Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Kласиране заключителен етап на XXVIІІ Национален ученически конкурс организиран от Националният клуб “Родолюбие” под наслов: „Учредяване на българската Екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“.


НАЦИОНАЛЕН КЛУБ “РОДОЛЮБИЕ”

Обществен съвет

1000 София, ул. “Ген. Паренсов” №11, тел. 02/9877818,

e-mail: nkrodolubie@abv.bg; www.rodolubie.org

Скъпи ученици, участници в конкурса на НК „Родолюбие“, уважаеми колеги, консултанти на участниците и участващи в конкурса „Мисия учител“,

През месец октомври завърши класирането по заключителния етап на XXVIІІ Национален ученически конкурс организиран от Националният клуб “Родолюбие” под наслов: „Учредяване на българската Екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“.

За наше огромно съжаление, и на участниците – ученици и учители, и на организаторите от Национален клуб „Родолюбие“ в настоящата година поради съществуващата извънредна епидемиологична обстановка церемония по връчване на наградите в присъствена форма няма да се състои.

Конкурсът приключи успешно въпреки необичайната обстановка. Отново над сто участници от десетки населени места представиха своите разработки в трите конкурсни направления и бяха оценени от научното жури.

Грамотите за участниците и консултантите и наградите за класираните на първите места ще бъдат изпратени до училищата по подходящ начин.

С удовлетворение отбелязваме, че всички участници демонстрираха добра подготовка в рамките на учебното съдържание и извън наго, както и стремеж за изява на творческите си способности.

За поредна година активно участие в конкурса взеха и българските училища в чужбина – от Истанбул до Ванкувър, като най-масово отново бе участието на учениците от Украйна и Молдова.

Пожелаваме на всички ученици и учители нови, по-големи успехи и разчитаме следващата година да бъдем заедно на заключителната церемония!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”

КЛАСИРАНИ:____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©