Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Девети международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2022“ на тема:„Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“


Синдикатът на българските учители

Фондация „Устойчиво развитие за България“

под патронажа на

Министерството на образованието и науката

организират СЕМИНАР на тема:

„Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

26 – 31 АВГУСТ 2022 Г. – КОМПЛЕКС ЛАГУНИ – КОМПЛЕКС АЛБЕНА

П Р О Г Р А М А

26. 08. 2022 г. – петък

14.00 ч. – Пристигане и настаняване в хотел

14.00 – 15.30 ч. – Регистрация на участниците

15.30 – 18.00 ч. – Официално откриване

- д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители;

- представители на МОН, на домакините, Фондация „Устойчиво развитие за България“, гости;

- представител от МОН: презентация по темата;

- Дискусия.

18.30 ч. – Вечеря

27.08.2022 г. – събота

8.30 – 9.30 ч. – Закуска

9.30 – 12.30 ч. – Представяне на конкурсни работи, номинирани за призови места

Модератор: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

9.30 – 10.30 ч. Раздел „Добри практики“ – категория „Подготвителна група в детска градина/училище“

- Величка Христова Велчева, главен учител в ДГ „Свобода“, гр. Стара Загора – „Моята мисия“

- Валентина Парушева Цонева, Анелия Иванова Кисьова, учители в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, общ. Сливен, обл. Сливен – „Родолюбие“, проект „Уязвими групи“

- Грета Йовкова Христова, старши учител в ДГ „Щастливо детство“, гр. Плевен – „Малките откриватели на общочовешките ценности, скрити в любимите приказки“

- Теменужка Росинова Асенова, старши учител, Паулина Панчева Пешева, учител в 72. ДГ „Приказка без край”, гр. София – „Нека децата бъдат щастливи“

- Мая Радева Петрова, старши учител в ДГ „Слънце“, гр. Ловеч – „Успяваме заедно“

- Теодора Пламенова Агопян, учител в ДГ „Ян Бибиян“, гр. Силистра –„Пътят на пролетните цветя – от луковицата до лазарския венец“

10.30 – 11.30 ч. Раздел „Добри практики“ – категория „Извънучилищни институции“

- Радка Йорданова Стефанова, специален педагог – старши учител, и Иван Стойнов Иванов, арт терапевт – старши учител в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП), гр. Търговище – Арт терапия „Изкуството – път към себе си“

- Веселинка Ангелова Боянова, учител по тамбура и художествен ръководител на ФГ „Веселина“ в ЦПЛР-ЦЛТРДБ, гр. Благоевград – „Обичаме тамбурата и българския фолклор“

- Силвия Жекова Статкова, учител в НДД, гр. София – „От „Хубава си, моя горо“ до „Бохемска рапсодия“

11.30 – 12.30 ч. Раздел „Искам думата“ – Научно есе на тема: „Учителят на бъдещето“

- Елена Максимова Заркова, старши учител в 92. ДГ „Мечта“, гр. София

- Силвия Иванова Попова, директор на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, община Севлиево

- Петя Ангелова Попова, старши учител в СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

- Силвия Петрова Русимова, старши учител в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

- Владимир Стефанов Илиев, старши учител в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

12.30 ч. – Обяд

16.30 - 18.00 ч. – Творческа работилница – „Десет правила за изготвяне и представяне на презентаця“

Величка Николова, зам.-директор на 144. СУ „Народни будители“, гр. София

18.30 ч. – Вечеря

28.08.2022 г. – неделя

8.30 – 9.30 ч. – Закуска

9.30 – 12.30 ч. – Представяне на конкурсни работи, номинирани за призови места

Модератор: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

Раздел „Добри практики“ – категория „Извънкласни дейности – І – ХІІ клас“

- Кремена Христова Енчева, старши учител в СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица – „Компетентностният подход и проектно-базираното обучение по гражданско образование в начален етап – умения за успех“

- Полина Георгиева Стойкова, заместник-директор по учебната дейност, ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч – Проект „Дванадесет златни звезди“

