Четвъртък,
  30 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Mеждународен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2019“ на тема „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“

НАГРАДЕНИ/ ПРОГРАМА/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ ЗАЯВКА


Наградените

в Шестия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2019“

на тема

„Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“

Над 150 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центрове за подкрепа на личностното развитие и на приобщаващото образование, както и директори, студенти от педагогическите факултети на ВУЗ от цялата страна, изпратиха свои разработки за участие в Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“. Организатор е Синдикатът на българските учители с подкрепата на Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Министерството на образованието и науката. Жури в състав: председател – проф. д-р Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и членове – Величка Николова, директор на столичното 144. СУ „Народни будители“ и председател на Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в България към Асоциацията на европейските музикални училища, и Павлинка Марева, дългогодишен директор на Центъра за подкрепа и личностно развитие – ОДК – Шумен, съвместно с представители на партниращите организации и съгласно обявените критерии, предложиха да бъдат наградени публикуваните по-долу участници.

Номинирането на призови места в отделните категории ще бъде по време на заключителната част на конкурса – семинар в СОК „Камчия“ (26–31 август 2019 г., където участниците с най-голям равен брой точки ще представят публично своите разработки, както следва:

Добри практики

Категория „Подготвителна група за училище“

- Гергана Петрова Кънева и Теодора Николова Трайкова, старши учители в ДГ „Десислава“, гр. Пловдив: „Надежда за утре“

- Стоянка Драганова Драганова, старши учител в ДГ „Детелина“, с. Йорданово, общ. Силистра: „Добра практика по краезнание с деца билингви“

- Мария Тодорова Димитров, старши учител в ДГ „Детски свят“, гр. Харманли: „И ние сме част от нашата история“

- Елка Димитрова Арнаудова, директор, и Стефка Павлова Йоргова, старши учител, в ДГ „Знаме на мира“, гр. Белене, обл. Плевен: „Изграждане на позитивно отношение към природата – съвместна дейност на детската градина и родителите“

- Евгения Панайотова Балинова, старши учител в ДГ 14 „Дружба“, гр. Варна: „Големият лов на растения“

Категория „Извънкласна дейност I–XII клас“

- Величка Маринова Де Росас, старши учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Карлово: „Народните будители и аз“

- Снежана Великова Николова, старши учител, и Добринка Иванова Стоянова, психолог, в НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен:„Училище за добродетели“

- Десислава Кръстева Кръстева, старши учител в СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив: „Интересно и лесно“

- Елена Тодорова Бонякова, начален учител в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Варна: Клуб „В света на книгите и игрите“ – дейности в мултикултурна среда

- Светла Статкова Климова, Цветелина Георгиева Гергова – главни учители, и Лала Алигейдаровна Банева, старши учител, в СУ „Козма Тричков“, гр. Враца: „Клубовете по интереси – среда за образование и възпитание“

- Геновева Владова Хинова-Маркова, учител в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, гр. София: Клуб по дебати „Ариадна“

- Роза Любенова Трифонова-Иванова, старши учител ПГТ „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Плевен: „Да преследваш мечтите си“

Категория „Извънучилищни дейности“

- Теменуга Христова Христова, старши учител в ЦПЛР-ОДК – Шумен: „Арт“ школа – създаване на алтернативна творческа среда в отговор на новите потребности от образование на децата и младите хора на град Шумен“

- Д-р Елена Искърова Серева, старши учител в ЦПЛР – ОДК, гр. Ихтиман: „Заниманията в извънучилищната школа по изобразително изкуство за духовно и нравствено възпитание на децата и учениците“

Категория „Искам думата“ – научно есе

- Албена Георгиева Цветкова, старши учител в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец: „Моето верую в житейския път на учителя“

- Елка Любенова Иванова, учител - СУ „Крум Попов”, гр. Левски „Моето верую в житейския път на учителя“

- Нели Стоянова Кюркчийска-Заячка, старши учител в Професионална гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“, гр. Дупница: „Моето верую в житейския път на учителя“ – „Учителят вярва – вярвайте му и вие“

