Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Национален ученически конкурс „Космосът и ние“
2021 г.
Списък с наградени участници


Организатори:

Фондация „Устойчиво развитие за България“,

Синдикат на българските учители

и Представителство на Россътрудничество в България

(Руски културно-информационен център)

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ

Възрастова група – предучилищна възраст

Първо място

Йордан Георгиев – 7 г., Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ при Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

Второ място

Виктор Николов – 6 г., ДГ „Радост“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово

Трето място

• Михела Димитрова – 6 г., подготвителна група (ПГ), 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, гр. София

• Артур Бедросян – 6 г., ПГ, ОУ „Захари Стоянов“, гр. Варна

Поощрителна награда

• Боряна Борисова – 6 г., ПГ, 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, гр. София

• Кристияна Бужева – 6 г., Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“, при Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

• София Личева – 6 г., ДГ „Слънце“, гр. Плевен

• Кърина Попова – 6 г., ПГ, 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, гр. София

• Никола Стоянов – 6 г., ПГ, 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, гр. София

• Женя Дечева – 6 г., ДГ „Звездица“, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

• Стефани Стефанова – ДГ „Валентина Терешкова“, с. Ярджиловци, общ. Перник, обл. Перник

Възрастова група 1 – 4 клас

Първо място

Никола Кацарски – 4. клас, ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен

Второ място

• Адриана Русева – 10 г., Арт школа „Чифлигарови“, гр. Шумен

• Вероника Димитрова – 4. клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

• Александра Каменарска – 10 г, Националeн учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура (НУКК), гр. София

Трето място

• Виктор Насков – 1. клас, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра

• Ванеса Ючева – 2. клас, 9. СУ „Пейо Крачолов Яворов“, Школа „Престо“, гр. Благоевград

• Атанас Митев – 3. клас, Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) град Пловдив

• Боян Пеев – 1. клас, ОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна

• Ава Илиева – 2. клас, 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София

• Христина Ивйлова – 8 г. Арт школа „Чифлигарови“, гр. Шумен

• Никола Бориславов – 4. клас, школа „Престо“, гр. Благоевград

Поощрителна награда

• Петя Димитрова – 4 клас, ОбДЦКИ, гр. Русе

• Стелиана Стефанова – 8 г., Арт школа „Чифлигарови“, гр. Шумен

• Жанета Желева – 4. клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

• Ъшъл Арфан – 4. клас, ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра

• Паола Христева – 4. клас, ОУ „Захари Стоянов“, гр. Пловдив

• Кармин Боруджиева – 8 г., Школа по рисуване „Ателито Калпатару“, 3. клас в НУ „Станислав Доспевски“, гр. Самоков, Софийска област

• Наталия Николаева – 3. клас, ОДК, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич

• Алекс Мацаконян – 3. клас, ЦПЛР ОДК – Пловдив, гр. Пловдив

• Селвер Бейсинова – 4. клас, Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ при Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

• Марина Раданска – 7 години, ЦПЛР-ЦИКО „София“, гр. София

• Филип Андреев – 2. клас, ОУ „Васил Левски“, село Торос, общ. Луковит, обл. Ловеч

• Матей Атанасов – 3. клас, ОУ „Драган Манчов“, гр. Пловдив

• Лиляна Мистагаркова – 1. клас, НУ „Климент Охридски“, гр. Пловдив

• Николай Травлев – 2. клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали

• Стела Димитрова – 2 клас, 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София

• Атанас Донев – 1. клас, ОУ „Захари Стоянов“, гр. Пловдив

• Мелек Христова – 4. клас, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград

• Патрисия Валентинова – 4. клас, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца

Възрастова група 5 – 8 клас

Първо място

Димана Иванова – 5. клас, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра

Второ място

• Алисия Гъркова – 7. клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

• Деница Малчева – 8. клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

• Ния Катушева – 12 г. ЦПЛР-ЦИКО „София“, гр. София

• Моника Младенова – 12 г., ОДК Ловеч, гр. Ловеч

• Амира Юсенагова – 6. клас, ОУ „П. Р. Славейков“, село Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян

Трето място

• Анабел-Мари Димитрова – 7. клас, СУ „Никола Войводов“, гр. Враца

• Иванка Василева – 5. клас, Комплекс за социални услуги, с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив

• Антония Тодорова – 7. клас, 92. СУ „Димитър Талев“, гр. София

• Божидара Стефанова – 5. клас, Школа за изобразително изкуство „Арт ПОПОВО“, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

• Виктория Димитрова – 5. клас, ОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна

Поощрителна награда

• Вяра Пенчева – 5. клас, Школа Елиза Арт, гр. Габрово

• Рая Димова – 7. клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

• Ивалена Иванова – 7. клас, ОУ „Антим I“, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич

