Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ВУЗФ организира Втора национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование и социални отношения“
Победителят ще получи стипендия с отстъпка за обучение в бизнес университета


Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование и социални отношения“, която ще се проведе онлайн на 15 април 2022 г. в платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища в България да изложат своята позиция и идеи за дигитализацията и масовото навлизане на високите технологии и тяхното отражение върху икономиката, образованието и социалните отношения в съвременните общества.

Студентите и докторантите ще могат да дискутират по най-значимите и сериозни предизвикателства пред дигиталните общества и да предложат своите решения за справяне с предизвикателствата пред тях. В конференцията могат да участват всички студенти и докторанти от всички висши училища в България, независимо от степента и формата им на обучение. Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави стипендия за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилия се студент в размер на 10% от таксата за обучение.

Всеки, който иска да участва в конференцията, може да го направи като се регистрира безплатно до 12 април 2022 година на eмейл marketing@vuzf.bg, а желаещите да се включат в конференцията и да представят свой доклад, трябва да подадат заявка за участие до 25 март 2022 година. Пълните доклади трябва да бъдат изпратени до 5 април 2022 година на същия емейл. Победителят ще бъде определен от жури, съставено от преподаватели във висшето училище.

Организирането на Втората национална студентска и докторантска конференция е част от специалните събития, с които бизнес университетът отбелязва 20-тата си годишнина. ВУЗФ e сред най-активните висши училища в страната, което с иновативната си академична програма и чрез своята Лаборатория за научно-приложни изследвания VUZF Lab осъществява редица научни събития, инициативи и проекти за развитие на потенциала на младите хора в България.

Повече информация за конференцията можете да видите тук.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©