- Камен Валентинов Киров, учител в ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич: „Новите измерения на съвременното хуманистично образование“

Специални награди

Министерство на образованието и науката

За постигнати високи резултати и завоювани призови отличия на национални и международни философски олимпиади

- Гергана Вълева Драгиева, главен учител в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София: „Човекът е битие – възможност“

Грамоти за отлично представяне

Категория „Подготвителна група за училище“

- Виолета Видолова Панайотова, главен учител, и Катя Добрева Ганчева, старши учител, в ДГ „Слънце“, гр. Левски, обл. Плевен: „Да бъдем заедно – рамо до рамо, ръка за ръка“

- Ана Свиленова Дечева-Иванова, старши учител, и Галина Миткова Димиева, учител, в ДГ № 14 „Дружба“, гр. Варна: „Възпитаваме бъдещи шампиони“

Категория „Извънкласна дейност I–XII клас“

- Марияна Любенова Ганчева, старши учител в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца: „Моята физика и моята бъдеща професия“

- Бойка Василева Кукударска, старши учител в ПГМ „Никола Вапцаров“, гр. Кюстендил: Спектакъл „Ветрената мелница“ по едноименния разказ на „Елин Пелин“

Категория „Извънучилищни дейности“

- Юлия Митева Кавръкова, старши учител в ЦПЛР – ОДК – Варна: „Изграждане на пълноценни личности в школа „Детски и младежки парламент“

Категория „Искам думата“ – научно есе

- Надя Божидарова Стаменова – Флорова, старши учител в старши учител в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. София: „Моето верую в житейския път на учителя“

Специална награда на председателя на Фондация „Устойчиво развитие за България“

- Диана Страхилова Николчева, старши учител в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца:„Литературен клуб „Ботевци“ към Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Враца – Модел на хуманистична образователна среда за формиране на нравствени и духовни качества у учениците чрез творчество и креативност”

Областен управител на област София-град

- Ирена Христова Райкова, старши учител в 137. СУ „Ангел Кънчев“, гр. София: „Think“ - eTwinning проект на годината. Откъде тръгнаха и докъде стигнаха мислещите шапки на второкласниците от 137. СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

- Цветанка Георгиева Ангелова, старши учител в ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“: „Музиката и личностното израстване на децата“

Национален дворец на децата

- Елеонора Начева Славова, старши учител по музика в ДГ „Еделвайс“, гр. Пловдив: „Йога за деца като допълнително средство за създаване на хуманистична образователна среда“

- Светлана Драгоева Рангелова, учител по музика в ДГ „Осми март“ , гр. Пловдив: Музикален театър „Деница“

- Десислава Йорданова Кирилова, старши учител в НУ„Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил: „Новите измерения на съвременното хуманистично образование“

- Татяна Любенова Донева, старши учител в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца: Театрално студио „Литературата като пърформанс“

- Анелия Цветанова Кирчева-Любенова, учител в СУ „Крум Попов“, гр. Левски: „Театър в училище? Защо не!“

- Веска Любенова Терзийска, старши учител, и Веселка Йорданова Терезова, учител, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Самоков: Арт-ателие „Светът около нас“ и „В търсене на магическа вода“

- Даниела Тошева Тодорова, учител, и Румен Благоев Манов, ръководител направление ИКТ, в ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил: „Театър на сенките“

- Иво Славчев Пенев, старши учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил: Клуб „Магелан“

- Латинка Димитрова Стойкова, старши учител в ЦПЛР- Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград: Школа по математика

Български национален комитет към Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП

- Валя Дончева Иванова, старши учител, и Милена Стефанова Стефанова, учител, в ДГ „Щастливо детство“, гр. Плевен: „Азбука на оцеляването“

- Грета Йовкова Христова, старши учител, и Ралица Костадинова Георгиева, ресурсен учител, в ДГ „Щастливо детство“, филиал „Приказен свят“, гр. Плевен: „Играем и учим заедно“