- Наташа Атанасова Данова, старши учител в 144. СУ „Народни будители“, гр. София – „Добри практики в обучението по история и цивилизации

- Галина Николаева Яхова, директор на Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина – „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

- Цветелина Маринова, учител, СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново – „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

- Ралица Живкова Колева, учител ОбУ в „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив – „Проектн- базирано обучение и участия в проекти на литературен клуб „Приказни чудеса“

- Боряна Георгиева Френска, Мая Георгиева Дудова – старши учители в ОУ „Стефан Захариев“, гр. Пазарджик –„Реализиране на спектакъл за хляба чрез прилагане на проектно-базирано обучение“

12.30 ч. – Обяд

16.00 - 18.00 ч. – На кафе с д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

18.30 ч. – Вечеря

29.08.2022 г. – понеделник

8.30 – 9.30 ч. – Закуска

9.30 – 12.30 ч. – Свободно време

16.30 – 18.00 ч. – Творческа работилница „Хайде на хорото“ – (Зала за танци)

Модератори: хореографи от 144. СУ „Народни будители“, гр. София

18.30 ч. – Вечеря

30.08.2022 г. – вторник

8.30 – 9.30 ч. – Закуска

9.30 – 12.30 ч. – Свободно време

12.30 ч. – Обяд

15.00 – 18.00 ч. – Церемония по награждаване на отличените в Международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2022“ с участието на: представители на Министерството на образованието и науката, д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, и други официални лица

18.30 ч. – Вечеря

20.00 ч. – Празнична програма, подготвена от участниците в семинара

31.08.2022 г. – сряда

8.30 – 9.30 ч. – Закуска

9.30 – 12.30 ч. – Свободно време

12.30 ч. – Обяд и отпътуване на участниците

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата при възникнали непредвидени обстоятелства!

Внимание! Времетраене за представяне на разработките – до 10 мин. Изисквания: оригиналност съобразно критериите на конкурса.

Предвижда се и награда на участниците в семинара.

Резултатите ще бъдат оповестени по време на церемонията по награждаването.

Наградените участници в

Деветия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2022“

на тема:

„Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

За девета поредна година Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“, организира международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2022“ на тема: „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“.

Деветият международен конкурс бе една възможност да се представят, подкрепят и мултиплицират добрите педагогически практики в извънкласните и извънучилищните дейности, съчетаващи аспектите на приложението на проектно-базирания подход и обвързване чрез него на възпитанието в общочовешки ценности с креативното мислене у децата и учениците, приложено в развитието на изследователски интерес.

В него взеха участие над 150 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, както и с ученици от I до XII клас, които изпратиха своите разработки, в които обобщават и мултиплицират добър педагогически опит при прилагането на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности за възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците.

Жури в състав: проф. д-р Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и членове: Величка Николова, директор на 144. СУ „Народни будители“, гр. София, и председател на Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в България към Асоциацията на европейските музикални училища, и Таня Леонидова – СБУ, съвместно с представители на партниращите организации и съгласно обявените критерии, предложиха да бъдат наградени публикуваните по-долу участници:

I. Номинирани за призови места в отделните раздели и категории, които ще защитават публично разработките си по време на заключителния семинар от 26 до 31 август 2022 г. в Комплекс Лагуни – К.к. Албена:

Раздел „Добри практики“

Категория „Подготвителна група в детска градина/училище“

- Величка Христова Велчева, главен учител в ДГ „Свобода“, гр. Стара Загора – „Моята мисия“

- Валентина Парушева Цонева и Анелия Иванова Кисьова, учители в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, общ. Сливен, обл. Сливен – „Родолюбие“– Проект „Уязвими групи“

- Грета Йовкова Христова, старши учител в ДГ „Щастливо детство“, гр. Плевен – „Малките откриватели на общочовешките ценности, скрити в любимите приказки“

- Теменужка Росинова Асенова, старши учител, Паулина Панчева Пешева, учител в 72. ДГ „Приказка без край“, гр. София – „Нека децата бъдат щастливи“

