетте най-добри произведения от всяко едно от двете направления – в хартиен и в електронен вид – официално представяне в Столична библиотека не по-късно от 30.06.2019 г.

7. За допълнителна информация: email: sofiateachers@abv.bg, тел. 0894442594, 0894442589 и 0885685352.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©