Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

онкурс Орфей в Италия - Онлайн от 26-ти до 29-ти Октомври - ORPHEUS IN ITALY 2021 ONLINE


Предвид обстановката в света, и големия интерес към фестивала "Орфей в Италия" , който ще се проведе онлайн от 26-ти до 29-ти Октомври, 2021 г,

променихме таксите за участие, и срока за записване.

Ако желаете да участвате, моля заплатете таксата и изпратете Вашето видео до 20-ти Октомври. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени след 10-ти Ноември.

Международно жури ще оценява изпълненията. Всеки участник и ръководител ще получи диплома в електронен вид.

Заявка за участие:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKT_7B7fj36V4uFIzJDYqmkRQ0qMxhP4GHmM1kizlg6H-0VA/viewform

Регламента на конкурса:____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©