- Мая Радева Петрова, старши учител в ДГ „Слънце“, гр. Ловеч – „Успявяме заедно“

- Теодора Пламенова Агопян, учител в ДГ „Ян Бибиян“, гр. Силистра –„Пътят на пролетните цветя – от луковицата до лазарския венец“

Раздел „Добри практики“

Категория „Извънкласни дейности – І–ХІІ клас“

- Кремена Христова Енчева, старши учител в СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица – „Компетентностният подход и проектно-базираното обучение по гражданско образование в начален етап – умения за успех“

- Полина Георгиева Стойкова, заместник-директор по учебната дейност в ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч – Проект „Дванадесет златни звезди“

- Наташа Атанасова Данова, старши учител в 144. СУ „Народни будители“, гр. София – „Добри практики в обучението по история и цивилизации“

- Галина Николаева Яхова, директор на Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина – „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

- Цветелина Маринова, учител в СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново – „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

- Ралица Живкова Колева, учител в ОбУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив – „Проектно-базирано обучение и участия в проекти на литературен клуб „Приказни чудеса“

- Боряна Георгиева Френска и Мая Георгиева Дудова, старши учители в ОУ „Стефан Захариев“, гр. Пазарджик – „Реализиране на спектакъл за хляба чрез прилагане на проектно-базирано обучение“

Раздел „Добри практики“ – категория „Извънучилищни институции“

- Старши учителите Радка Йорданова Стефанова, специален педагог и Иван Стойнов Иванов, арт терапевт в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП), гр. Търговище – Арт терапия „Изкуството – път към себе си“

- Веселинка Ангелова Боянова, учител по тамбура и художествен ръководител на ФГ „Веселина“ в ЦПЛР-ЦЛТРДБ, гр. Благоевград – „Обичаме тамбурата и българския фолклор“

- Силвия Жекова Статкова, учител в НДД, гр. София –„От „Хубава си, моя горо“ до „Бохемска рапсодия“

Раздел „Искам думата“ – Научно есе на тема: „Учителят на бъдещето“

- Елена Максимова Заркова, старши учител в 92. ДГ „Мечта“, гр. София

- Силвия Иванова Попова, директор на ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, община Севлиево

- Петя Ангелова Попова, старши учител в СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

- Силвия Петрова Русимова, старши учител в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

- Владимир Стефанов Илиев, старши учител в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

II. Грамоти и награди на МОН:

Категория – подготвителна група в детска градина/училище

- Емилия Аспарухова Чобанова, главен учител в 8. ДГ „Проф. д-р Елка Петрова“, София – „Възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интереси и креативно мислене“

Категория – извънкласни дейности – I – XII клас

- Лала Алигейдаровна Банева, старши учител, Надежда Иванова Витанова, старши учител, Петя Павлова Александрова, старши учител в СУ „Козма Тричков“, гр. Враца – „От знания към компетентности и общочовешки ценности“

Категория – Научно есе „Учителят на бъдещето“

- Белла Константинова Хараламбова, старши учител в Национално училище по изкуствата „Панайот Волов“, гр. Плевен – „Учителят на бъдещето“

III. Специални награди на Председателя на Синдиката на българските учители

Категория – Подготвителна група в детска градина/училище

- Лили Георгиева Русанова, учител в ДГ „Калина“, гр. Плевен – „Здравословно хранене, изграждане на хранителни навици у детето“

- Румяна Методиева Пантелеeва, старши учител, и Росица Сергеева Докева, учител, в ДГ „Брезичка“, гр. Враца – „Педагогическо взаимодействие с деца и родители от разстояние в електронна среда“

- Петя Тихомирова Керемедчиева, старши учител, и Даниела Николова Стефанова, учител, в ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица – Проект „Заедно даваме пример“

- Даниела Николаева Кръстева, старши учител в ДГ „Десислава“, гр. Пловдив – „Децата и проeктите – ключ към бъдещето“

- Павлина Пенева Вълева, главен учител в ДГ „Слънце“, гр. Бургас – „Творческият проект в детската градина – една нова нестандартна форма на работа по БДПТ“

