Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ВТОРИ ЕТАП от Националния фестивал "Детска мелодия на годината"


ВТОРИ ETAП - 24.05.2019г. – 1.07.2019г.

ОНЛАЙН ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ФИНАЛНИТЕ ПЕСНИ ОТ „ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА”, 2019

1.В този етап на Националния фестивал ”Детска мелодия на годината” могат да участват деца( солови изпълнители, дуети, триа, квартети и други вокални формации) на възраст до 14 години, т. е. да не са навършили 15 години към 24.05.2019г.

2. От 24.05.2019г. до 1.07.2019г. кандидатите за изпълнители на финалните песни от ДЕТСКА МЕЛОДИЯ, 2019, могат да изпращат по електронен път на pesni@detskamelodia.bg следните документи:

* Видеозапис от живи /домашни, концертни, фестивални/ изпълнения на две български песни или линкове към видеозаписи, публикувани в мрежата.

* Две фотографии на кандидата - портретна и в цял ръст.

*Копие от акт за раждане на децата, родени след 2007г.

* Попълнена и подписана от родител заявка за участие.

* Копие или снимка с телефон на документ за платена такса.

3. Имената на децата или вокалните групи, избрани за изпълнители на песните от ДЕТСКА МЕЛОДИЯ 2019, ще бъдат оповестени на уеб страницата на Фестивала - www.detskamelodia.bg и във Фейсбук - https://www.facebook.com/detskamelodia/ до 15.07.2019г. Родителите на децата, избрани за изпълнители на финалните песни ще бъдат уведомени по телефон и писмено по електронен път.

4.Таксата за участие в прослушването за избор на изпълнители на песните на ДЕТСКА МЕЛОДИЯ, 2019 е както следва:

* индивидуален изпълнител – 20.00лв.

* вокални формации - 10.00лв. на дете

Банка ДСК

IBAN: BG 12 STSA 9300 0025 0597 27 BIC: STSABGSF

Сдружение ”За българска музика и изкуство”

такса участие в прослушване____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©