Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Национален ученически конкурс за рисунка „Златният храм в душите ни“ (с нов срок за предаване на рисунките- до 20 септември 2022 г.)


Фондация „Устойчиво развитие за България“

организира

Национален ученически конкурс за рисунка „Златният храм в душите ни“

под патронажа на посланика на Руската Федерация в Република България

Посветен на 120-годинишнината от създаването и освещаването на Храм-паметник „Рождество Христово“ в гр. Шипка

Конкурсът цели да повиши интереса на учениците към изучаването на героичната история на Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г. и историята по издигането на Храм-паметника „Рождество Христово“ в Шипка, да даде възможност за изява на творческите способности на младите художници, на личното отношение на участниците към Храма, неговата история и съвременност, както и своята душевност, отношението им към духовността.

Регламент:

В Конкурса могат да участват със свои рисунки ученици на възраст до 18 години, живеещи в България или извън територията на страната ни. Творбите ще се конкурират в три възрастови групи:

• I - IV клас

• V - VII клас

• VIII - XII клас

• Творбите да бъдат изпращани по електронна поща – снимка с добра резолюция.

• Победителите ще бъдат поканени да изпратят оригиналите на рисунките си по пощата за участие в изложба.

• Няма ограничения в техниките за рисуване.

• Формат на рисунките А 3 или друг по избор.

• Допуска се участие с няколко творби от един участник.

• Участието в Конкурса е индивидуално.

• В творбите да личи лично отношение на авторите.

Общи условия:

Препоръчително е рисунките да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища и школи.

Творбите, изпратени за изложба не се връщат. Организаторите си запазват правото най-добрите рисунки да бъдат публикувани в печатни издания, при възможност да се издаде сборник или календар, които да се ползват с благотворителни цели.

Моля, обърнете внимание!

• По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите.

• По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те няма да бъдат връщани и могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации.

• Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в Конкурса.

• Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнена Заявка за участие /Приложение №1/ в сканиран вид, съдържащ: трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя консултант и негов телефон. Декларация от родителите.

• В случай че при предаването на творбата, кандидатът в Конкурса не използва типовата бланка на „Заявка за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:

• Информация за автора на творбата - трите имена на участника, адрес, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес и телефон, име на учителя консултант и негов телефон.

- Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларирам своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на Конкурса.“ Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.

• Организаторите на Конкурса не отговарят и не могат да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

• Организаторите на Конкурса не носят отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.

• Организаторите на Конкурса не носят отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.

• Творби, които не отговарят на условията по този Регламент, няма да участват в класирането.

Срок за изпращане на творбите - до 20 септември 2022 г.

Електронни адреси за изпращане на заявките и творбите в сканиран вид или снимка:

fond.konkurs@abv.bg

телефон за връзка 0893 660695

Победителите ще бъдат информирани по електронна поща.

Успех на всички участници!____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©