• Христина Иванова – 7. клас, ОУ „Антим I“, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич

• Митко Николов – 5. клас, ОУ „Отец Паисий“, с. Долно Камарци, общ. Горна Малина, Софийска област

• Деница Уейфънг Чен – 8. клас, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна

• Алтънай Асенов – 6. клас, ОУ „Захари Стоянов“, гр. Пловдив

• Даниела Илиева – 7. клас, 100. ОУ „Найден Геров“, гр. София

• Десислава Генова – 7. клас, СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна

• Дефне Мусин Мустафа – 6. клас, СУ „Васил Левски“, гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра

• Диляра Николова – 6. клас, ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив

• Ема Стоянова – 5. клас, ОУ „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново

• Женя Иванова – 7. клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

• Кристина Георгиева – 6. клас, Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ при Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

• Лора Радева – 5. клас, ЦПЛР – ОДК – Ловеч, гр. Ловеч

• Инна Цветкова – 6. клас, СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна

• Ивона-Сияна Станева – 8. клас, Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ при Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

• Раян Купенов – 12 г., Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

• Александра Манева – 7. клас, СУ „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

• Гергана Диковска – 5. клас, 102. ОУ „Панайот Волов“, гр. София

• Дефне Алджан Мустафа – 6. клас, Първо СУ „Св. Седмочисленици“, гр. Търговище

• Самсие Кесаджи – 6. клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Места, общ. Банско, обл. Благоевград

• Магдалена Димитрова – 6. клас, СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив

• Габриела Димитрова – 6. клас, СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив

• Зорница Иванова – 7. клас, 100. ОУ „Найден Геров“, гр. София

Възрастова група 9 – 12 клас

Първо място

Десислава Димова – 11, клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

Второ място

• Галена Петрова – 11. клас, СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна

• Десислава Димитрова – 12. клас, ПЕГ „Екзарх Антим I“, гр. Ловеч

Трето място

• Ивайло Бонев – 11. клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

• Мартина Бояджиева – 10. клас, ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч

• Селин Гюнери Фикрет – 11. клас, АРТ школа към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, гр. Шумен,

• Асена Арифова – 9. клас, НЧ „Ангел Кънчев“, гр. Русе

Поощрителна награда

• Евгения Диафонису – 10. клас, ФСПГ „Васил Левски“, Монтана

• Преслава Недкова – 10. клас, НАГ, Габрово

• Мария Иванова – 9. клас, ЦПЛР – ОДК – Ловеч, гр. Ловеч

• Дария Веселинова – 9. клас, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе

• Селин Айсун Муса – 10. клас, Школа „Живопис“ към Военен клуб, Казанлък

• Ивайла Петрова – 11. Клас, Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ при Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

• Иванина Колева – 11. клас, Детска Арт Школа „Живопис“ към Военен клуб, Казанлък

• Синая Грозева – 9. клас, ЦПЛР-Бургас, гр. Бургас

• Иман Хасанова – 9. клас, Школа за изобразително изкуство „Арт Попово“ при Дом на културата „Димо Коларов“, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

• Бояна Димитрова – 9. клас, Арт школа, ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, гр. Шумен

• Виктория Енева – 17 г., ПГСС, гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

• Мария Кръстева – 11. клас, ЦПЛР-ЦУНТ – Разград, гр. Разград

• Ивена-Никол Николова – 9. клас, ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана

• Ерика Андреева – 9. клас, ПГСС „Сергей Румянцев“, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч

• Стела Георгиева – ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе

• Дарин Аргиров – 10. клас, Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) град Пловдив

• Цветелин Мечов – 9. клас, СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, обл. Монтана

• Диляна Мазгалджиева – 10. клас, СУ „Антим I“, гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян

Колективна награда за активно участие в конкурса:

• ДГ „Валентина Терешкова“ с. Ярджиловци, общ. Перник, обл. Перник

• 102. ОУ „Панайот Волов“, гр. София

• СУ „Отец Паисий“, село Медковец, обл. Монтана

• ЧОУ „Българско школо“, гр. София

• ЧУ „Джани Родари“, гр. София

• НУ „Климент Охридски“, гр. Пловдив

• ОУ „Драган Манчов“, гр. Пловдив

• СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе

• ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Селановци, обл. Враца

• СУ „П. Р. Славейков“, гр. Варна

• ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна

• СУ „Н.Й. Вапцаров“, гр. Генерал Тошево, общ. гр. Генерал Тошево, обл. Добрич

• СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен

• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Места, общ. Банско, обл. Благоевград____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©