Сряда,
  29 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово обявяват Третия национален конкурс за ученици „Времена и будители”, посветен на 145 години от Априлското въстание и участието на българските учители в тази най-масова и героична проява на националноосвободителното движение през Възраждането.

I. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за активното участие на учителите в подготовката и провеждането на Априлското въстание (Бачо Киро, Тодор Лефтеров, Христо Караминков, Никола Беловеждов, Найден Попстоянов, Райна Попгеоргиева, Захари Величков, Петър Бонев, Христо Меджидиев, Танчо Кривчов, Найден Сланинков, Иван Соколов и десетки още герои).

Да стимулира интерес у младите хора да откриват и възраждат личности и събития от българската история, които предизвикват национална гордост.

Да даде възможност за творческа изява на учениците.

II. УЧАСТНИЦИ:

Ученици от V до XII клас от всички български училища в и извън страната, разпределени в две възрастови групи, както следва:

- I възрастова група от V до VII клас (индивидуално и групово участие);

- II възрастова група от VIII до XII клас (индивидуално и групово участие).

III. РЕГЛАМЕНТ:

Конкурсът включва два модула:

1. Изработване на постери със снимки, документи, рисунки и др. – за ученици от V до VII клас. Постерите се изработват на хартиен носител с формат А3 или 50/70 см – до 3 броя.

2. Създаване на мултимедийна презентация – за ученици от VIII до XII клас. Мултимедийните презентации се създават на програма Power Point с времетраене от 5 до 10 мин. (Може да се използват и алтернативни презентационни програми. Изпратеният файл да е конвертиран в PDF)

Постерите и презентациите трябва да включват информация, свързана с участието на учители и просветни дейци в подготовката и провеждането на Априлското въстание; примери за историческата памет на поколенията (отбелязване на годишнини, имена на училища, читалища, улици; паметници и символи, израз на почит и признателност).

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. Тематична обвързаност

2. Пълнота на представянето

3. Художествено оформление

4. Творчески подход

5. Дигитални умения за създаване на презентация

IV. НАГРАДИ:

Журито номинира по 10 постера и презентации и от тях класира на ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО място в съответния модул.

ПЪРВО МЯСТО: таблет

ВТОРО МЯСТО: електронен четец

ТРЕТО МЯСТО: външен хард диск.

Всеки участник в конкурса получава грамота за участие.

Организаторите на конкурса обявяват резултатите на 1 ноември 2021 г. на сайта на музея www.nmogabrovo.com

V. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ:

Краен срок за представяне на постерите и презентациите – 30 юни 2021 г.

Постерите и презентациите се изпращат по пощата с обратна разписка или по куриер за сметка на изпращача във вид, който не нарушава целостта им.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес).

Адрес за изпращане:

ЗА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”

Национален музей на образованието – Габрово

ул. „Априловска” № 15, п. к. 62

Габрово 5300

За допълнителна информация: nmopr@abv.bg, тел. 066 806 461____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©