- Цветелина Пламенова Иванова, учител в ДГ „Ян Бибиян“, гр. Силистра –„Възпитаване в човешки ценности чрез докосване до природата“

- Гергана Петрова Кънева, главен учител, и Теодора Николова Трайкова, старши учител, в ДГ „Десислава“, гр. Пловдив – Проект „Сапунена био-магия“

- Добринка Иванова Тотева и Мариела Иванова Гиздова, старши учители в ДГ „Кремена“, гр. Пловдив – „Зимни приключения без сняг“

- Олимпия Светлозарова Миран, старши учител в ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив – „Предизвикателството „ETWINNING“ в детската градина“

- Борислава Иванова Вичева, директор, Елена Младенова Стоянова, учител, и Галина Петкова Недева, главен учител, в ДГ „Кремена“, гр. Пловдив – „Играта в света на математиката – модел за овладяване на математически умения в смесена група“

- Силвия Владимирова Кунчева-Захариева и Татяна Цанкова Маринова, старши учители в ДГ „Иглика“, гр. Плевен – „Приказка на добротата – Социално-комуникативен модел за усвояване на общочовешките ценности и поведенчески норми в предучилищна възраст“

- Илиян Валентинов Чорлев, учител в ДГ „Десислава“, гр. Пловдив – „Нетрадиционни подходи в работата с децата“

Категория – Извънкласни дейности – I – XII клас

- Димитър Димов Георгиев, главен учител в СУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали – Школа по история „ИстОрика“

- Даниела Крумова Бекова и Елка Николова Пенкова, старши учители в НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил – „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

- Кремена Пламенова Кьосева, учител в СУ „Свети Кирил и Методий“, гр. Аксаково – „Добри практики“

- Стефка Илиева Николаева, старши учител в СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов – „Четенето може да е интересно“

- Стефка Илиева Николаева и Петя Ангелова Попова, старши учители в СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов – „Усмихнатите катрановци творят, учат и се забавляват заедно“

- Стоянка Димова Хаджиева, старши учител в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево – „Между науката и изкуството“

- Веска Любенова Терзийска, старши учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Самоков – „Учителят като ментор, откривател, изследовател или просто инициатор при проектно-базирано обучение в занимания по интереси в ателие „Светът около нас“

- Даниела Ангелова Попова, старши учител в СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив – „Клуб Училищно радио „Патриарха“

- Димитрина Тодорова Димитрова, старши учител в Обединено училище „Васил Левски“, гр. Бургас – „Заедно напред и нагоре“

- Емилия Иванова Георгиева, старши учител, Доротея Кирилова Винклер и Звезделина Щиляанова Чаушева – учители, в 1. СУ „ Пенчо П. Словейков“, гр. София – „Създай и сподели“

- Снежана Тодорова Нанкова, старши учител в ОУ „Стефан Пешев“, гр. Севлиево – „Пътуване до света на Алеко и назад“

- Мариана Илиева Иванова, главен учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Крумово, обл. Пловдив – „Да съчиним приказка“

- Милена Николаева Тотева и Станимира Матева Мраморска, старши учители в ОУ „Стефан Пешев“, гр. Севлиево – „Занимания по интереси“

- Даниела Миткова Донева, учител в ОбУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив – „Меките умения“ в контекста на обучението по български език и литература“

- Савка Николова Борисова, главен учител в СУ „ Васил Левски“, гр. Брезник – Клуб „Традиции и ценности“

- Йонка Трифонова Николова, старши учител в ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар – Проект „География“

- Дияна Георгиева, Бинка Караколева, старши учители, Деница Колева, учител, в СУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа – Развиване на ключовото умение „Работа в екип“ чрез проектно-базирания подход в часовете по факултативния учебен час – „Изследователи в градината“

- Донка Георгиева Дамболова, старши учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Кънчево, общ. Казанлък – Клуб „Знайко“ – Здрави, умни и щастливи“

