Сряда,
  29 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Резултати от Националния конкурс за средношколци,
посветен на 125-годишнината на организираното тракийско движение в България


Завърши Националният конкурс за есе, посветен на 125-годишнината на организираното тракийско движение в България, организиран от Съюза на тракийските дружества в България, Синдиката на българските учители и Тракийския научен институт.

Класираните участници и присъдените награди са:

На първо място – грамота, парична награда от 100 лв. и книги:

- Виктория Красимирова Пламенова – ПГПЧЕ „Екзарх

Йосиф“, Разград: „Една тъжна приказка за моя род“.

Учител консултант: Румяна Раденкова

- Момчил Андреев Андреев – ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград: „Памет българска. Разорението на тракийските българи през 1913 г.“

Учител консултант: Румяна Раденкова

На второ място – грамота, парична награда от 75 лв. и книги:

- Виктория Ивайлова Димитрова – СУЕЕ,,Свети Константин-Кирил Философ“, Русе: „Тракийските българи“.

Учител – консултант: Георги Христов Симеонов

- Александра Стефанова Петева – ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Варна: „Капитан Петко войвода“.

Учител – консултант: Стойна Стоянова Илиева

На трето място – грамота, парична награда от 50 лв. и книги:

- Николай Минчев Арнаудов, Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери”, Пловдив: „Тракийците – сега и завинаги”.

Учител – консултант: Цвета Иванова

Поощрителна награда – грамота, 50 лв. и книги:

- Радослава Здравкова Георгиева: СУ „Никола Вапцаров“, Царево „Разказ – легенда“.

Учител – консултант – Златина Прокопова Димитрова

С грамоти и материални награди (книги) се отличават и научните консултанти на наградените ученици.

Организаторите ще се свържат с всеки от участниците и техните преподаватели за получаването на наградите.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©