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите

към СУ „Св. Климент Охридски“

- Виолета Георгиева Златева, старши учител в ДГ „Щастливо детство“, филиал „Приказен свят“, гр. Плевен „Работа в екип и кооперативно учене в подготвителна група на детската градина“

- Мирослава Петрова Петърчева, педагогически съветник в Спортно училище, гр. Велико Търново: „Новите измерения на съвременното хуманистично образование“ – научно есе

- Надежда Красимирова Станулова, учител в СУ „Христо Проданов“, гр. Карлово:„Новите измерения на съвременното хуманистично образование“ – научно есе

- Росица Павлова Денчева, учител в ОУ „Лазар Станев“, гр. Плевен, „Заедно можем повече! Заедно успяваме!“

- Камен Валентинов Киров – учител в ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич – „Ненасилствената комуникация в училище“

- Димитрина Тодорова Димитрова, старши учител в ОУ „Васил Левски“, гр. Бургас: „Да бъдеш новатор“

Сдружение за учителска взаимопомощ – София

- Ваня Христова Радоева, старши учител, и Стефка Тонева Драганова, главен учител, в ДГ № 104 „Моят свят“, гр. София: „Патриотичното начало в детската градина“

- Стефка Георгиева Найденова, старши учител, и Биляна Валентинова Ангелова, учител, в ДГ № 124 „Бърборино“, гр. София: „България е моята родина“

- Любов Любчева Георгиева-Монева, учител в 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“, гр. София, район „Триадица“: „Добри педагогически практики за формиране на нравствени и духовни качества у учениците в начален етап“

Издателска група „АНУБИС-БУЛВЕСТ-КЛЕТ“

- Олимпия Светлозарова Миран, старши учител в ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив: „Хуманизъм в действие“

- Павлина Пенева Вълева, главен учител в ДГ „Слънце“, гр. Бургас: „Проектната дейност в детската градина за създаване на хуманистична образователна среда“

- Спасимир Весков Благоев, учител, студент в Магистърска програма „Философска антропология“ в СУ „Св. Климент Охридски“: „Новите измерения на съвременното хуманистично образование – от Сократ до днес всичко е хуманизъм“ – научно есе

- Катерина Стефанова Милева, ръководител на направление ИКТ, и Дарина Димитрова Стоянов, главен учител, в Първо ОУ „Христо Ботев“, гр. Търговище: „Училищните проекти – средство за формиране на нравствени и духовни качества“

- Биляна Миткова Йорданова, учител по информатика и ИТ в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил: „Инициатива на клуб „Училищна телевизия PMG TV“

- Мария Илиева Петрова, старши учител в 41. ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив: Читателски клуб „Възвишение“

РААБЕ България

- Красимира Динкова Денева, учител в ДГ „Щастливо детство“, филиал „Приказен свят“, гр. Плевен: „Вечер на таланта“ или в „Обувките на учителя“

- Стоянка Дечева Аргирова, старши учител в 6. ОУ, гр. Стара Загора: „Формиране на екологични знания у 6–7-годишните деца чрез образователно направление „Природен свят и работа с неправителствени организации“

- Светлана Луканова Коцева и Иванина Ненчева Николова, старши учители в ДГ „Европейчета“, гр. Враца: „Реализиране на педагогическа ситуация с акцент предприемачество“

- Божидар Бориславов Попов, учител, и Зоя Йорданова Георгиева, старши учител, в 6. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил: „Добри практики“

- Росица Георгиева Ненчева и Галя Иванова Илиева, старши учители в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица, обл. Плевен: „Екипна работа в дейностите по интереси между начален и прогимназиален етап“

- Пенка Тотева Близнакова, старши учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив: „Проектно базирано обучение – фактор за успешно приобщаване, активно учене и изграждане на мотивирана личност“

Издателство „Изкуства“

- Венера Василева Попова и Румяна Николаева Мустакова, старши учители в ДГ № 41 „Първи юни“, гр. Варна: „Взаимовръзката образование – култура – творчески способности“

- Живка Николова Спасова, директор на ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Пазарджик: „Училище за родители“