- Славка Ленкова Бориславова, старши учител в ОУ „Максим Горки“, гр. Левски – „Има приложение за това“

- Нина Петкова Якофова, старши учител в НУ „Михаил Каролиди“, гр. Пещера – „Възпитание в общочовешки ценности“

- Десислава Марева Димитрова, старши учител в ИСУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград – Проект „Изчезнали и бъдещи професии“

Категория – Извънучилищни институции

- Д-р Елена Искърова Серева, главен учител, ръководител на „Школа по изобразително изкуство“ в ЦПЛР-ОДК, гр. Ихтиман – „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

Категория – Научно есе „Учителят на бъдещето“

- Ирена Николаева Величкова, учител в Детска градина, с. Церово, общ. Своге

- Пламена Димчева Неделчева, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Катедра: „Технологично образование, предприемачество и визуални изкуства“

- Маринела Иванова Табакова, учител в ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина

- Павлинка Марева, ръководител на клуб „Български език и творчество“ в ЦПРЛ – гр. Шумен

- Грета Стефанова Георгиева, директор на ДГ „Слънце“, гр. Павликени

- Бойка Василева Кукударска, старши учител в ПГ „Никола Вапцаров“, гр. Кюстендил

- Ани Рускова Филипова-Каменова, учител в ОУ „Св. Кирил и Методий”, гр. Враца

- Димитрия Джижова-Болчинова, старши учител в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай

IV. Специална награда на Фондация „Устойчиво развитие за България“:

- Диана Страхилова Николчева, старши учител в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца – „Литературен клуб „Ботевци“ – аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

- Биляна Миткова Йорданова, старши учител в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил – „Умения за иновации

V.Награди на Националния дворец на децата:

- Миглена Ангелова Касабова, главен учител в ДГ „Вълшебство“, гр. Бургас - „Прилагане на метода „Ох карти” в процеса на педагогическо взаимодействие”

- Калинка Михалева Зашева, учител по хореография в 144. СУ „Народни будители“ – „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

- Емил Димитров Паралюзов, старши учител в 4. ОУ „Иван Вазов“, гр. Търговище – Проект „Алтернативен екоадреналин“ и неговото продължение „В планините с орлите“

- Метин Съдков, старши учител, и Йорданка Иванова Андреева, учител в ЦСОП, гр. Търговище – „Уча се и се забавлявам“

- Полина Георгиева Стойкова, заместник-директор по учебната дейност в ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч – „Учителят на бъдещето – творец на педагогическия ренесанс“

VI. Награда на Българския национален комитет към Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП:

- Виолета Георгиева Златева, старши учител, и Лидия Цветанова Щукина, учител, в ДГ „Щастливо детство“, гр. Плевен – „Модел за адаптация на 3 – 4-годишните деца към нова социална среда – детска градина“

- Павлина Николова Илиева, учител в ДГ „Щастливо детство“, гр. Плевен –„Група бонбончета в търсене на добрината“

VII. Сдружение за учителска взаимопомощ – София:

- Наташа Атанасова Данова, старши учител в 144. СУ „Народни будители“, гр. София – „Добри практики в обучението по история и цивилизации“

- Емилия Иванова Георгиева, старши учител, Доротея Кирилова Винклер,

учител, в 1. СУ „Пенчо П. Словейков“, гр. София – „Създай и сподели“

- Теймур Джафари, учител по ФВС в 144. СУ „Народни будители“, гр. София – „Произход и развитие на КУНГ ФУ като бойно изкуство и спорт в България“

- Елена Максимова Заркова, старши учител в 92. ДГ „Мечта“, гр. София

- Емилия Аспарухова Чобанова, главен учител в 8. ДГ „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София – „Възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интереси и креативно мислене“

VIII. Награди на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски“:

- Радостина Захариева Чейрекова и Цветанка Гошева Терзиева, учители в ДГ „Боряна, гр. Пловдив – „Гражданското образование – предизвикателство за родители, учители и деца. Децата – носители на съкровището – общочовешките ценности“

