Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

КОНКУРС "Моят спомен за Русия – с любов"


75 години – мир и съзидание

КОНКУРС

Моят спомен за Русия – с любов

І. ОРГАНИЗАТОР

Руският център в Столичната библиотека

ІІ. РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички желаещи, навършили 16 години.

ІІІ. ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ

• Художествени текстове – есе или спомен (за преживяна среща, събитие).

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

• Конкурсните материали по емоционален начин да отпряват естетически и нравствени послания.

• Да разказват за вълнуващи срещи, дълготрайни приятелства и преживени събития.

Текстовете да бъдат написани на добър български език.

Материали, копирани буквално от мрежата, няма да се оценяват.

Всеки участник представя по един непубликуван материал.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА

Художествените текстове, набрани на компютър, да бъдат до две страници (3600 знака).

Конкурсните материали се изпращат по мейл: ruskicenter@libsofia.bg

Срок за представяне на произведенията: 30 юли 2020 г.

Информация за конкурса може да намерите на сайта на Столичната библиотека: https://www.libsofia.bg /Конкурси/, на страницата на Руския център: https://www.ruskicenter.org/ и на телефона на Руски център (10-17 ч.) 02/8015 903: М. Максимова, С. Михайлова

VI. НАГРАДИ

Присъждат се първа, втора и трета награда.

Жури: Председател – Ирина Александрова – писател, председател на Съюза на свободните писатели

Членове: Стефка Мечкарова – член на СБЖ, председател на Сдружение „Св. Иван Рилски”

Марияна Максимова – ръководител на Руския център в Столичната библиотека

Журито запазва правото си да променя степенуването на наградите в зависимост от качеството на представените конкурсни материали.

Резултатите от Конкурса и датата на връчването на наградите ще бъдат обявени през месец септември 2020 г. на сайта на Столичната библиотека: https://www.libsofia.bg /Конкурси/ и на страницата на Руския център:https://www.ruskicenter.org/____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©