- Бойка Станишкова Велинова, старши учител в ОУ „Иван Вазов“, гр. Кюстендил: „Новите измерения на съвременното хуманистично образование“ – научно есе

- Пенка Терзиева Маркова, директор, Център за работа с деца (ЦПЛР), гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив: „Новите измерения на съвременното хуманистично образование“– научно есе

- Заприна Георгиева Глушкова, старши учител в СУ „Никола Вапцаров“ – гр. Хаджидимово: „Книгата, която промени живота ни“

Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика към Европейската музикална асоциация

- Красимира Николаева Атанасова-Иванова, старши учител в НПГМ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София: научно есе „Моето верую в житейския път на учителя. Модуси на пътя“

- Лилия Боянчова Александрова-Стоянова, старши учител, и Ренета Бойчова Белчинска, учител, в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил: „Занимания по интереси“

Асоциация на училищата с разширено и профилирано изучаване на хореография

- Мая Иванова Колова и Татяна Петрова Петрова, старши учители в ОУ „Васил Левски“, с. Смоляновци, общ. Монтана: „Да съхраним българското“

- Стефка Илиева Николаева и Петя Ангелова Попова, старши учители в СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов „Как се възпитава родолюбието“

144. СОУ „Народни будители“, София

- Мая Стоянова Колева, директор на ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово: „Училище за кариерно ориентиране“

- Весела Димитрова Петрова, главен учител, и Анелия Милчова Йотова, старши учител, в ДГ „Зорница“, филиал „Щастливо детство“, гр. Видин: „Добри практики в детската градина“

Специална награда на председателя на Синдиката на българските учители

Добри практики

Категория „Подготвителна група за училище“

- Станислава Йосифова Бекярова, директор, и Росица Петрова Минкова, главен учител, в ДГ „Боряна“, гр. Пловдив: „Народното творчество – средство за нравствено възпитание в детската градина“

- Бойка Иванова Кръстева, старши учител, и Надежда Ангелова Зайкова, учител, в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив: „Децата са нашето огледало“

- Антоанета Николова Василева, старши учител, и Мариета Иванова Караджова, учител, в ДГ„Осми март“, гр. Пловдив: „Книга сладкодумна“

- Пенка Иванова Филипова, старши учител в ДГ „Мир“, гр. Пловдив: „Българското народно творчество, обичаи и традиции – незаменимо средство за познание и възпитание“

- Маруся Василева Обретенова, старши учител в ДГ № 119 „Детска планета“, гр. София: „Празнична въртележка“

- Елена Петрова Атанасова и Албена Ангелова Палавурова, старши учители в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив: „Работа с художествената литература“

Категория „Извънкласна дейност I–XII клас“

- Марийка Георгиева Адамова, начален учител, Марияна Владимирова Ангелова и Павлина Нинова Гаврилова, старши учители, в 59. Обединено училище „Васил Левски“, София: „Добри практики”

- Мария Дмитриевна Хаджистойчева, старши учител в ОУ „Свети Паисий Хилендарски”, с. Сотиря, обл. Сливен: „Повече от урок“

- Йонка Трифонова Николова, старши учител в ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар: Клуб „Пътешественик“ – група за обучителни затруднения по география и икономика“

- Даниела Крумова Бекова и Веселка Здравкова Сотирова, старши учители в НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил: „Добри практики“

- Боряна Георгиева Френска и Мая Георгиева Дудова, старши учители в ОУ,,Стефан Захариев“, гр. Пазарджик: „Занимания по интереси“

- Милена Василева Алексиева-Тодорова, старши учител, и Мартин Георгиев Иванов, ръководител на направление ИКТ, в XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник: „Благотворителни акции в подкрепа на читалище „Просвета – 1909“ – гр. Перник“

- Нина Димова Ангелова, старши учител в СУ „ Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай: „Ръка за ръка – ученици, родители, ученици“

- Димка Евгениева Борисова, старши учител в СУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин: „Научна лаборатория –да погледнем на природата като модел, мярка, наставник“

