Неделя,
  26 Март 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Национални състезания на Многознайко с медали и грамоти 1-7 клас - заявка за участие


Състезанията можете да проведете до 10 ноември при необходимост.

Състезанията ще бъдат по следните направления:

1.Аз зная английски - 1-7 клас с медали и грамоти, провежда се в 4 кръга, като 4 кръг е финален за купата на Многознайко

2.Родна реч - 1-7 клас с медали и грамоти, провежда се в 4 кръга, като 4 кръг е финален за купата на Многознайко

3.Млад математик - 1-7 клас с медали и грамоти, провежда се в 4 кръга, като 4 кръг е финален за купата на Многознайко

4. Млад художник - 1-7 клас с медали и грамоти, провежда в 3 кръга.

5. Млад родолюбец - 1-7 клас с медали и грамоти, провежда се в 2 кръга.

Датите на състезанията можете да ги променяте спрямо ситуацията в училището в зависимост , дали има болни деца или ковид забрани или други обстоятелства, така че датите могат да се променят.

Започваме със първите състезания:

1. Аз зная английски есенен кръг 1-7 клас с медали и грамоти

2. Родна реч 1-7 клас есенен кръг с медали и грамоти

3. Млад художник 1-7 клас есенен кръг с медали и грамоти

Заявки можете да изпращате до 5 ноември или по-късно при необходимост.

Състезанията можете да проведете до 10 ноември или по-късно при необходимост.

Поздрави,

от екипа на Многознайко

0897 666 914


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©