- Мария Танева и Галина Димиева, учители в 14. ДГ „Дружба“, гр. Варна – Проектно-базирано обучение в група „Мики Маус“

- Стоян Луков Панчовски, главен учител в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, гр. София

- Аксиния Петкова Попова, старши учител начален етап в СУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пещера

- Данаил Димов, старши учител по български език и история в 1. ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Гълъбово

IX. Награди на Издателство Клет:

- Теймур Джафари, учител по ФВС в 144. СУ „Народни будители“, гр. София – „Произход и развитие на КУНГ ФУ като бойно изкуство и спорт в България“

- Радка Маринова Трифонова, старши учител по история в СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан – „Наследството на гражданското образование в програмата на извънкласната дейност“

- Иванка Гатешка, учител, и Спаска Василева, старши учител в ДГ „Десислава“, гр. Пловдив – „Учене чрез преживяване – вдъхновяващият път към природата и нейните богатства“

- Албена Ангелова Палавурова, старши учител в ДГ „Осми март”, гр. Пловдив – „Почистих портокала и го сложих на главата“

- Снежина Иванова Любенова, учител в ДГ „Слънце“, гр. Левски, обл. Плевен – „Иновативни технологии – СТЕМ обучение“

- Ваня Христофорова Иванова, учител в СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево – есе – „Учителят на бъдещето“

X. Награди на РААБЕ България

- Мая Стоянова Колева, директор на ОУ„Неофит Рилски“, гр. Габрово – „Проектно-базираният подход в извънкласните дейности – традиции и иновации“

- Ивелина Владимирова Енчева, старши учител в Професионална гимназия „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна – „Проектно-базираното обучение е не само постигането на самата цел, а пътят към целта“

- Радостина Пламенова Радева, учител, и Катерина Стефанова Милева, старши учител в 1. ОУ „Христо Ботев“, гр. Търговище – „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“

- Атанаска Симеонова Методиева, старши учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Радомир – „Създаване и ръководство на училищен вестник „Литературен бюлетин“ – като естествен път към пишещите и четящите ученици“

- Татяна Любенова Донева и Маргарита Ангелова Григорова, старши учители в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца – „Регионални вкусове. Рецепти от Северозападна България“

XI. Награди на Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика към Европейската музикална асоциация (СУПРИМ) и на Асоциацията на училищата с разширено и профилирано изучаване на хореография (АУРПИХ):

- Гергана Миткова Колева, учител, и Антоанета Георгиева Васева, старши учител в ДГ „Слънце“, гр. Кюстендил – „Да съхраним българското“

- Надка Иванова Димитрова, старши учител в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, общ. Сливен

- Даниела Ангелова Попова, старши учител в СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив – „Клуб Училищно радио „Патриарха“

- Бистра Пенчева Студенткова, главен учител в ОУ „Стефан Пешев“, гр. Севлиево

XII. Награда на 144. СУ „Народни будители“, гр. София:

- Десислава Кръстева Кръстева, старши учител в СУ „Свети Константин-Кирил философ“, гр. Пловдив – „От деца за дете“

- Марина Росас, длъжностно лице за защита на данните в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, гр. Карлово

ОРГАНИЗАТОРИТЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“

(от 26 до 31 август 2022 г., Комплекс Лагуни – к.к. Албена)

За техническото обезпечаване на семинара до 22.07. 2022 г. всеки участник следва по банков път да внесе сумата от 60 лв. на сметката на СБУ:

ДСК ЕАД, бул. „Дондуков“ № 5, Клон-3, София

BG 96 STSA 9300000 2426563, BIC STSABGSF

Синдикат на българските учители

Основание за плащане:

Такса семинар ХОТЕЛ „КОМПЛЕКС ЛАГУНИ – К.К. АЛБЕНА“ Конкурс ИИД

За преведената сума ще получите фактура на място в „Комплекс Лагуни – к.к. Албена“ от главния счетоводител на СБУ – Мими Иванова, за което е необходимо да представите платежно нареждане за внесената сума.

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Като прикачен файл можете да намерите ЗАЯВКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ!


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©