- Несрин Джемилова Талиб, старши учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Лудогорци, община Исперих, област Разград: „Готови за бъдещето – по-добри, толерантни, здрави и можещи“

- Мариана Илиева Иванова, главен учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово, обл. Пловдив: „Как да мотивирам учениците да обичат ученето, като го направя антискучно“

- Иванка Петкова Славова-Игнатова, старши учител в СУ ,,Максим Горки“, гр. Стара Загора: „Изява на талантливи ученици чрез извънкласните форми на работа и участие в проекти във втори клас“

- Стойна Стоянова Илиева, старши учител, Надежда Атанасова Иванова, старши учител, и Ирена Василева Михова, зам.-директор на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна: „Вдъхновени от науката и книгите“

- Росица Атанасова Тумбева, старши учител СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог: Театрално-музикалното студио „Детство мое, реално и вълшебно!“

- Димитър Димов Георгиев, главен учител в СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Кърджали: „Ученическата конференция по история – възможност за изява на талантливи ученици“

Раздел „Искам думата“ – научно есе на тема по избор:

„Моето верую в житейския път на учителя“

„Новите измерения на съвременното хуманистично образование“

- Пламена Димчева Неделчева, директор на ЦПЛР – ОДК, гр. Нови пазар: „Моето верую в житейския път на учителя“

- Белла Константинова Хараламбова, старши учител в НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен: „Новите измерения на съвременното хуманистично образование“

- Доротея Георгиева Андонова-Костадинова, главен учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Радомир: „Моето верую в житейския път на учителя - Нериман Салихова Коджебашева, старши учител в ОУ ,,Пенчо Славейков”, гр. Пловдив: „Моето верую в житейския път на учителя“

Грамота

за личен принос в утвърждаването на Международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“

- Райна Михайлова Иванова, старши учител в ДГ 115. „Осми март“, гр. София: „Формиране на нравствени качества в предучилищна възраст чрез работа с природни материали“

- Снежина Иванова Любенова, учител в ДГ „Слънце“, гр. Левски: „Земята е наш общ дом“

- Мая Радева Петрова, старши учител, ДГ „Слънце“, гр. Ловеч: „Нашият еко калейдоскоп“

- Недялка Димова Томаатанасова, старши учител в ОУ „Георги Караславов“, гр. Първомай: „Правя, научавам и се забавлявам“

- Росица Георгиева Стратиева, главен учител и Силвия Спаскова Александрова, старши учител СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел: „Дебати в музея“

- Димитрия Ив. Джиджова-Болчинова, старши учител в СУ „Симон Боливар“, гр. Пловдив: „Занимания по интереси“

- Емилия Кирилова Атанасова, старши учител в ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил: „Моето верую в житейския път на учителя“ – научно есе; „Занимания по интереси и интересът за развитие на класа“

- Магдалина Валентинова Тенекева, старши учител, и Иван Рачков Тенекев, главен учител, в СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман: „Моето верую в житейския път на учителя“ – научно есе

- Галина Стоянова Станчева-Димитрова, главен учител в Първо ОУ „Христо Ботев“, гр. Търговище: „Моето верую в житейския път на учителя“ – научно есе

- Стефка Илиева Николаева, старши учител в СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов, „Моето верую в житейския път на учителя“ – научно есе

Грамота за участие

- Саня Юриева Янакиева, старши учител в ДГ, Детски свят“, гр. Харманли: „Коледен поздрав“

- Нина Петкова Якофова, старши учител в НУ „Михаил Каролиди“, гр. Пещера: „Пещера – традиции и съвременност“

- Венислава Радославова Димитрова, учител н ОУ „Петко Рачов Славейков“, с. Василовци, общ. Брусарци: „Добри практики“

- Даниела Григорова Димитрова, старши учител в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил: „Традициите на родния край“

- Евелина Гетова Стоичкова, зам.-директор в СУ„Отец Паисий“, гр. Враца: „Учебни проекти в урочната работа по български език и литература“

- Ружка Милчева Генова, зам. - директор на ОУ „Гео Милев”, гр. Пловдив: „Идейна концепция и мотивации за изпълнение на дейностите в групите от ЦОУД“

- Хортензия Юриевна Морозова, старши учител в ОУ „Неофит Рилски“, с. Обнова, общ. Левски: „Практически занимания и състезания“

Организаторите канят отличените участници, заедно с техни колеги и ръководствата на съответните учебни заведения, да участват в националния семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“ на тема „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“, който ще се проведе от 26–31 август 2019 г., СОК „Камчия“.

На основание чл. 49, ал. 4 от Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите специалисти, на участниците в семинара ще бъде издадено Удостоверение за два квалификационни кредита.

В рамките на този форум ще се състои тържествената церемония за награждаване на отличените.

Подробности – в програмата, която публикуваме отделно в броя, а така също и в Заявката за участие и Приложение 1.

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Синдикатът на българските учители

Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“ ЕАД

Фондация „Устойчиво развитие за България“

под патронажа на

Министерството на образованието и науката

организират

СЕМИНАР

на тема

„Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“

(26–31 август 2019 г. – СОК „Камчия“)

П Р О Г Р А М А

26.08.2019 г. - понеделник

14.00 ч. - Пристигане, настаняване – Хотел „Черноморски“

- Регистрация на участниците – Актовата зала на Учебно-възпитателния център (УВЦ)

15.30 – 18.00 ч. – Официално откриване

- д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители

- Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

- Лазар Стоянов – зам.-изпълнителен директор на СОК „Камчия“ ЕАД

- Станка Шопова – председател на УС на Фондация „Устойчиво развитие за България“

- Представител от МОН – „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“ – политики, нормативна база

Дискусия

18.30 ч. – Вечеря в ресторант „Флагман“ – Хотел „Черноморски“

27.08.2019 г. – вторник

8.30 – 9.30 ч. – Закуска в ресторант „Флагман“

9. 30 – 12.00 ч. – Представяне на конкурсни работи, номинирани за призови места Хотел „Черноморски“ – Конферентна зала

11.25 ч. Първи панел – Категория „Подготвителна група за училище“

Модератор: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

- Гергана Петрова Кънева и Теодора Николова Трайкова, старши учители в ДГ „Десислава“, гр. Пловдив: „Надежда за утре“

- Стоянка Драганова Драганова, старши учител в ДГ „Детелина“, с. Йорданово, общ. Силистра: „Добра практика по краезнание с деца билингви“

- Мария Тодорова Димитрова, старши учител в ДГ „Детски свят“, гр. Харманли: „И ние сме част от нашата история“

- Елка Димитрова Арнаудова, директор, и Стефка Павлова Йоргова, старши учител в ДГ „Знаме на мира“, гр. Белене, обл. Плевен: „Изграждане на позитивно отношение към природата – съвместна дейност на детската градина и родителите“

- Евгения Панайотова Балинова, старши учител в ДГ 14. „Дружба“, гр. Варна: „Големият лов на растения“

До 11.25 ч. Втори панел – Категория „Искам думата“ – научно есе

Модератор: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

- Албена Георгиева Цветкова, старши учител в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец: „Моето верую в житейския път на учителя“

- Елка Любенова Иванова, учител - СУ „Крум Попов”, гр. Левски „Моето верую в житейския път на учителя“

- Нели Стоянова Кюркчийска-Заячка, старши учител в Професионална гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“, гр. Дупница: „Моето верую в житейския път на учителя“ – „Учителят вярва – вярвайте му и вие“

- Камен Валентинов Киров, учител в ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич: „Новите измерения на съвременното хуманистично образование“

12.30 ч. – Обяд в ресторант „Флагман“

16.30 - 18.00 ч. – Творческа работилница „Нетрадиционни подходи в педагогиката на свободното време“ – Хотел „Черноморски“ – Конферентна зала

Модератор: проф. Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Климент Охридски“

28.08.2019 г. – сряда

8.30 ч. – Закуска в ресторант „Флагман“

9.30 – 12.00 ч. – Представяне на конкурсни работи, номинирани за призови места Хотел „Черноморски“ – Конферентна зала

Първи панел

Модератор: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

До 11.25 ч. Категория – „Извънкласна дейност I–XII клас“

- Величка Маринова Де Росас, старши учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Карлово: „Народните будители и аз“

- Снежана Великова Николова, старши учител, и Добринка Иванова Стоянова, психолог в НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен: „Училище за добродетели“

- Десислава Кръстева Кръстева, старши учител в СУ „Свети Константин – Кирил Философ“, гр. Пловдив: „Интересно и лесно“

- Елена Тодорова Бонякова, начален учител в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Варна: Клуб „В света на книгите и игрите“– дейности в мултикултурна среда

- Светла Статкова Климова, Цветелина Георгиева Гергова – главни учители, и Лала Алигейдаровна Банева, старши учител в СУ „Козма Тричков“, гр. Враца: „Клубовете по интереси – среда за образование и възпитание“

- Геновева Владова Хинова-Маркова, учител в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“ , гр. София: Клуб по дебати „Ариадна“

- Роза Любенова Трифонова-Иванова, старши учител в ПГТ „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Плевен: „Да преследваш мечтите си“

11.30 ч. Втори панел – Категория „Извънучилищни дейности“

Модератор: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

- Д-р Елена Искърова Серева, старши учител в ЦПЛР – ОДК, гр. Ихтиман: „Заниманията в извънучилищната школа по изобразително изкуство“

- Теменуга Христова Христова, старши учител, ЦПЛР-ОДК – Шумен: Арт школа – създаване на алтернативна творческа среда в отговор на новите потребности от образование на децата и младите хора на град Шумен“

12.30 ч. – Обяд

16.00 - 18.00 ч. – На кафе с д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ – в кафенето до Актова зала на (УВЦ).

29.08.2019 г. – четвъртък

8.30 ч. – Закуска в ресторант „Флагман“

9.30 - 12.30 ч. – Запознаване с училище „Юрий Гагарин“, посещение на Музея на космонавтиката и Планетариума – комплимент от „СОК „Камчия“

12.30 ч. – Обяд

16.30 – 18.00 ч. – Творческа работилница „Хайде на хорото“ – Зала за танци – Хотел „Черноморски“

Модератори: Росица Атанасова, старши учител, и учителите Стефан Петров и Валентин Иванов – хореографи в 144. СУ „Народни будители“, гр. София

30.08.2019 г. – петък

8.30 ч. – Закуска

9.30 – 12.00 ч. Творческа работилница „Хайде на хорото“ – Зала за танци – Хотел „Черноморски“

12.30 ч. – Обяд

15.00 – 18.00 ч. – Церемония по награждаване на отличените в Международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2019“ – Актова зала на УВЦ. Наградите ще връчи Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

18.30 ч. – Вечеря с комплимент 1чаша вино от „СОК „Камчия“ .

31.08.2019 г. – събота

8.30 ч. – Закуска

12.30 ч. – Обяд. Отпътуване на участниците

ВАЖНО! Времетраене за представяне на разработките – до 15 мин. Изисквания: оригиналност съобразно критериите на конкурса. Предвижда се и награда на участниците в семинара. Резултатите ще бъдат оповестени по време на церемонията по награждаването.

ВАЖНО! На основание чл. 49, ал. 4 от Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите специалисти, участниците в семинара ще получат удостоверение за два квалификационни кредита, за което е необходимо да носят със себе си копие от Диплом за завършено висше образование.

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“

(26–31 август 2019 г., СОК „Камчия“)

За техническото обезпечаване на семинара до 19.08.2019 г. всеки участник следва по банков път да внесе сумата от 45 лв. на сметка на СБУ:

ДСК ЕАД, бул. „Дондуков“ № 5, Клон-3, София

BG 96 STSA 9300000 2426563, BIC STSABGSF

Синдикат на българските учители

(Основание за плащане: Такса семинар СОК „Камчия“)

За преведената сума ще получите фактура на място в СОК „Камчия“, за което е необходимо да представите платежно нареждане.

ЗАЯВКА (виж прикачен файл)


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©